Tử vi

Riêu Thai

Chê nhau là “dâm”

Cụ Hoàng Hạc

Một trường hợp khác nữa, xảy ra giữa đôi vị hôn phu và vị hôn thê, cũng đều là tay Tử Vi một cây, theo người trong cuộc tự xưng. Câu chuyện đến tai tôi, là vì một người bạn đã cho biết.

Bạn đang xem: Riêu Thai

“Cô” thì thấy cậu có Thiên Y, Thiên Riêu thủ Mạng, cho nên do dự và cự tuyệt. Nhưng cậu lại bảo Mạng của cô đâu có hơn gì, vì có Đào Hoa.

Lấy sách ra mà đoán thì cô và cậu đều lên án bảo vị hôn phu, vị hôn thê của mình là “dâm” cả. Khi người bạn tôi dẫn hai người đến chơi, cho xem hai lá số, tôi bỗng bật cười:

– Tại sao hai bạn nghi kỵ nhau?

Cô ấy nói:

– Không có gì bằng chứng cụ thể song tôi đã có kinh nghiệm về sao Thiên Riêu… Không ai có thể chối cãi nó không phải là dâm tinh, dâm một cách quái ác.

Cô đưa cho tôi xem một cuốn Tử-Vi bằng tiếng Việt.

Tôi cười bảo:

– Tánh nó là vậy, nhưng tại sao cô không để ý coi nó nằm ở cung nào? Thiên Riêu nằm ở cung Ngọ là đặc cách, không còn phải là dâm tinh mà là thứ Văn tinh đa cảm ghê lắm.

Riêu mà ở cung Ngọ, đó là sen mọc trong bùn mà chẳng bị hôi tanh mùi bùn. Không phải dâm loạn đâu, mà là đa tình đa cảm lắm, và cũng cực kỳ thông minh. Thủ mạng ở Ngọ cung thì hay đáo để.

Cô ấy lại hỏi:

– Sách nào nói thế?

– Cô có học Tử Vi Đẩu Số của Trần Đoàn không?

– Thưa chữ Hán

– Đúng, chữ Hán.

– Thế là chịu.

Tôi bèn lật sách ra, đọc cho cô ấy nghe. Cậu ấy cũng ngồi nghe. Một hồi lâu cậu lắc đầu, bảo:

– Mình cứ đọc ba cái cuốn sách ấy là chết. Bây giờ tới phiên tôi, tôi đã đã hết sức ân hận vì có lẽ cũng hiểu lầm.

Tôi nói:

– Dĩ nhiên rồi. Cậu thấy Đào Hoa thủ Mạng, chê là dâm tinh. Nhưng cậu nên xem kỹ Đào Hoa đứng chung với Nguyệt Đức lại có Tử Phủ thì sao gọi là dâm. Đây cũng như lá số của cậu. Đào Hoa ở đây là sao đa cảm đa tình thôi. Lại có Tử Phủ thủ cung, thì lại rất là đứng đắn.

Thảo nào hai người cùng rất ghét dâm tinh. Có hai thứ dâm:

Dâm mà cao thượng thì gọi là đa cảm, đa tình; còn dâm mà bị hãm địa và ngộ nhiều hung tinh mới đáng sợ.

Đào Hoa mà ngộ sao Thai

Chồng vừa đi khỏi, dẫn trai vào nhà

là đúng, nhưng ở đây có sao Thai. Mà sao Thai là chiếu (biên chiếu hay chánh chiếu) là không phải gọi là Thai, Đào, tức là hai sao phải ở cùng một cung mới phải.

Hai người cùng cười lên. Và cả thảy cùng cười trong thông cảm…

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Riêu Thai

Chê nhau là “dâm”

Cụ Hoàng Hạc

Một trường hợp khác nữa, xảy ra giữa đôi vị hôn phu và vị hôn thê, cũng đều là tay Tử Vi một cây, theo người trong cuộc tự xưng. Câu chuyện đến tai tôi, là vì một người bạn đã cho biết.

“Cô” thì thấy cậu có Thiên Y, Thiên Riêu thủ Mạng, cho nên do dự và cự tuyệt. Nhưng cậu lại bảo Mạng của cô đâu có hơn gì, vì có Đào Hoa.

Lấy sách ra mà đoán thì cô và cậu đều lên án bảo vị hôn phu, vị hôn thê của mình là “dâm” cả. Khi người bạn tôi dẫn hai người đến chơi, cho xem hai lá số, tôi bỗng bật cười:

– Tại sao hai bạn nghi kỵ nhau?

Cô ấy nói:

– Không có gì bằng chứng cụ thể song tôi đã có kinh nghiệm về sao Thiên Riêu… Không ai có thể chối cãi nó không phải là dâm tinh, dâm một cách quái ác.

Cô đưa cho tôi xem một cuốn Tử-Vi bằng tiếng Việt.

Tôi cười bảo:

– Tánh nó là vậy, nhưng tại sao cô không để ý coi nó nằm ở cung nào? Thiên Riêu nằm ở cung Ngọ là đặc cách, không còn phải là dâm tinh mà là thứ Văn tinh đa cảm ghê lắm.

Riêu mà ở cung Ngọ, đó là sen mọc trong bùn mà chẳng bị hôi tanh mùi bùn. Không phải dâm loạn đâu, mà là đa tình đa cảm lắm, và cũng cực kỳ thông minh. Thủ mạng ở Ngọ cung thì hay đáo để.

Cô ấy lại hỏi:

– Sách nào nói thế?

– Cô có học Tử Vi Đẩu Số của Trần Đoàn không?

– Thưa chữ Hán

– Đúng, chữ Hán.

– Thế là chịu.

Tôi bèn lật sách ra, đọc cho cô ấy nghe. Cậu ấy cũng ngồi nghe. Một hồi lâu cậu lắc đầu, bảo:

– Mình cứ đọc ba cái cuốn sách ấy là chết. Bây giờ tới phiên tôi, tôi đã đã hết sức ân hận vì có lẽ cũng hiểu lầm.

Tôi nói:

– Dĩ nhiên rồi. Cậu thấy Đào Hoa thủ Mạng, chê là dâm tinh. Nhưng cậu nên xem kỹ Đào Hoa đứng chung với Nguyệt Đức lại có Tử Phủ thì sao gọi là dâm. Đây cũng như lá số của cậu. Đào Hoa ở đây là sao đa cảm đa tình thôi. Lại có Tử Phủ thủ cung, thì lại rất là đứng đắn.

Thảo nào hai người cùng rất ghét dâm tinh. Có hai thứ dâm:

Dâm mà cao thượng thì gọi là đa cảm, đa tình; còn dâm mà bị hãm địa và ngộ nhiều hung tinh mới đáng sợ.

Đào Hoa mà ngộ sao Thai

Chồng vừa đi khỏi, dẫn trai vào nhà

là đúng, nhưng ở đây có sao Thai. Mà sao Thai là chiếu (biên chiếu hay chánh chiếu) là không phải gọi là Thai, Đào, tức là hai sao phải ở cùng một cung mới phải.

Hai người cùng cười lên. Và cả thảy cùng cười trong thông cảm…

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button