Tử vi

Sai lầm khi nhắc tới phú cách

Sai lầm khi nhắc tới phú cách

Trong Tử Vi phân việc Phú, Quý, Thọ làm ba trường hợp riêng rẽ. Cả ba yếu tố này so với con người đều là quý báu. Có người quan trọng nhất là địa vị công danh, có người quan trọng nhất là chuyện tiền của, có người quan trọng nhất việc sống thọ. Thực ra con người thì việc sống là quan trọng nhất, đến khi sắp chết mới thấy cuộc sống có ý nghĩa dường nào. Của cải sáng có đến chiều có thể không còn có ý nghĩa với bản thân do rất nhiều trường hợp như bị bệnh nan y, do biến động về cơ chế khiến kẻ giàu trở nên trắng tay, do đổ vỡ những việc làm phi pháp. Công danh cũng vậy, ngay sáng mới được vinh danh khắp cả nước đến chiều trở thành uế danh do có kẻ dèm pha, nghi ngờ, có kẻ khám phá rằng ta không xứng đáng. Nếu còn sống bạn có thể còn làm ra tiền và rất nhiều tiền nếu bạn không cần thiết mạng sống mà đặt tiền bạc lên hàng đầu. Vì cuộc sống luôn không cho không nên người có số Thọ lại khó giàu có và địa vị, hoặc các trường hợp ngược lại. Thường thì ai cũng mong có cả ba thứ để dương oai với đời. Theo Tử Vi thì vòng tròn địa chi luôn chuyển động kể cả khi ta đã chết, luôn bắt đầu một sự sinh trưởng mới của chính bản mệnh của ta. Vòng Trường Sinh cũng chỉ rõ như vậy, cũng huyền diệu như ngày nay bản thân người viết có đọc một số bài báo viết về các hạt ảo mà sinh ta được vật chất, trong cái hư không lại sinh ra được cái có. Vậy mà vòng trường sinh đã áp dụng nguyên lí ấy từ lâu đời nay. Khi con người chú tâm vào một việc sẽ đạt được sự thành tựu khó tin. Phú Cách của Tử Vi là cách cục của sự giàu có. Hơn hết khi luận về Mệnh có Tài Tinh rồi đoán số giàu có là sai lâm cơ bản và hay gặp nhất trong khi luận giải tử vi.

Trong tử vi cái tư tưởng giàu có mới sinh ra được sự giàu có, bằng không thì có từ cha mẹ, có từ may mắn về những thứ vật chất khác có giá trị. Và việc giàu có cũng khó đoán chia làm các thời hạn. Như ông tướng của Lybia là Gaddafi nhờ đảo chính lật đổ vua Lybia mà có khoản tiền đen tới vài chục tỉ đô la mỹ. Như vậy, đây có phải thuộc phú cách hay không?, và có sao giàu hay không?. Các sao chủ tài cách luôn phải nhìn sâu tính chất của chúng. Như Lộc Tồn là việc tích tụ của cải, vật chất. Là có thể từ thời tổ tiên, ông cha để lại. Như Vũ Khúc là sao chủ tiền bạc do tính quý giá mang lại. Từ Quan Lộc có thể sinh ra tiền bạc và từ Tài Bạch có thể sinh ra công danh. Vì vậy từ tư tưởng là Mệnh tới tiền bạc, vật chất là Tài Bạch và công danh là Quan Lộc luôn liên quan với nhau. Sai lầm khi không nhận ra Tài Cách khi cung Quan nhập vượng, cũng sai lầm vì chỉ tập tung luận vào các sao chủ Tài. Như cách Tham Hỏa tức là tư tưởng tham lam, muốn vật chất nên ham muốn tiền bạc để trao đổi vật chất rất mạnh, khiến Sát Phá Tham chuyển hướng thành tài cách, đây cũng chuyển thành quý cách chủ từ công việc, danh sinh ra lợi tức tiền bạc. Có rất nhiều cách cục chủ tiền bạc hay hơn cách Song Lộc. Bất kỳ thời đại kẻ đứng đầu, có quyền trong xã hội sẽ dễ dàng được tài nguyên, tiền bạc. Thời phong kiến là vua chúa thu tiền bạc từ dân chúng, thời tư sản là người chủ xí nghiệp thu vật chất từ công lao động của người làm. Cần hiểu rõ tính tiền bạc hay phú cách là cách cục của Vật Chất. Tất nhiên là vật chất có giá trị có thể trao đổi, thông hành thường gọi là tiền, vàng. Vậy rất nhiều nguồn để có thể trở thành Phú Cách, có thể từ cơ hội, từ danh dụm, từ tổ tiên, từ may mắn, từ công danh, từ nhà cửa, từ tình duyên, đặc biệt có trường hợp từ ảo thành thật rất li kỳ,… nhiều khi khó hiểu khi một Hóa Kỵ cư cung Tài trở nên giàu có hạng nhất, không phải do Kỵ là cản trở, mà do sự khác biệt của Hóa Kỵ để không đi theo đa số mà lấy lợi.

Bạn đang xem: Sai lầm khi nhắc tới phú cách

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sai lầm khi nhắc tới phú cách

Sai lầm khi nhắc tới phú cách

Trong Tử Vi phân việc Phú, Quý, Thọ làm ba trường hợp riêng rẽ. Cả ba yếu tố này so với con người đều là quý báu. Có người quan trọng nhất là địa vị công danh, có người quan trọng nhất là chuyện tiền của, có người quan trọng nhất việc sống thọ. Thực ra con người thì việc sống là quan trọng nhất, đến khi sắp chết mới thấy cuộc sống có ý nghĩa dường nào. Của cải sáng có đến chiều có thể không còn có ý nghĩa với bản thân do rất nhiều trường hợp như bị bệnh nan y, do biến động về cơ chế khiến kẻ giàu trở nên trắng tay, do đổ vỡ những việc làm phi pháp. Công danh cũng vậy, ngay sáng mới được vinh danh khắp cả nước đến chiều trở thành uế danh do có kẻ dèm pha, nghi ngờ, có kẻ khám phá rằng ta không xứng đáng. Nếu còn sống bạn có thể còn làm ra tiền và rất nhiều tiền nếu bạn không cần thiết mạng sống mà đặt tiền bạc lên hàng đầu. Vì cuộc sống luôn không cho không nên người có số Thọ lại khó giàu có và địa vị, hoặc các trường hợp ngược lại. Thường thì ai cũng mong có cả ba thứ để dương oai với đời. Theo Tử Vi thì vòng tròn địa chi luôn chuyển động kể cả khi ta đã chết, luôn bắt đầu một sự sinh trưởng mới của chính bản mệnh của ta. Vòng Trường Sinh cũng chỉ rõ như vậy, cũng huyền diệu như ngày nay bản thân người viết có đọc một số bài báo viết về các hạt ảo mà sinh ta được vật chất, trong cái hư không lại sinh ra được cái có. Vậy mà vòng trường sinh đã áp dụng nguyên lí ấy từ lâu đời nay. Khi con người chú tâm vào một việc sẽ đạt được sự thành tựu khó tin. Phú Cách của Tử Vi là cách cục của sự giàu có. Hơn hết khi luận về Mệnh có Tài Tinh rồi đoán số giàu có là sai lâm cơ bản và hay gặp nhất trong khi luận giải tử vi.

Trong tử vi cái tư tưởng giàu có mới sinh ra được sự giàu có, bằng không thì có từ cha mẹ, có từ may mắn về những thứ vật chất khác có giá trị. Và việc giàu có cũng khó đoán chia làm các thời hạn. Như ông tướng của Lybia là Gaddafi nhờ đảo chính lật đổ vua Lybia mà có khoản tiền đen tới vài chục tỉ đô la mỹ. Như vậy, đây có phải thuộc phú cách hay không?, và có sao giàu hay không?. Các sao chủ tài cách luôn phải nhìn sâu tính chất của chúng. Như Lộc Tồn là việc tích tụ của cải, vật chất. Là có thể từ thời tổ tiên, ông cha để lại. Như Vũ Khúc là sao chủ tiền bạc do tính quý giá mang lại. Từ Quan Lộc có thể sinh ra tiền bạc và từ Tài Bạch có thể sinh ra công danh. Vì vậy từ tư tưởng là Mệnh tới tiền bạc, vật chất là Tài Bạch và công danh là Quan Lộc luôn liên quan với nhau. Sai lầm khi không nhận ra Tài Cách khi cung Quan nhập vượng, cũng sai lầm vì chỉ tập tung luận vào các sao chủ Tài. Như cách Tham Hỏa tức là tư tưởng tham lam, muốn vật chất nên ham muốn tiền bạc để trao đổi vật chất rất mạnh, khiến Sát Phá Tham chuyển hướng thành tài cách, đây cũng chuyển thành quý cách chủ từ công việc, danh sinh ra lợi tức tiền bạc. Có rất nhiều cách cục chủ tiền bạc hay hơn cách Song Lộc. Bất kỳ thời đại kẻ đứng đầu, có quyền trong xã hội sẽ dễ dàng được tài nguyên, tiền bạc. Thời phong kiến là vua chúa thu tiền bạc từ dân chúng, thời tư sản là người chủ xí nghiệp thu vật chất từ công lao động của người làm. Cần hiểu rõ tính tiền bạc hay phú cách là cách cục của Vật Chất. Tất nhiên là vật chất có giá trị có thể trao đổi, thông hành thường gọi là tiền, vàng. Vậy rất nhiều nguồn để có thể trở thành Phú Cách, có thể từ cơ hội, từ danh dụm, từ tổ tiên, từ may mắn, từ công danh, từ nhà cửa, từ tình duyên, đặc biệt có trường hợp từ ảo thành thật rất li kỳ,… nhiều khi khó hiểu khi một Hóa Kỵ cư cung Tài trở nên giàu có hạng nhất, không phải do Kỵ là cản trở, mà do sự khác biệt của Hóa Kỵ để không đi theo đa số mà lấy lợi.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button