Tử vi

Sao Bát Tọa

Sao: BÁT TỌA

Hành: Mộc

V: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Bạn đang xem: Sao Bát Tọa

Đài các tinh.

Chủ sự vinh hiển thanh nhàn.

Thai Tọa tượng trưng cho người an phận thủ thường, đủng đỉnh thụ hưởng, dù là trong thanh bần. Đây là tâm trạng của người không biết lo, bình thản, chuyện đến đâu hay đến đó, miễn là trời sinh voi sinh cỏ. Vì vậy, người có hai sao này ít có huynh hướng cách mạng, canh cải, không thích đấu tranh mà lại xu thời, bảo thủ, nắng chiều nào che theo chiều đó. Nó hãm đà ganh đua, tiến bộ và chủ về sự nhàn hạ, ẩn dật. Về mặt tính tình, Thai Tọa là hai sao biểu hiện rõ rệt nhất học thuyết Lão Trang, chủ sự về thanh tịnh tâm hồn, bất chấp những thăng trầm ngoại cảnh.

Bát tọa là Mộc và là sao Văn tinh, ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi cùng Quyền, Lộc, Khoa, Xương, Khúc, Khôi, Việt thi đỗ và làm nên to lắm. – Nếu cùng Tuần, Triệt, Không, Kiếp thì bình thường, – Mệnh giáp Thai, Tọa thì ít tuổi đã làm nên.

MỆNH có Bát Tọa = vinh hiển.

QUAN có Bát tọa, Thái tuế, Đào hoa = sớm làm nên.

PHÚC có Tọa, Thai, Mộ = thọ.

ĐIỀN có Thai, Tọa, Long, Phượng = có nhà cửa lớn.

– Thai, Tọa, Mộ: Đây là cách gọi là Mộ Trung Thai Tọa, chủ sự quí hiển làm nên, nhất là khi cả 3 sao được tọa thủ ở 4 cung Tử Mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cách này ở cung Mệnh hay cung Quan là thích hợp.

– Thai, Tọa, Đào: Nếu ở cung Quan thì đắc quan từ lúc tuổi trẻ, ra làm việc sớm. Việc tiếp giáp Thai, Tọa cũng tốt như Thai Tọa tọa thủ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Bát Tọa

Sao: BÁT TỌA

Hành: Mộc

V: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Đài các tinh.

Chủ sự vinh hiển thanh nhàn.

Thai Tọa tượng trưng cho người an phận thủ thường, đủng đỉnh thụ hưởng, dù là trong thanh bần. Đây là tâm trạng của người không biết lo, bình thản, chuyện đến đâu hay đến đó, miễn là trời sinh voi sinh cỏ. Vì vậy, người có hai sao này ít có huynh hướng cách mạng, canh cải, không thích đấu tranh mà lại xu thời, bảo thủ, nắng chiều nào che theo chiều đó. Nó hãm đà ganh đua, tiến bộ và chủ về sự nhàn hạ, ẩn dật. Về mặt tính tình, Thai Tọa là hai sao biểu hiện rõ rệt nhất học thuyết Lão Trang, chủ sự về thanh tịnh tâm hồn, bất chấp những thăng trầm ngoại cảnh.

Bát tọa là Mộc và là sao Văn tinh, ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi cùng Quyền, Lộc, Khoa, Xương, Khúc, Khôi, Việt thi đỗ và làm nên to lắm. – Nếu cùng Tuần, Triệt, Không, Kiếp thì bình thường, – Mệnh giáp Thai, Tọa thì ít tuổi đã làm nên.

MỆNH có Bát Tọa = vinh hiển.

QUAN có Bát tọa, Thái tuế, Đào hoa = sớm làm nên.

PHÚC có Tọa, Thai, Mộ = thọ.

ĐIỀN có Thai, Tọa, Long, Phượng = có nhà cửa lớn.

– Thai, Tọa, Mộ: Đây là cách gọi là Mộ Trung Thai Tọa, chủ sự quí hiển làm nên, nhất là khi cả 3 sao được tọa thủ ở 4 cung Tử Mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cách này ở cung Mệnh hay cung Quan là thích hợp.

– Thai, Tọa, Đào: Nếu ở cung Quan thì đắc quan từ lúc tuổi trẻ, ra làm việc sớm. Việc tiếp giáp Thai, Tọa cũng tốt như Thai Tọa tọa thủ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button