Tử vi

Sao Cô Thần

Sao: CÔ THẦN

Hành: Thổ

Hung tinh. Lạnh lùng, khó tính, ít người ưa, chủ sự cô đơn

Bạn đang xem: Sao Cô Thần

Tính cô độc ở Mệnh thì không hợp với ai cả và hiếm con

Đàn ông kỵ Cô thần, đàn bà kỵ Quả tú, ở cung tử thì hiếm con, ở Điền Tài thì giữ được của và ruộng nhà.

MỆNH có Cô: cô độc, lạnh lùng.

TỬ có Cô: hiếm con, Cô, Kỵ: khắc con. Cô ngộ quý tinh: đông con.

TÀI có Cô: tiền của giữ vững.

ĐIỀN có Cô: ruộng đất vững bền.

PHÚC có Cô: nhà độc đinh (một con), có Cô, Triệt, Dưỡng: đời nào cũng thất tự (không con trai) và có con nuôi. Cô đắc địa có phúc tinh: có linh thần phù hộ.

BÀO có Cô, Kiếp: con một.

THIÊN DI có Cô: không có bạn. Cô ngộ quý tinh: được nhiều người giúp đỡ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Cô Thần

Sao: CÔ THẦN

Hành: Thổ

Hung tinh. Lạnh lùng, khó tính, ít người ưa, chủ sự cô đơn

Tính cô độc ở Mệnh thì không hợp với ai cả và hiếm con

Đàn ông kỵ Cô thần, đàn bà kỵ Quả tú, ở cung tử thì hiếm con, ở Điền Tài thì giữ được của và ruộng nhà.

MỆNH có Cô: cô độc, lạnh lùng.

TỬ có Cô: hiếm con, Cô, Kỵ: khắc con. Cô ngộ quý tinh: đông con.

TÀI có Cô: tiền của giữ vững.

ĐIỀN có Cô: ruộng đất vững bền.

PHÚC có Cô: nhà độc đinh (một con), có Cô, Triệt, Dưỡng: đời nào cũng thất tự (không con trai) và có con nuôi. Cô đắc địa có phúc tinh: có linh thần phù hộ.

BÀO có Cô, Kiếp: con một.

THIÊN DI có Cô: không có bạn. Cô ngộ quý tinh: được nhiều người giúp đỡ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button