Tử vi

Sao Cô Thần

Sao: CÔ THẦN

Hành: Thổ

Hung tinh. Lạnh lùng, khó tính, ít người ưa, chủ sự cô đơn

Bạn đang xem: Sao Cô Thần

Tính cô độc ở Mệnh thì không hợp với ai cả và hiếm con

Đàn ông kỵ Cô thần, đàn bà kỵ Quả tú, ở cung tử thì hiếm con, ở Điền Tài thì giữ được của và ruộng nhà.

MỆNH có Cô: cô độc, lạnh lùng.

TỬ có Cô: hiếm con, Cô, Kỵ: khắc con. Cô ngộ quý tinh: đông con.

TÀI có Cô: tiền của giữ vững.

ĐIỀN có Cô: ruộng đất vững bền.

PHÚC có Cô: nhà độc đinh (một con), có Cô, Triệt, Dưỡng: đời nào cũng thất tự (không con trai) và có con nuôi. Cô đắc địa có phúc tinh: có linh thần phù hộ.

BÀO có Cô, Kiếp: con một.

THIÊN DI có Cô: không có bạn. Cô ngộ quý tinh: được nhiều người giúp đỡ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Cô Thần

Sao: CÔ THẦN

Hành: Thổ

Hung tinh. Lạnh lùng, khó tính, ít người ưa, chủ sự cô đơn

Tính cô độc ở Mệnh thì không hợp với ai cả và hiếm con

Đàn ông kỵ Cô thần, đàn bà kỵ Quả tú, ở cung tử thì hiếm con, ở Điền Tài thì giữ được của và ruộng nhà.

MỆNH có Cô: cô độc, lạnh lùng.

TỬ có Cô: hiếm con, Cô, Kỵ: khắc con. Cô ngộ quý tinh: đông con.

TÀI có Cô: tiền của giữ vững.

ĐIỀN có Cô: ruộng đất vững bền.

PHÚC có Cô: nhà độc đinh (một con), có Cô, Triệt, Dưỡng: đời nào cũng thất tự (không con trai) và có con nuôi. Cô đắc địa có phúc tinh: có linh thần phù hộ.

BÀO có Cô, Kiếp: con một.

THIÊN DI có Cô: không có bạn. Cô ngộ quý tinh: được nhiều người giúp đỡ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button