Tử vi

SAO ĐÀO HOA – TRĂM NGẢ ĐƯỜNG TÌNH

ĐÀO HOA.

Bản dịch Anh ngữ của Trần Quang Hoan và Mai Anh

Điều có thể người nước ngoài ngạc nhiên thích thú là trong lá số Tử Vi có hoa, trái, cây cỏ Và càng ngạc nhiên hơn, với người này ta đoán là hoa quả với người khác ta lại không đoán thế. Đó là những lý luận trong kỹ thuật luận đoán. Cho nên với người này ta đoán là hoa quả, với kẻ khác ta đoán là ồn ào…

Bạn đang xem: SAO ĐÀO HOA – TRĂM NGẢ ĐƯỜNG TÌNH

Foreigners who are interested in TU VI may be fascinated by the fact that the TU VI Chart contains Blossoms (Hoa (có thể sẽ cho quả), sự nở hoa), Fruits, Plants. Even more surprising, to some we may predict fruits, to others we have to predict otherwise. That is the theories for prediction techniques. Therefore, to some, we see fruits, to others, we see boisterousness (sự huyên náo).

Đặc biệt ĐÀO HOA chỉ đóng tại 4 cung Tý Ngọ Mão Dậu mà thôi. ĐÀO HOA nằm trong 1 nhóm sao, vì nó luôn luôn tam hợp có sao KIẾP SÁT. Vì thế để hiểu cơ bản về nó ta tìm hiểu toàn nhóm sao này. Gọi vắn tắt là nhóm ĐÀO SÁT.

In peculiar, DAO HOA only appears (resides) in 4 places: Tý Ngọ Mão or Dậu. DAO HOA belongs to a group, it always has KIEP SAT in trine. In that manner, we have to get to know this group in order to basically understand about DAO HOA (or DAO SAT Group in short).

Vui mừng đoạt được một niềm vui.

KIẾP SÁT chủ đoạt được, cướp đoạt được. ĐÀO HOA chủ vui mừng. Vậy bộ ĐÀO SÁT là vui mừng do đoạt được niềm vui nào đó. Ví dụ, thi đổ, được học bổng, thăng quan tiến chức, thành công trong công việc, xây dựng gia đình, sinh thêm con cháu, thắng lợi trong một vụ mùa… Ở đâu trên thế gian này đều xem đó nói là việc vui mừng. Một điều thú vị khác, bất cứ ngôi sao nào trong TỬ VI cũng có thể bị mất tác dụng, hoặc có thể bị phản tác dụng bởi các ngôi sao khác. Vì thế ĐÀO HOA có thể vui với người này, nhưng có thể sinh ra chuyện ồn ào náo loạn với người khác.

Rejoice when acquire a merriment.

KIEP SAT denotes acquisition. DAO HOA denotes merriment. Therefore, DAO SAT Group means rejoice when acquire a merriment. For example, you acquire the certificate of graduation, a scholarship, a promotion; you succeed in your profession; you build up a family, have more children, successful in a harvest… Wherever you are in the world, those things are considered joy. Another interesting fact that is, the trait of any Tu Vi Star could be reversed because of another specific star. Therefore, for some DAO HOA could mean joy, for other it is boisterousness (ồn ào, huyên náo) or turbulent (náo loạn).

ĐÀO HOA một đoá hoa hồng.

Như đã nói ĐÀO SÁT chỉ thật sự là vui mừng, khi đi với nhóm sao khác hỗ trợ cho nó. Đó là nhóm HỒNG HỈ (HỒNG LOAN THIÊN HỈ) loan báo một tin vui. Và thật sự là đoá hoa hồng khi đi với nhóm chính tinh CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG (THIÊN CƠ, THÁI ÂM, THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG nhóm sao này thiên về nhà đất ruộng vườn, cây cối). Trong trường hợp này, đó là đoá hoa hồng nở ra trong vườn nhà bạn. Niềm vui dấy lên trong lòng của bạn. Nói rằng, đoá hoa hồng chẳng qua mượn nó làm đại diện cho tất cả các loài hoa khác. Thật tế là hoa lúa nước, hoa lúa mì, hoa tu líp…. niềm vui của người làm vườn, của giới nhà nông.

DAO HOA is a rose.

As mentioned before, DAO SAT only means merriment when accompanying certain stars supporting it which is the HONG HI (HONG LOAN – THIEN HI) denotes an announcement of a good news. It truly became a rose when accompanying Major Group: CO NGUYET DONG LUONG (THIENCO, THAI AM, THIEN DONG, THIEN LUONG which trend to building, land, farms and plants). In this case, it is the Rose blossoms in your garden. It is the joy blossoms in your heart. We borrow the image of the Rose to represent all other flowers. In reality, it could be the rice blossoms, wheat blossoms, tulips, etc. the joy inside a gardener’s or a farmer’s heart.

Từ hoa cho ta trái ngọt cây lành. Vì thế bộ ĐÀO HỒNG HỈ (có tên gọi riêng là tam Minh) kết hợp với nhóm CÔ QUẢ. Đi với bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là lúa gạo, lúa mì là cây trái, như , quả chuối, quả cam, quả lê… Và bạn có thể cầm “ngôi sao” đó trên tay không có gì là hư ảo cả. Hầu hết chúng ta sống nhờ vào thực vật là chính.

From the blossoms we shall have sweet fruits, that is why DAO HONG HI (which was assigned the name Tam Minh Group) combine with CO QUA Group and CO NGUYET DONG LUONG Style shall represent rice and produce like banana, orange, pear, etc. and we could hold this “star” in our palm, it is not a fantasy. We human survive mostly on vegetables.

Bàn đến ĐÀO HOA nhưng lại là không phải là hoa.

Sometimes it is DAO HOA but it is not a blossom.

Đào hố trồng cây đến đào hố chôn mình.

DAO HOA could mean digging up the ground to plant a tree or digging up the ground to bury yourself.

Ngôi sao học tập.

Star of Education

ĐÀO HOA là một trong 3 sao quan trọng trong việc học hành. Trong đó ĐÀO HOA chủ học tập và đào tạo. TUẦN TRUNG chủ sự giáo dục. ĐÀ LA chủ sự hướng dẫn. Được hỗ trợ của các Văn tinh (XƯƠNG KHÚC), Khoa tinh (HOÁ KHOA) và các sao vượt trội hơn người như KHÔI VIỆT. Việc học tập có thể đến chỗ thâm sâu.

ĐÀO HOA is one of three important stars in education. In that, ĐÀO HOA denotes learning and training. TUẦN TRUNG (TUẦN KHÔNG) denotes education. ĐÀ LA denotes guidance. If they are be supported by the Literary Stars, Academic Stars and stars which denote the superiority as THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, then the progress of learning could be profound.

Nếu học tập cái tốt, tất cũng có cái học tập xấu. Để làm một người lính phải học, đên làm tên tên khủng bố cũng phải học. Nói như thế chỉ để bày tỏ, quan trọng là học cái gì. Muốn đánh bài, chơi cờ giải trí thôi cũng phải học.

If we could learn good things, then it is evitable that we could learn bad things. Whether to be a soldier or even a terrorist, you have to learn. It is just an expression to emphasize that it is vital what you choose to learn. In order to entertain ourselves with cards or chess, we still have to learn.

Ngôi sao ồn ào.

Noisy (Boisterous) Star.

Với nhóm sao vừa kể, ĐÀO HOA là đoá hoa có thể biến đổi thành quả. Nhưng đi với chính tinh khác. Như nhóm TỬ VŨ LIÊM lại là ồn ào do công việc mang lại. Hoặc đi với CỰ MÔN ồn ào về chuyện học hỏi, kén chọn, chuyện phản đối… Đi với nhóm PHỦ TƯỚNG lại là chuyện yêu thương tình cảm. Có người, chuyện yêu thương của họ ồn ào đến mức cả thế giới ai cũng biết. Nếu đi với nhóm SÁT PHÁ THAM (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN, THAM LANG) có lẽ là ồn ào nhất. Vì đây là nhóm sao chủ sự ham muốn tìm cách găn bó và chiếm đoạt. Đến hết ham, chán nản, vất bỏ, có thể bị mất tác dụng là bị bỏ rơi đên bị phản tác dụng bị tước bỏ, đoạt mất.

Together with the aforesaid Groups, ĐÀO HOA is a blossom that could transform into fruits. But when accompanying other Major stars, such as TỬ VŨ LIÊM GROUP, it becomes the noise from the work place. When combining with CỰ MÔN, it is the noise from learning, selecting, protesting…Combining with PHỦ TƯỚNG GROUP, it is noise from love stories. For some people, their love lives are so scandalous that it is known worldwide. If combining with SÁT PHÁ THAM GROUP (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN, THAM LANG), perhaps this case is the noisiest since this group denotes desire to bond and seize. It may come a time when the desire shall fade, being left aside or the trait is nullified and they mean being abandoned; worse is when the trait is reversed and they denotes being dispossessed and confiscated.

Vài ví dụ để bạn hiểu vấn đề.

Quân thắng trận, ồn ào với bắt được giặc, đoạt được đất, giết được kẻ thù. Vui mừng với vòng hoa chiến thắng, dựng khải hoàn môn thêm hoan hô nghênh đón. Lại pháo hoa đầy trời mừng thắng lợi, .

Quân thất trận cũng ồn ào không kém. Kẻ bị bắt, kẻ bị bỏ rơi, kẻ tự sát, kẻ bị giết, có người thất lạc, có kẻ tìm kiếm… Rồi sau đấy là đổ thừa đổ lỗi lên đầu của nhau. Phỉ báng lẫn nhau không ai chịu cho mình sai trái hay sai lầm.

Some example to help you understand this further.

The army of the winning side is filled with noise from being able to capture enemies, confiscate land, kill enemies. They’re happy because of their victorious wreath and of being welcomed under the triumphal arch with the air full of firework to celebrate their victory.

The defeated army is not less noisy. Some are captured, some abandoned, some killed themselves, some lost, some are seeking the lost, etc. Then comes the blame, the defaming each other; none acknowledges his/her fault.

Lại thêm ví dụ khác.

Vui mừng báo tin với tất cả mọi người, kiếm được một người tình ưng ý. Thế là sau đấy ồn ào về chuyện cưới hỏi. Vui mừng của kẻ đoạt được hạnh phúc. Nhưng biết đâu sau đấy lại ồn ào không kém chuyện ly dị, phân chia trách nhiệm con cái, phân chia tài sản… Lại làm phiền đên cả toà án can thiệp.

Another example.

A person is delighted to announce his/her soul mate. Then, there comes the noise from preparing the wedding. It is the noise of joy from someone who has snatched happiness. But, who knows, after that, the noise of divorce, custody, the dividing of property may follow with the help of a legal court.

Ngôi sao chủ động.

Initiative Star.

ĐÀO HOA là ngối sao có tính chủ động cao. Nó chủ tạo ra và gây nên. Đi với cát tinh, hỉ tinh tạo ra những việc vui mừng. Đi với hung tinh, sát tinh, Kỵ tinh (HOÁ KỴ) Hình tinh (THIÊN HÌNH) là gây ra những tai hoạ cho người và cho cả chính mình.

ĐÀO HOA is a star of high self-initiatives. It denotes the action of realization and the cause. When it combines with Fine Stars, Happy Stars , it causes happy events. On the other hand, when it combines with Hindrance Stars, Deathly Stars, Shady Star ( HÓA KỴ), Punishment Stars (THIÊN HÌNH), it will cause accidents to others and to ourselves.

ĐÀO HOA đóng tại Mệnh hay tam hợp với Mệnh do ta chủ động. ĐÀO HOA đóng tại Thiên Di cung, hay cung xung chiếu (khi xét về hạn) do bên ngoài chủ động, ta bị động.

ĐÀO HOA resides in MỆNH section or in trine with MỆNH, meaning we hold the initiative. ĐÀO HOA resides in THIEN DI section, or the opposite position (when reading TERM), the opponent hold the initiative and we are defensive.

Nếu ta chủ động làm 1 việc gì đó vui, có ích cho người. Đó là việc nên làm.

If we take the initiative to do something joyful, meaningful to others, we certainly should do it.

Nếu ta chủ động làm 1 việc lợi mình hại người hoặc gây thù chuốc oán. Việc đó không nên làm. Số mệnh là điều có thật, những cái do người gây ra khó tránh. Những cái do ta gây ra, ta có thể tránh được.

If we take the initiative to do something profitable for us but harmful to others or create resentment, we should not do it. Fate is real, things that are caused by others are hard to prevent, but things that are caused by us, we can prevent.

Những điều nói về sao ĐÀO HOA hết chưa? Vẫn còn đấy.

Is that everything about DAO HOA? No, not quite yet.

Nó còn là ngôi sao chủ khéo tay, thích chọn lựa, ưa phung phí, có dâm tính, chạy trốn khi thua thế hoặc gây ra tai hoạ…

ĐÀO HOA is also a star which is crafty, picky, extravagant, lusty and tend to evade after defeat or causing troubles.

Các ngôi sao TỬ VI mang trên mình nó nhiều đặc tính Và sao này có đặc tính giống sao kia thì tính chất đó nổi bật. Cũng như bạn, với người này bạn nói chuyện chính trị nhưng với người khác bạn nói chuyện huyền bí. Thế đấy các ngôi sao Tử Vi cũng vậy thôi.

The stars in Tu Vi always carry many traits. If a trait is similar among stars that stand together, that trait shall outstand. Similar to you in everyday life, to this person, you discuss politics but to another you discuss metaphysics. It is the same for Tu Vi Stars. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm SAO ĐÀO HOA - TRĂM NGẢ ĐƯỜNG TÌNH

ĐÀO HOA.

Bản dịch Anh ngữ của Trần Quang Hoan và Mai Anh

Điều có thể người nước ngoài ngạc nhiên thích thú là trong lá số Tử Vi có hoa, trái, cây cỏ Và càng ngạc nhiên hơn, với người này ta đoán là hoa quả với người khác ta lại không đoán thế. Đó là những lý luận trong kỹ thuật luận đoán. Cho nên với người này ta đoán là hoa quả, với kẻ khác ta đoán là ồn ào…

Foreigners who are interested in TU VI may be fascinated by the fact that the TU VI Chart contains Blossoms (Hoa (có thể sẽ cho quả), sự nở hoa), Fruits, Plants. Even more surprising, to some we may predict fruits, to others we have to predict otherwise. That is the theories for prediction techniques. Therefore, to some, we see fruits, to others, we see boisterousness (sự huyên náo).

Đặc biệt ĐÀO HOA chỉ đóng tại 4 cung Tý Ngọ Mão Dậu mà thôi. ĐÀO HOA nằm trong 1 nhóm sao, vì nó luôn luôn tam hợp có sao KIẾP SÁT. Vì thế để hiểu cơ bản về nó ta tìm hiểu toàn nhóm sao này. Gọi vắn tắt là nhóm ĐÀO SÁT.

In peculiar, DAO HOA only appears (resides) in 4 places: Tý Ngọ Mão or Dậu. DAO HOA belongs to a group, it always has KIEP SAT in trine. In that manner, we have to get to know this group in order to basically understand about DAO HOA (or DAO SAT Group in short).

Vui mừng đoạt được một niềm vui.

KIẾP SÁT chủ đoạt được, cướp đoạt được. ĐÀO HOA chủ vui mừng. Vậy bộ ĐÀO SÁT là vui mừng do đoạt được niềm vui nào đó. Ví dụ, thi đổ, được học bổng, thăng quan tiến chức, thành công trong công việc, xây dựng gia đình, sinh thêm con cháu, thắng lợi trong một vụ mùa… Ở đâu trên thế gian này đều xem đó nói là việc vui mừng. Một điều thú vị khác, bất cứ ngôi sao nào trong TỬ VI cũng có thể bị mất tác dụng, hoặc có thể bị phản tác dụng bởi các ngôi sao khác. Vì thế ĐÀO HOA có thể vui với người này, nhưng có thể sinh ra chuyện ồn ào náo loạn với người khác.

Rejoice when acquire a merriment.

KIEP SAT denotes acquisition. DAO HOA denotes merriment. Therefore, DAO SAT Group means rejoice when acquire a merriment. For example, you acquire the certificate of graduation, a scholarship, a promotion; you succeed in your profession; you build up a family, have more children, successful in a harvest… Wherever you are in the world, those things are considered joy. Another interesting fact that is, the trait of any Tu Vi Star could be reversed because of another specific star. Therefore, for some DAO HOA could mean joy, for other it is boisterousness (ồn ào, huyên náo) or turbulent (náo loạn).

ĐÀO HOA một đoá hoa hồng.

Như đã nói ĐÀO SÁT chỉ thật sự là vui mừng, khi đi với nhóm sao khác hỗ trợ cho nó. Đó là nhóm HỒNG HỈ (HỒNG LOAN THIÊN HỈ) loan báo một tin vui. Và thật sự là đoá hoa hồng khi đi với nhóm chính tinh CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG (THIÊN CƠ, THÁI ÂM, THIÊN ĐỒNG, THIÊN LƯƠNG nhóm sao này thiên về nhà đất ruộng vườn, cây cối). Trong trường hợp này, đó là đoá hoa hồng nở ra trong vườn nhà bạn. Niềm vui dấy lên trong lòng của bạn. Nói rằng, đoá hoa hồng chẳng qua mượn nó làm đại diện cho tất cả các loài hoa khác. Thật tế là hoa lúa nước, hoa lúa mì, hoa tu líp…. niềm vui của người làm vườn, của giới nhà nông.

DAO HOA is a rose.

As mentioned before, DAO SAT only means merriment when accompanying certain stars supporting it which is the HONG HI (HONG LOAN – THIEN HI) denotes an announcement of a good news. It truly became a rose when accompanying Major Group: CO NGUYET DONG LUONG (THIENCO, THAI AM, THIEN DONG, THIEN LUONG which trend to building, land, farms and plants). In this case, it is the Rose blossoms in your garden. It is the joy blossoms in your heart. We borrow the image of the Rose to represent all other flowers. In reality, it could be the rice blossoms, wheat blossoms, tulips, etc. the joy inside a gardener’s or a farmer’s heart.

Từ hoa cho ta trái ngọt cây lành. Vì thế bộ ĐÀO HỒNG HỈ (có tên gọi riêng là tam Minh) kết hợp với nhóm CÔ QUẢ. Đi với bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là lúa gạo, lúa mì là cây trái, như , quả chuối, quả cam, quả lê… Và bạn có thể cầm “ngôi sao” đó trên tay không có gì là hư ảo cả. Hầu hết chúng ta sống nhờ vào thực vật là chính.

From the blossoms we shall have sweet fruits, that is why DAO HONG HI (which was assigned the name Tam Minh Group) combine with CO QUA Group and CO NGUYET DONG LUONG Style shall represent rice and produce like banana, orange, pear, etc. and we could hold this “star” in our palm, it is not a fantasy. We human survive mostly on vegetables.

Bàn đến ĐÀO HOA nhưng lại là không phải là hoa.

Sometimes it is DAO HOA but it is not a blossom.

Đào hố trồng cây đến đào hố chôn mình.

DAO HOA could mean digging up the ground to plant a tree or digging up the ground to bury yourself.

Ngôi sao học tập.

Star of Education

ĐÀO HOA là một trong 3 sao quan trọng trong việc học hành. Trong đó ĐÀO HOA chủ học tập và đào tạo. TUẦN TRUNG chủ sự giáo dục. ĐÀ LA chủ sự hướng dẫn. Được hỗ trợ của các Văn tinh (XƯƠNG KHÚC), Khoa tinh (HOÁ KHOA) và các sao vượt trội hơn người như KHÔI VIỆT. Việc học tập có thể đến chỗ thâm sâu.

ĐÀO HOA is one of three important stars in education. In that, ĐÀO HOA denotes learning and training. TUẦN TRUNG (TUẦN KHÔNG) denotes education. ĐÀ LA denotes guidance. If they are be supported by the Literary Stars, Academic Stars and stars which denote the superiority as THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT, then the progress of learning could be profound.

Nếu học tập cái tốt, tất cũng có cái học tập xấu. Để làm một người lính phải học, đên làm tên tên khủng bố cũng phải học. Nói như thế chỉ để bày tỏ, quan trọng là học cái gì. Muốn đánh bài, chơi cờ giải trí thôi cũng phải học.

If we could learn good things, then it is evitable that we could learn bad things. Whether to be a soldier or even a terrorist, you have to learn. It is just an expression to emphasize that it is vital what you choose to learn. In order to entertain ourselves with cards or chess, we still have to learn.

Ngôi sao ồn ào.

Noisy (Boisterous) Star.

Với nhóm sao vừa kể, ĐÀO HOA là đoá hoa có thể biến đổi thành quả. Nhưng đi với chính tinh khác. Như nhóm TỬ VŨ LIÊM lại là ồn ào do công việc mang lại. Hoặc đi với CỰ MÔN ồn ào về chuyện học hỏi, kén chọn, chuyện phản đối… Đi với nhóm PHỦ TƯỚNG lại là chuyện yêu thương tình cảm. Có người, chuyện yêu thương của họ ồn ào đến mức cả thế giới ai cũng biết. Nếu đi với nhóm SÁT PHÁ THAM (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN, THAM LANG) có lẽ là ồn ào nhất. Vì đây là nhóm sao chủ sự ham muốn tìm cách găn bó và chiếm đoạt. Đến hết ham, chán nản, vất bỏ, có thể bị mất tác dụng là bị bỏ rơi đên bị phản tác dụng bị tước bỏ, đoạt mất.

Together with the aforesaid Groups, ĐÀO HOA is a blossom that could transform into fruits. But when accompanying other Major stars, such as TỬ VŨ LIÊM GROUP, it becomes the noise from the work place. When combining with CỰ MÔN, it is the noise from learning, selecting, protesting…Combining with PHỦ TƯỚNG GROUP, it is noise from love stories. For some people, their love lives are so scandalous that it is known worldwide. If combining with SÁT PHÁ THAM GROUP (THẤT SÁT, PHÁ QUÂN, THAM LANG), perhaps this case is the noisiest since this group denotes desire to bond and seize. It may come a time when the desire shall fade, being left aside or the trait is nullified and they mean being abandoned; worse is when the trait is reversed and they denotes being dispossessed and confiscated.

Vài ví dụ để bạn hiểu vấn đề.

Quân thắng trận, ồn ào với bắt được giặc, đoạt được đất, giết được kẻ thù. Vui mừng với vòng hoa chiến thắng, dựng khải hoàn môn thêm hoan hô nghênh đón. Lại pháo hoa đầy trời mừng thắng lợi, .

Quân thất trận cũng ồn ào không kém. Kẻ bị bắt, kẻ bị bỏ rơi, kẻ tự sát, kẻ bị giết, có người thất lạc, có kẻ tìm kiếm… Rồi sau đấy là đổ thừa đổ lỗi lên đầu của nhau. Phỉ báng lẫn nhau không ai chịu cho mình sai trái hay sai lầm.

Some example to help you understand this further.

The army of the winning side is filled with noise from being able to capture enemies, confiscate land, kill enemies. They’re happy because of their victorious wreath and of being welcomed under the triumphal arch with the air full of firework to celebrate their victory.

The defeated army is not less noisy. Some are captured, some abandoned, some killed themselves, some lost, some are seeking the lost, etc. Then comes the blame, the defaming each other; none acknowledges his/her fault.

Lại thêm ví dụ khác.

Vui mừng báo tin với tất cả mọi người, kiếm được một người tình ưng ý. Thế là sau đấy ồn ào về chuyện cưới hỏi. Vui mừng của kẻ đoạt được hạnh phúc. Nhưng biết đâu sau đấy lại ồn ào không kém chuyện ly dị, phân chia trách nhiệm con cái, phân chia tài sản… Lại làm phiền đên cả toà án can thiệp.

Another example.

A person is delighted to announce his/her soul mate. Then, there comes the noise from preparing the wedding. It is the noise of joy from someone who has snatched happiness. But, who knows, after that, the noise of divorce, custody, the dividing of property may follow with the help of a legal court.

Ngôi sao chủ động.

Initiative Star.

ĐÀO HOA là ngối sao có tính chủ động cao. Nó chủ tạo ra và gây nên. Đi với cát tinh, hỉ tinh tạo ra những việc vui mừng. Đi với hung tinh, sát tinh, Kỵ tinh (HOÁ KỴ) Hình tinh (THIÊN HÌNH) là gây ra những tai hoạ cho người và cho cả chính mình.

ĐÀO HOA is a star of high self-initiatives. It denotes the action of realization and the cause. When it combines with Fine Stars, Happy Stars , it causes happy events. On the other hand, when it combines with Hindrance Stars, Deathly Stars, Shady Star ( HÓA KỴ), Punishment Stars (THIÊN HÌNH), it will cause accidents to others and to ourselves.

ĐÀO HOA đóng tại Mệnh hay tam hợp với Mệnh do ta chủ động. ĐÀO HOA đóng tại Thiên Di cung, hay cung xung chiếu (khi xét về hạn) do bên ngoài chủ động, ta bị động.

ĐÀO HOA resides in MỆNH section or in trine with MỆNH, meaning we hold the initiative. ĐÀO HOA resides in THIEN DI section, or the opposite position (when reading TERM), the opponent hold the initiative and we are defensive.

Nếu ta chủ động làm 1 việc gì đó vui, có ích cho người. Đó là việc nên làm.

If we take the initiative to do something joyful, meaningful to others, we certainly should do it.

Nếu ta chủ động làm 1 việc lợi mình hại người hoặc gây thù chuốc oán. Việc đó không nên làm. Số mệnh là điều có thật, những cái do người gây ra khó tránh. Những cái do ta gây ra, ta có thể tránh được.

If we take the initiative to do something profitable for us but harmful to others or create resentment, we should not do it. Fate is real, things that are caused by others are hard to prevent, but things that are caused by us, we can prevent.

Những điều nói về sao ĐÀO HOA hết chưa? Vẫn còn đấy.

Is that everything about DAO HOA? No, not quite yet.

Nó còn là ngôi sao chủ khéo tay, thích chọn lựa, ưa phung phí, có dâm tính, chạy trốn khi thua thế hoặc gây ra tai hoạ…

ĐÀO HOA is also a star which is crafty, picky, extravagant, lusty and tend to evade after defeat or causing troubles.

Các ngôi sao TỬ VI mang trên mình nó nhiều đặc tính Và sao này có đặc tính giống sao kia thì tính chất đó nổi bật. Cũng như bạn, với người này bạn nói chuyện chính trị nhưng với người khác bạn nói chuyện huyền bí. Thế đấy các ngôi sao Tử Vi cũng vậy thôi.

The stars in Tu Vi always carry many traits. If a trait is similar among stars that stand together, that trait shall outstand. Similar to you in everyday life, to this person, you discuss politics but to another you discuss metaphysics. It is the same for Tu Vi Stars. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button