Tử vi

Sao Đế Vượng

Sao: ĐẾ VƯỢNG

Hành: Kim

Cát tinh. Chủ sự thịnh vượng

Bạn đang xem: Sao Đế Vượng

CUNG MỆNH

– Đế, Vi: thủ lĩnh; gặp thêm nhiều quý tinh càng làm lớn lên.

– Vượng, Tràng, Tử, Phủ: người quảng đại.

CUNG BÀO

– Vượng, Thai đắc địa: có 8, 9 anh chị em, hãm thì chỉ có một.

– Vượng, Thai, Tuyệt, Tướng: có anh em, chị em dị bào

– Đế vượng, Tràng sinh: anh em đông mà sung túc.

CUNG TỬ: đông con (5 đứa)

– Vượng, Đồng, Khúc, Xương, Phủ, Vi, Tả, Hữu con đông mà tài giỏi

CUNG TÀI – ĐIỀN

– Đế vượng, Tả, Hữu, Âm, Dương, Thìn, Tuất: triệu phú.

– Vượng, Lộc: phát tài, có của, điền sản dồi dào

CUNG PHÚC

– Vượng: đông con trai và thọ.

CUNG QUAN:

– Vượng Quyền: có quyền chức lớn

– Vượng Khoa: lập nên sự nghiệp văn chương lớn, sản xuất nhiều tác phẩm văn học giá trị. Nếu thêm Khôi Việt, Xương Khúc, Quốc ấn, Âm Dương sáng đẹp thì nhất định là bậc thiên tài về văn học ở hệ cấp quốc tế.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Đế Vượng

Sao: ĐẾ VƯỢNG

Hành: Kim

Cát tinh. Chủ sự thịnh vượng

CUNG MỆNH

– Đế, Vi: thủ lĩnh; gặp thêm nhiều quý tinh càng làm lớn lên.

– Vượng, Tràng, Tử, Phủ: người quảng đại.

CUNG BÀO

– Vượng, Thai đắc địa: có 8, 9 anh chị em, hãm thì chỉ có một.

– Vượng, Thai, Tuyệt, Tướng: có anh em, chị em dị bào

– Đế vượng, Tràng sinh: anh em đông mà sung túc.

CUNG TỬ: đông con (5 đứa)

– Vượng, Đồng, Khúc, Xương, Phủ, Vi, Tả, Hữu con đông mà tài giỏi

CUNG TÀI – ĐIỀN

– Đế vượng, Tả, Hữu, Âm, Dương, Thìn, Tuất: triệu phú.

– Vượng, Lộc: phát tài, có của, điền sản dồi dào

CUNG PHÚC

– Vượng: đông con trai và thọ.

CUNG QUAN:

– Vượng Quyền: có quyền chức lớn

– Vượng Khoa: lập nên sự nghiệp văn chương lớn, sản xuất nhiều tác phẩm văn học giá trị. Nếu thêm Khôi Việt, Xương Khúc, Quốc ấn, Âm Dương sáng đẹp thì nhất định là bậc thiên tài về văn học ở hệ cấp quốc tế.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button