Tử vi

Sao Địa Võng

Sao: ĐỊA VÕNG

Hành: Thổ

Am tinh. Chủ sự giam bắt, cản trở. Võng ngộ hung thành cát, ngộ cát thành hung

Bạn đang xem: Sao Địa Võng

1. Ý nghĩa của Địa võng:

Đây là một ám tinh, có nghĩa:

– hiểm ác ngầm

– gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc

– chủ sự bắt bớ, giam cầm

CUNG MỆNH – THÂN có Võng: mọi sự đều lôi thôi trắc trở.

Người có Địa Võng thủ Mệnh, Thân bụng dạ khó lường, tính nết tráo trở, hiểm ác ngầm, hay hại kẻ khác mà nạn nhân không biết được.

2. Ý nghĩa của địa võng và một số sao khác:

– Võng, Linh Đà, Liêm Tham: bị bắt giữ, xử tử

– Võng và các sao giải: làm giảm bớt hay tan biến đặc tính xấu của Địa Võng. Các sao giải này là Tuần, Triệt, Tử Vi, Hóa Khoa, Thiên Giải, Giải Thần.

– Địa Võng, Trực Phù: làm tăng thêm ác tính của đương số.

– Võng, Linh, Đà: mà Mệnh có Tham, Liêm: bị xử tử.

HẠN

– Võng hoặc thêm Kình, Không, Kiếp mà có Nhật, Nguyệt giao huy thì cũng đắc

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Địa Võng

Sao: ĐỊA VÕNG

Hành: Thổ

Am tinh. Chủ sự giam bắt, cản trở. Võng ngộ hung thành cát, ngộ cát thành hung

1. Ý nghĩa của Địa võng:

Đây là một ám tinh, có nghĩa:

– hiểm ác ngầm

– gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc

– chủ sự bắt bớ, giam cầm

CUNG MỆNH – THÂN có Võng: mọi sự đều lôi thôi trắc trở.

Người có Địa Võng thủ Mệnh, Thân bụng dạ khó lường, tính nết tráo trở, hiểm ác ngầm, hay hại kẻ khác mà nạn nhân không biết được.

2. Ý nghĩa của địa võng và một số sao khác:

– Võng, Linh Đà, Liêm Tham: bị bắt giữ, xử tử

– Võng và các sao giải: làm giảm bớt hay tan biến đặc tính xấu của Địa Võng. Các sao giải này là Tuần, Triệt, Tử Vi, Hóa Khoa, Thiên Giải, Giải Thần.

– Địa Võng, Trực Phù: làm tăng thêm ác tính của đương số.

– Võng, Linh, Đà: mà Mệnh có Tham, Liêm: bị xử tử.

HẠN

– Võng hoặc thêm Kình, Không, Kiếp mà có Nhật, Nguyệt giao huy thì cũng đắc

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button