Tử vi

Sao Dương Sát

Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt.

Người có Dương Sát có anh hùng tính, thích làm người hùng, thích nắm quyền sinh sát, không khuất phục. Dương Sát có tính cực đoan, tin ai thì tin chết sống, không tin thì phủi bỏ đúng sai chẳng thèm nghe.

Mệnh có Thái Dương sáng sủa thêm Dương Sát thế nào cũng là người chỉ huy, lãnh đạo. Nam tính, hùng tính rất mạnh khiến đối phương khuất phục.

Bạn đang xem: Sao Dương Sát

Nếu đi về binh nghiệp có Dương Sát dễ lập chiến công mà vinh hiển.

Sát, Phá, Liêm, Tham gặp Dương Sát là hiếu chiến, xông xáo, tranh đoạt. Có thành công lớn nhờ sự dũng cảm, táo bạo, nhất là thời loạn, thời buổi nhá nhem tranh tối tranh sáng. Nhiều nhà kinh doanh, tay trắng buôn bán táo trợn mà lập nghiệp là nhờ cách này.

Người có Dương Sát trong Mệnh cũng hình khắc người thân.

Dương Sát thêm Kình Dương nữa là loại quá khích. Mệnh vận gặp phải gây đổ vỡ, hư hao, hay tranh đấu vì tiếng tăm, danh dự, rốt cuộc hao tài, hao lực.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương có Dương Sát tại Mệnh cũng chẳng hiền.

Cung Nô Bộc có Âm Sát, Dương Sát hội sát tinh là bị kẻ dưới hoặc đối tác hãm hại.

Vận hạn gặp Dương Sát là con người trở nên dũng cảm, xông xáo, đồng thời cũng có nhiệm vụ, công việc mới để điều binh khiển tướng. Dương Sát hội nhiều cát tinh, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu là thành công rực rỡ nhưng thường là đàn áp thẳng tay đối phương, cái thắng nhất thời mà để hận ngàn năm, mầm mống thất bại của Dương Sát từ đó mà ra.

Nói chung Dương Sát có tính cách ngược lại với Âm Sát, nên cân nhắc với Âm Sát mà luận đoán. Có thể nói nôm na Dương Sát tương tự như Kình Dương, Âm Sát tương tự như Đà La ở khía cạnh cực đoan về Dương hoặc về Âm.

Cách An Sao Dương Sát: Tháng Giêng khởi tại Ngọ, thuận hành sáu thời dương.

Xem sinh tháng nào, an theo như sau:

Sinh Tháng 1: Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 2: Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 3: Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 4: Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 5: Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 6: Dương Sát an tại cung Thìn.

Sinh Tháng 7: Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 8: Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 9: Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 10: Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 11: Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 12: Dương Sát an tại cung Thìn.

Theo Long Nguyên Quang.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Dương Sát

Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt.

Người có Dương Sát có anh hùng tính, thích làm người hùng, thích nắm quyền sinh sát, không khuất phục. Dương Sát có tính cực đoan, tin ai thì tin chết sống, không tin thì phủi bỏ đúng sai chẳng thèm nghe.

Mệnh có Thái Dương sáng sủa thêm Dương Sát thế nào cũng là người chỉ huy, lãnh đạo. Nam tính, hùng tính rất mạnh khiến đối phương khuất phục.

Nếu đi về binh nghiệp có Dương Sát dễ lập chiến công mà vinh hiển.

Sát, Phá, Liêm, Tham gặp Dương Sát là hiếu chiến, xông xáo, tranh đoạt. Có thành công lớn nhờ sự dũng cảm, táo bạo, nhất là thời loạn, thời buổi nhá nhem tranh tối tranh sáng. Nhiều nhà kinh doanh, tay trắng buôn bán táo trợn mà lập nghiệp là nhờ cách này.

Người có Dương Sát trong Mệnh cũng hình khắc người thân.

Dương Sát thêm Kình Dương nữa là loại quá khích. Mệnh vận gặp phải gây đổ vỡ, hư hao, hay tranh đấu vì tiếng tăm, danh dự, rốt cuộc hao tài, hao lực.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương có Dương Sát tại Mệnh cũng chẳng hiền.

Cung Nô Bộc có Âm Sát, Dương Sát hội sát tinh là bị kẻ dưới hoặc đối tác hãm hại.

Vận hạn gặp Dương Sát là con người trở nên dũng cảm, xông xáo, đồng thời cũng có nhiệm vụ, công việc mới để điều binh khiển tướng. Dương Sát hội nhiều cát tinh, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu là thành công rực rỡ nhưng thường là đàn áp thẳng tay đối phương, cái thắng nhất thời mà để hận ngàn năm, mầm mống thất bại của Dương Sát từ đó mà ra.

Nói chung Dương Sát có tính cách ngược lại với Âm Sát, nên cân nhắc với Âm Sát mà luận đoán. Có thể nói nôm na Dương Sát tương tự như Kình Dương, Âm Sát tương tự như Đà La ở khía cạnh cực đoan về Dương hoặc về Âm.

Cách An Sao Dương Sát: Tháng Giêng khởi tại Ngọ, thuận hành sáu thời dương.

Xem sinh tháng nào, an theo như sau:

Sinh Tháng 1: Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 2: Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 3: Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 4: Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 5: Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 6: Dương Sát an tại cung Thìn.

Sinh Tháng 7: Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 8: Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 9: Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 10: Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 11: Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 12: Dương Sát an tại cung Thìn.

Theo Long Nguyên Quang.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button