Tử vi

Sao Dưỡng

Sao: DƯỠNG

Hành: Mộc

Cát tinh. Cẩn thận, chủ sự nuôi nấng.

Bạn đang xem: Sao Dưỡng

Sao Dưỡng là Mộc, Mệnh thì người lanh lợi, nếu gặp Thiên quan, Thiên phúc, Tả, Hữu, người xoàng thì hay gặp người trên giúp đỡ, người trên thì ai ai cũng kính trọng. Dưỡng thuộc Mộc, chủ sự nuôi nấng, chăm sóc.

MỆNH

– có Dưỡng tọa thủ: dễ nuôi con và nuôi súc vật.

– Mệnh có Dưỡng gặp Quan, Phúc, Tả, Hữu: được mọi người xung quanh giúp đỡ và quý trọng

THÂN

– có Dưỡng: đông con

BÀO

– có Dưỡng ngộ tam Không: có nghĩa bào.

– Dưỡng, Phượng các: cũng có nghĩa bào.

TỬ

– có Dưỡng: có con nuôi

– Dưỡng ngộ Khốc hư, sát con lắm.

TÀI

– có Dưỡng, Đào, Tang: làm nghề thủ công.

THIÊN DI

– có Dưỡng, Tướng, Suy: tôi tớ nhà quyền môn.

PHÚC

– có Dưỡng, Triệt, Cô, Quả xem sao Cô thần.

HẠN

– nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.

– đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Dưỡng

Sao: DƯỠNG

Hành: Mộc

Cát tinh. Cẩn thận, chủ sự nuôi nấng.

Sao Dưỡng là Mộc, Mệnh thì người lanh lợi, nếu gặp Thiên quan, Thiên phúc, Tả, Hữu, người xoàng thì hay gặp người trên giúp đỡ, người trên thì ai ai cũng kính trọng. Dưỡng thuộc Mộc, chủ sự nuôi nấng, chăm sóc.

MỆNH

– có Dưỡng tọa thủ: dễ nuôi con và nuôi súc vật.

– Mệnh có Dưỡng gặp Quan, Phúc, Tả, Hữu: được mọi người xung quanh giúp đỡ và quý trọng

THÂN

– có Dưỡng: đông con

BÀO

– có Dưỡng ngộ tam Không: có nghĩa bào.

– Dưỡng, Phượng các: cũng có nghĩa bào.

TỬ

– có Dưỡng: có con nuôi

– Dưỡng ngộ Khốc hư, sát con lắm.

TÀI

– có Dưỡng, Đào, Tang: làm nghề thủ công.

THIÊN DI

– có Dưỡng, Tướng, Suy: tôi tớ nhà quyền môn.

PHÚC

– có Dưỡng, Triệt, Cô, Quả xem sao Cô thần.

HẠN

– nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.

– đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button