Tử vi

Sao Hóa Kị

Hóa Kị nhập nam mệnh cát hung quyết:

Chư tinh Hóa Kị bất nghi phùng,

Cánh hội hung tinh dũ tứ hung,

Bạn đang xem: Sao Hóa Kị

Nhược đắc cát tinh lai trợ cứu,

Túng nhiên phú quý bất phong long.

Tham Lang Phá quân cư hãm địa,

Ngộ cát Hóa Kị chung bất lợi,

Nam vi gian đạo nữ dâm xướng,

Gia sát chiếu mệnh vô miên thụy.

Các sao hóa Kị chẳng nên phùng

Thêm gặp hung tinh lại thêm hung

Nếu được cát tinh đến cứu giải

Thoát hiểm nhưng không được ung dung.

Tham Lang Phá Quân cư hãm địa

Gặp cát với Kị trọn bất lợi

Nam là gian đạo, nữ dâm xướng

Thêm sát, trắng đêm chẳng chợp mắt.

Hóa Kị nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh hóa Kị bản phi kỳ,

Cánh ngộ hung tinh thị họa cơ,

Y thực gian tân bần tiện thậm,

Cát tinh thấu hợp giảm tai nguy.

Nữ nhân hóa Kị vốn không hay

Thêm gặp hung tinh gốc họa này

Cơm áo gian nan nghèo khổ thậm

Cát tinh hội hợp giảm họa ngay.

Hóa Kị nhập hạn cát hung quyết:

Kị tinh nhập miếu phản vi giai,

Túng hữu quan tai diệc bất thương,

Nhất tiến nhất thối danh bất toại,

Cánh kiêm ngộ cát bảo an khang.

Nhị hạn cung trung kiến Kị tinh,

Kị mà nhập miếu đẹp như thường

Dẫu kiện tụng có, chẳng tổn thương

Có điều tiến thoái danh không toại

Cát tinh gặp được sẽ cát tường.

Trong cung nhị hạn gặp Kị tinh

Trí tai vi họa tất gia khuynh,

Vi quan thối chức tao tang lạm,

Tư lại tu phòng cấm trượng hình.

Kị tinh lạc hãm tại nhàn cung,

Ác sát gia lâm tác họa hung,

Tài tán nhân ly đa tật khổ,

Thương quan thối chức hiếu trùng phùng.

Lộc hội Lộc Tồn phú quý,

Quyền hội Cự Vũ anh dương,

Khoa hội Khôi Việt quý hiển,

Kị hội Thân Mệnh chiêu thị phi.

Gây tai mắc họa khiến gia khuynh

Kẻ quan, mất chức do tham nhũng

Tiểu lại, phải phòng bị trượng hình.

Kị tinh lạc hãm ở nhàn cung

Ác sát thêm vào tác họa hung

Tiền mất, người đi, nhiều tật khổ

Giáng quan, tang chế lại trùng phùng.

Lộc gặp Lộc Tồn nhiều phú quý

Quyền cùng Cự Vũ hiển uy linh

Khoa bên Khôi Việt thêm hiển quý

Kị hội Mệnh Thân chiêu thị phi.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Hóa Kị

Hóa Kị nhập nam mệnh cát hung quyết:

Chư tinh Hóa Kị bất nghi phùng,

Cánh hội hung tinh dũ tứ hung,

Nhược đắc cát tinh lai trợ cứu,

Túng nhiên phú quý bất phong long.

Tham Lang Phá quân cư hãm địa,

Ngộ cát Hóa Kị chung bất lợi,

Nam vi gian đạo nữ dâm xướng,

Gia sát chiếu mệnh vô miên thụy.

Các sao hóa Kị chẳng nên phùng

Thêm gặp hung tinh lại thêm hung

Nếu được cát tinh đến cứu giải

Thoát hiểm nhưng không được ung dung.

Tham Lang Phá Quân cư hãm địa

Gặp cát với Kị trọn bất lợi

Nam là gian đạo, nữ dâm xướng

Thêm sát, trắng đêm chẳng chợp mắt.

Hóa Kị nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh hóa Kị bản phi kỳ,

Cánh ngộ hung tinh thị họa cơ,

Y thực gian tân bần tiện thậm,

Cát tinh thấu hợp giảm tai nguy.

Nữ nhân hóa Kị vốn không hay

Thêm gặp hung tinh gốc họa này

Cơm áo gian nan nghèo khổ thậm

Cát tinh hội hợp giảm họa ngay.

Hóa Kị nhập hạn cát hung quyết:

Kị tinh nhập miếu phản vi giai,

Túng hữu quan tai diệc bất thương,

Nhất tiến nhất thối danh bất toại,

Cánh kiêm ngộ cát bảo an khang.

Nhị hạn cung trung kiến Kị tinh,

Kị mà nhập miếu đẹp như thường

Dẫu kiện tụng có, chẳng tổn thương

Có điều tiến thoái danh không toại

Cát tinh gặp được sẽ cát tường.

Trong cung nhị hạn gặp Kị tinh

Trí tai vi họa tất gia khuynh,

Vi quan thối chức tao tang lạm,

Tư lại tu phòng cấm trượng hình.

Kị tinh lạc hãm tại nhàn cung,

Ác sát gia lâm tác họa hung,

Tài tán nhân ly đa tật khổ,

Thương quan thối chức hiếu trùng phùng.

Lộc hội Lộc Tồn phú quý,

Quyền hội Cự Vũ anh dương,

Khoa hội Khôi Việt quý hiển,

Kị hội Thân Mệnh chiêu thị phi.

Gây tai mắc họa khiến gia khuynh

Kẻ quan, mất chức do tham nhũng

Tiểu lại, phải phòng bị trượng hình.

Kị tinh lạc hãm ở nhàn cung

Ác sát thêm vào tác họa hung

Tiền mất, người đi, nhiều tật khổ

Giáng quan, tang chế lại trùng phùng.

Lộc gặp Lộc Tồn nhiều phú quý

Quyền cùng Cự Vũ hiển uy linh

Khoa bên Khôi Việt thêm hiển quý

Kị hội Mệnh Thân chiêu thị phi.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button