Tử vi

Sao Hóa Quyền trong Tử Vi

Sao Hóa Quyền trong tử vi là quyền tinh chủ về uy quyền, danh lợi. Sẽ rất tốt nếu lá số có cách cục Tam Hóa liên châu, có Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Lộc xung chiếu.

Hành: Thủy

Loại: Quyền Tinh

Bạn đang xem: Sao Hóa Quyền trong Tử Vi

Chủ: Uy quyền, tôn vinh, lanh lợi, cơ mưu

Tên gọi tắt: Quyền

Phụ tinh. Một trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ.

Vị Trí Ở Các Cung

Đắc địa ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại đây, Hóa Quyền sáng lạng, biểu dương cho thực quyền, đa quyền hay có uy tín thật sự, được nhiều người nể trọng, biết tiếng, phục tùng.

Hãm địa ở các cung Tý, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Tại đây, Hóa Quyền bị che lấp, ví như người ít quyền, hư quyền hoặc có quyền nhưng ở trong bóng tối, hoặc có thể có quyền tước hàm hay quyền tước sau khi chết (truy tặng).

Sao Hóa Quyền Ở Cung Mệnh

Tướng Mạo

Cung Mệnh có sao Hóa Quyền thì có oai phong, có tướng lạ.

Ý nghĩa tính tình:

– Có sự tự đắc sự kiêu căng, phách lối, tự phụ, khinh người

– Có sự tham quyền, ham thích quyền hành, thích chỉ huy người khác, hay lấn lướt người khác, đặc biệt là người dưới.

– Phái nữ thì hay hiếp chồng, lấn lướt chồng (như Tướng Quân hay Thiên Tướng thủ mệnh). Ngoài ra, còn có nghĩa nhờ thế lực của chồng mà có danh quyền, lợi dụng quyền hành của chồng để tạo thế lực cho mình.

Như vậy, Hóa Quyền thích hợp với phái nam nhiều hơn phái nữ.

Ý nghĩa công danh:

– có oai phong, được nhiều người kính nể, sợ sệt, phục tùng

– có quan chức lớn, có uy quyền hiển hách, được thượng cấp tính nhiệm, trọng vọng. 

– Cho dù không làm quan, người có Hóa Quyền thủ Mệnh cũng c ó thế lực thực tế, được kiêng nể vì uy tín, vì nhân đức, vì khoa bảng, vì tiền bạc, vì tài năng … 

Ý nghĩa phúc thọ:

– Hóa Quyền là sao trung lập về mặt cứu giải, tức là:

Nếu gặp nhiều sao giải thì qua khỏi tai họa, bệnh tật một cách bất ngờ

Nếu gặp nhiều sao hung thì tác họa rất nguy kịch

Vị trí của Hóa Quyền:

– Đắc địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại đây, Quyền sáng lạng, biểu dương cho thực quyền, đa quyền hay có uy tín thật sự, được nhiều người nể trọng, biết tiếng, phục tùng.

– Hãm địa ở Tý, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Tại đây, người ít quyền, hư quyền hoặc có quyền nhưng ở trong bóng tối, hoặc có thể có quyền tước hàm hay quyền tước sau khi chết (truy tặng)

Ý nghĩa của hóa quyền và một số sao khác:

a. Những cách tốt: 

– Quyền, Khoa, Lộc: người vừa có danh quyền, có văn hóa, vừa có tài lộc. 

– Quyền, Tử, Phủ: có uy quyền, quan chức lớn, có uy tín, hậu thuẫn lớn 

– Quyền, Cự, Vũ: có nhiều quyền hành, công danh hiển đạt

– Quyền, Khốc: có uy danh lừng lẫy. Nếu Mệnh ở Tý Ngọ thì càng sáng lạng, phú quý lâu dài, danh lưu hậu thế.

b. Những cách xấu: 

Nói chung, Hóa Quyền rất kỵ sát tinh hãm địa

– Quyền, Không, Kiếp : có uy quyền nhưng không bền; bị lụy, bị hại vì quyền hành; dùng quyền hành làm việc ác; hay sử dụng bạo quyền.

– Quyền, Tuần Triệt: công danh trắc trở, thành ít bại nhiều; chỉ có hư danh, hư quyền; bị cách chức, giáng chức

– Quyền, Hỏa, Sát, Khốc, Hư: hay bắt nạt người khác, bị người dưới khinh ghét.

Ý nghĩa của hóa quyền ở các cung: 

Hóa Quyền hợp vị nhất ở cung Mệnh, Quan, Thân. Tại đó, Quyền có nghĩa như mình có quyền binh, chính thức, tự mình tạo được thế lực, hậu thuẫn.

Sao Hóa Quyền ở Cung thiên di

– Hay lui tới chỗ quyền quý

– Có thế lực lớn trong xã hội, được trọng đãi, tín dụng

– Sinh phùng thời

Sao Hóa Quyền ở cung Nô Bộc

– Bạn bè có quyền hành, nhờ bạn bè làm nên

– Có vợ nhỏ, tình nhân lấn quyền vợ cả

Hóa Quyền ở cung Phu Thê

– Sợ vợ

– Vợ hay lấn át quyền chồng, lợi dụng danh quyền chồng

– Chồng là người có quyền chức lớn, nể chồng

Hóa Quyền ở Cung Tài Bạch

Có Tam Hóa ở Thìn, Tuất ngộ Cơ Lương hay tam Hóa, Tả, Hữu : làm giàu dễ dàng.

Hóa Quyền ở cung Tật Ách

Quyền, Khoa, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Lương, Đồng = ốm gặp thuốc, nạn gặp người cứu

Hóa Quyền ở Cung Quan Lộc

– Quyền, Lộc, Phủ, Vũ = đại quí. Quyền, Sát = uy yểm vạn nhân. 

– Quyền ngộ Hao, Sát, Khốc, Hư = người dưới khinh ghét. 

Hóa Quyền ở cung Phúc Đức 

– Quyền, Tham = thọ. 

– Quyền Khoa, Xương, Khúc = phát văn, giòng dõi văn gia

– Quyền, Quý, Ân quang = công danh đại phát

Hóa Quyền ở Cung Phụ Mẫu 

– Quyền, Khôi = cha mẹ có quyền hành lớn.

Hóa Quyền khi nhập Hạn

– được trọng dụng, được giao phó trách nhiệm quan trọng

– được thăng chức hay thăng cấp

– nếu đi với hung sát tinh hãm địa, Hóa Quyền phối hợp tác họa mạnh mẽ.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Hóa Quyền trong Tử Vi

Sao Hóa Quyền trong tử vi là quyền tinh chủ về uy quyền, danh lợi. Sẽ rất tốt nếu lá số có cách cục Tam Hóa liên châu, có Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Lộc xung chiếu.

Hành: Thủy

Loại: Quyền Tinh

Chủ: Uy quyền, tôn vinh, lanh lợi, cơ mưu

Tên gọi tắt: Quyền

Phụ tinh. Một trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ.

Vị Trí Ở Các Cung

Đắc địa ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại đây, Hóa Quyền sáng lạng, biểu dương cho thực quyền, đa quyền hay có uy tín thật sự, được nhiều người nể trọng, biết tiếng, phục tùng.

Hãm địa ở các cung Tý, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Tại đây, Hóa Quyền bị che lấp, ví như người ít quyền, hư quyền hoặc có quyền nhưng ở trong bóng tối, hoặc có thể có quyền tước hàm hay quyền tước sau khi chết (truy tặng).

Sao Hóa Quyền Ở Cung Mệnh

Tướng Mạo

Cung Mệnh có sao Hóa Quyền thì có oai phong, có tướng lạ.

Ý nghĩa tính tình:

– Có sự tự đắc sự kiêu căng, phách lối, tự phụ, khinh người

– Có sự tham quyền, ham thích quyền hành, thích chỉ huy người khác, hay lấn lướt người khác, đặc biệt là người dưới.

– Phái nữ thì hay hiếp chồng, lấn lướt chồng (như Tướng Quân hay Thiên Tướng thủ mệnh). Ngoài ra, còn có nghĩa nhờ thế lực của chồng mà có danh quyền, lợi dụng quyền hành của chồng để tạo thế lực cho mình.

Như vậy, Hóa Quyền thích hợp với phái nam nhiều hơn phái nữ.

Ý nghĩa công danh:

– có oai phong, được nhiều người kính nể, sợ sệt, phục tùng

– có quan chức lớn, có uy quyền hiển hách, được thượng cấp tính nhiệm, trọng vọng. 

– Cho dù không làm quan, người có Hóa Quyền thủ Mệnh cũng c ó thế lực thực tế, được kiêng nể vì uy tín, vì nhân đức, vì khoa bảng, vì tiền bạc, vì tài năng … 

Ý nghĩa phúc thọ:

– Hóa Quyền là sao trung lập về mặt cứu giải, tức là:

Nếu gặp nhiều sao giải thì qua khỏi tai họa, bệnh tật một cách bất ngờ

Nếu gặp nhiều sao hung thì tác họa rất nguy kịch

Vị trí của Hóa Quyền:

– Đắc địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại đây, Quyền sáng lạng, biểu dương cho thực quyền, đa quyền hay có uy tín thật sự, được nhiều người nể trọng, biết tiếng, phục tùng.

– Hãm địa ở Tý, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Tại đây, người ít quyền, hư quyền hoặc có quyền nhưng ở trong bóng tối, hoặc có thể có quyền tước hàm hay quyền tước sau khi chết (truy tặng)

Ý nghĩa của hóa quyền và một số sao khác:

a. Những cách tốt: 

– Quyền, Khoa, Lộc: người vừa có danh quyền, có văn hóa, vừa có tài lộc. 

– Quyền, Tử, Phủ: có uy quyền, quan chức lớn, có uy tín, hậu thuẫn lớn 

– Quyền, Cự, Vũ: có nhiều quyền hành, công danh hiển đạt

– Quyền, Khốc: có uy danh lừng lẫy. Nếu Mệnh ở Tý Ngọ thì càng sáng lạng, phú quý lâu dài, danh lưu hậu thế.

b. Những cách xấu: 

Nói chung, Hóa Quyền rất kỵ sát tinh hãm địa

– Quyền, Không, Kiếp : có uy quyền nhưng không bền; bị lụy, bị hại vì quyền hành; dùng quyền hành làm việc ác; hay sử dụng bạo quyền.

– Quyền, Tuần Triệt: công danh trắc trở, thành ít bại nhiều; chỉ có hư danh, hư quyền; bị cách chức, giáng chức

– Quyền, Hỏa, Sát, Khốc, Hư: hay bắt nạt người khác, bị người dưới khinh ghét.

Ý nghĩa của hóa quyền ở các cung: 

Hóa Quyền hợp vị nhất ở cung Mệnh, Quan, Thân. Tại đó, Quyền có nghĩa như mình có quyền binh, chính thức, tự mình tạo được thế lực, hậu thuẫn.

Sao Hóa Quyền ở Cung thiên di

– Hay lui tới chỗ quyền quý

– Có thế lực lớn trong xã hội, được trọng đãi, tín dụng

– Sinh phùng thời

Sao Hóa Quyền ở cung Nô Bộc

– Bạn bè có quyền hành, nhờ bạn bè làm nên

– Có vợ nhỏ, tình nhân lấn quyền vợ cả

Hóa Quyền ở cung Phu Thê

– Sợ vợ

– Vợ hay lấn át quyền chồng, lợi dụng danh quyền chồng

– Chồng là người có quyền chức lớn, nể chồng

Hóa Quyền ở Cung Tài Bạch

Có Tam Hóa ở Thìn, Tuất ngộ Cơ Lương hay tam Hóa, Tả, Hữu : làm giàu dễ dàng.

Hóa Quyền ở cung Tật Ách

Quyền, Khoa, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Lương, Đồng = ốm gặp thuốc, nạn gặp người cứu

Hóa Quyền ở Cung Quan Lộc

– Quyền, Lộc, Phủ, Vũ = đại quí. Quyền, Sát = uy yểm vạn nhân. 

– Quyền ngộ Hao, Sát, Khốc, Hư = người dưới khinh ghét. 

Hóa Quyền ở cung Phúc Đức 

– Quyền, Tham = thọ. 

– Quyền Khoa, Xương, Khúc = phát văn, giòng dõi văn gia

– Quyền, Quý, Ân quang = công danh đại phát

Hóa Quyền ở Cung Phụ Mẫu 

– Quyền, Khôi = cha mẹ có quyền hành lớn.

Hóa Quyền khi nhập Hạn

– được trọng dụng, được giao phó trách nhiệm quan trọng

– được thăng chức hay thăng cấp

– nếu đi với hung sát tinh hãm địa, Hóa Quyền phối hợp tác họa mạnh mẽ.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button