Tử vi

Sao Hồng Loan

HỒNG LOAN

V: Tí, Thìn, Ngọ.

Đ: Dậu, Thân, Tị, Hợi..

Bạn đang xem: Sao Hồng Loan

Cát tinh, chủ sự mừng và nhân duyên

MỆNH

– có Hồng loan cư Tý: đỗ đạt sớm.

– Hồng Loan nhập Thân ở cung Mộ: công danh không bền.

– Hồng Loan cư tứ vượng (cung): đẹp vinh hiển, sớm nhân duyên.

– Nữ nhân Hồng Loan thủ Mệnh: đích thị lưỡng phu.

– Hồng Loan thủ Mệnh ngộ Không, Kiếp: yểu vong.

– Hồng Loan ngộ Đào hoa tại Tý: tuổi Tý, Dần làm nên nhưng yểu.

– Hồng Loan Thiên Tướng: quý nhân bảo phối.

– Hồng, Cơ, Tấu: khéo may thêu.

– Hồng, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào: số bèn thì làm nghề ca xướng, số vượng thì quan ti.

– Hồng Loan ngộ Kỵ: gây oan nghiệp, thêm có Linh, Hỏa = chết treo thắt cổ.

– Hồng, Cơ, Tấu, Sứ nữ Mệnh. Hồng Cơ, Lộc, Sứ nam Mệnh: gặp thời làm nên.

– Hồng, Tọa: công danh sớm;

– Nếu cư Thân ở Mộ cung: phú quý lắm.

– Hồng, Khôi, Xương, Tú, Trì (long): danh vọng lớn.

– Hồng phùng Long trì, Hỷ: phúc họa kế liền.

CUNG BÀO

– Hồng, Đào, Cái, ngộ Tướng, Phá, Phục có Trực phù chiếu: anh em có người dâm đãng.

– Hồng, Đào, Thai, Hỷ ngộ Phục, Tướng: anh em chị em có người ngoại dâm.

CUNG THÊ

– Hồng Loan đắc địa: sớm có nhân duyên, nếu hãm thì hại chồng khổ vợ.

– Hồng, Thiên Tướng: lấy được quý nhân.

– Đào, Hồng, Hỷ: vợ chồng giai nhân tài tử lấy nhau dễ dàng.

– Hồng, Kỵ vợ chồng yêu nhau mà chồng vẫn có ngọai tình.

– Hồng, Kỵ, Đào: vừa bỏ nhau, hay mới góa đã có người muốn lấy.

– Hồng, Đào, Phượng, Cái: vợ chồng bỏ nhau mà không dứt tình.

CUNG TỬ

– có Hồng Loan: con cái giỏi canh cửi thêu thùa.

CUNG THIÊN DI

– có Hồng, Đào: tha hương viễn phối.

– Hồng, Đào, Vượng, Lộc: gặp quí nhân sánh đôi.

CUNG NÔ

– Hồng, Lộc: đàn ông nhờ của vợ làm giàu.

– Hồng, Đào, Phù, Bật chiếu: nhiều vợ.

CUNG TÀI

– Hồng, Lộc: nhờ của vợ làm giàu.

CUNG QUAN

– Hồng, Đào cư Tý: tuổi Tý, Dậu làm nên nhưng yểu.

– Hồng, Đào, Hỷ: làm nên danh phận lớn dễ dàng.

– Hồng, Diêu có Cơ, Tấu, Vũ, Đào hay Hồng, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào = khôi hài, ca xướng.

CUNG ĐIỀN

– Hồng, Đào, Quang, Quý, Tang: có người thất tự để của cho.

CUNG PHÚC

– Hồng, Đào, Cái ngộ Tử Vi, Thái dương: Đàn bà đại quí hiển.

HẠN

– Hồng, Đào hội Sát, Phá, Liêm, Tham = có hỷ sự, thành gia thất.

– Hồng, Hỷ, Long, Phượng, Tả, Hữu, Thiên Diêu = có hỷ sự thành gia thất.

– Hồng, Kiếp = duyên nghiệp long đong trắc trở.

– Hồng, Cự, Kỵ = tơ duyên rắc rối.

– Hồng, Đào ở CUNG QUAN = có sự mừng.

– Hồng, Hỷ, Riêu, Đào = có nhân tình.

– Hồng, Long, Hỷ = tai nạn bất ngờ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Hồng Loan

HỒNG LOAN

V: Tí, Thìn, Ngọ.

Đ: Dậu, Thân, Tị, Hợi..

Cát tinh, chủ sự mừng và nhân duyên

MỆNH

– có Hồng loan cư Tý: đỗ đạt sớm.

– Hồng Loan nhập Thân ở cung Mộ: công danh không bền.

– Hồng Loan cư tứ vượng (cung): đẹp vinh hiển, sớm nhân duyên.

– Nữ nhân Hồng Loan thủ Mệnh: đích thị lưỡng phu.

– Hồng Loan thủ Mệnh ngộ Không, Kiếp: yểu vong.

– Hồng Loan ngộ Đào hoa tại Tý: tuổi Tý, Dần làm nên nhưng yểu.

– Hồng Loan Thiên Tướng: quý nhân bảo phối.

– Hồng, Cơ, Tấu: khéo may thêu.

– Hồng, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào: số bèn thì làm nghề ca xướng, số vượng thì quan ti.

– Hồng Loan ngộ Kỵ: gây oan nghiệp, thêm có Linh, Hỏa = chết treo thắt cổ.

– Hồng, Cơ, Tấu, Sứ nữ Mệnh. Hồng Cơ, Lộc, Sứ nam Mệnh: gặp thời làm nên.

– Hồng, Tọa: công danh sớm;

– Nếu cư Thân ở Mộ cung: phú quý lắm.

– Hồng, Khôi, Xương, Tú, Trì (long): danh vọng lớn.

– Hồng phùng Long trì, Hỷ: phúc họa kế liền.

CUNG BÀO

– Hồng, Đào, Cái, ngộ Tướng, Phá, Phục có Trực phù chiếu: anh em có người dâm đãng.

– Hồng, Đào, Thai, Hỷ ngộ Phục, Tướng: anh em chị em có người ngoại dâm.

CUNG THÊ

– Hồng Loan đắc địa: sớm có nhân duyên, nếu hãm thì hại chồng khổ vợ.

– Hồng, Thiên Tướng: lấy được quý nhân.

– Đào, Hồng, Hỷ: vợ chồng giai nhân tài tử lấy nhau dễ dàng.

– Hồng, Kỵ vợ chồng yêu nhau mà chồng vẫn có ngọai tình.

– Hồng, Kỵ, Đào: vừa bỏ nhau, hay mới góa đã có người muốn lấy.

– Hồng, Đào, Phượng, Cái: vợ chồng bỏ nhau mà không dứt tình.

CUNG TỬ

– có Hồng Loan: con cái giỏi canh cửi thêu thùa.

CUNG THIÊN DI

– có Hồng, Đào: tha hương viễn phối.

– Hồng, Đào, Vượng, Lộc: gặp quí nhân sánh đôi.

CUNG NÔ

– Hồng, Lộc: đàn ông nhờ của vợ làm giàu.

– Hồng, Đào, Phù, Bật chiếu: nhiều vợ.

CUNG TÀI

– Hồng, Lộc: nhờ của vợ làm giàu.

CUNG QUAN

– Hồng, Đào cư Tý: tuổi Tý, Dậu làm nên nhưng yểu.

– Hồng, Đào, Hỷ: làm nên danh phận lớn dễ dàng.

– Hồng, Diêu có Cơ, Tấu, Vũ, Đào hay Hồng, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào = khôi hài, ca xướng.

CUNG ĐIỀN

– Hồng, Đào, Quang, Quý, Tang: có người thất tự để của cho.

CUNG PHÚC

– Hồng, Đào, Cái ngộ Tử Vi, Thái dương: Đàn bà đại quí hiển.

HẠN

– Hồng, Đào hội Sát, Phá, Liêm, Tham = có hỷ sự, thành gia thất.

– Hồng, Hỷ, Long, Phượng, Tả, Hữu, Thiên Diêu = có hỷ sự thành gia thất.

– Hồng, Kiếp = duyên nghiệp long đong trắc trở.

– Hồng, Cự, Kỵ = tơ duyên rắc rối.

– Hồng, Đào ở CUNG QUAN = có sự mừng.

– Hồng, Hỷ, Riêu, Đào = có nhân tình.

– Hồng, Long, Hỷ = tai nạn bất ngờ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button