Tử vi

Sao Hỷ Thần

HỶ THẦN

Hỏa

Cát tinh. Chủ sự vui mừng và thọ.

Bạn đang xem: Sao Hỷ Thần

1. Ý nghĩa tính tình, phúc thọ:

– vui tính

– có nhiều may mắn

– lợi ích cho việc cưới hỏi

Thiên Hỷ và Hỷ Thần đồng nghĩa. Sự hội tụ 2 sao này càng làm nổi bật ý nghĩa hài hước, vui tính, hỷ sự, may mắn, triển vọng.

2. Ý nghĩa của hỷ thần và một số sao khác:

– Hỷ Thần, Long, Phượng: chỉ sự vui mừng, báo hiệu cho sự may mắn về thi cử hoặc về công danh hoặc về hôn nhân hoặc về sinh nở.

– Hỷ Thần, Đào hay Hồng: chỉ sự may mắn về ái t ình, về sự giao thiệp nam nữ, từ đó thường có ý nghĩa dễ dàng yêu đương và có xu hướng sa ngã.

Hỷ Thần ghép với một số sao khác sẽ làm lợi thêm cát tinh của sao đó như Hỷ Thần gặp Mã Sinh hay Mã Lộc, hay gặp Cáo, ấn … có nghĩa đắc lợi về vận hội, về tiền bạc, về danh giá …

3. Ý nghĩa của hỷ thần ở các cung:

THÊ

Hỷ Thần đi với Đào hay Hồng thì vợ chồng xứng đôi nhưng cũng đắc mèo, đắc kép đối với cả 2 người, có thể đưa đến sự lả lơi, hoa nguyệt.

BÀO

– Hỷ Thần, Riêu: anh chị em chơi bời, phóng túng

– Hỷ Thần, Đào, Thai, Phục: anh chị em dâm đãng, trai thì hoang đãng, gái thì theo trai, chửa hoang.

TÀI

– Hỷ Thần ở Tây cung = trộm của đền chùa.

GIẢI

– Hỷ, Đào, Riêu bệnh mộng tinh.

THIÊN DI

 – Hỷ, Hồng, Đào làm nên lớn dễ dàng.

PHÚC

– có Hỷ Thần: có ngôi mả ở bãi đất cát.

– Hỷ Thần, Thiên Hỷ: mả phát. Coi về mồ mả bất cứ phát gì, có Hỷ Thần nhập vào mới thịnh phát.

HẠN

– Hỷ Thần báo hiệu cho hỷ sự, may mắn.

Tùy theo các sao đi kèm sẽ giúp giải đoán phương diện nào được may mắn. Tuy nhiên, nếu gặp Điếu Khách, sự may mắn đó bị suy giảm hay tiêu tán đi vì Điếu Khách chế hóa được sự may mắn của Hỷ Thần.

– Hỷ Thần, Thiên Hỷ ngộ Đào, Hồng, Khôi, Việt đẻ con.

– Đào, Hồng, Hỷ: có tình duyên.

– Hỷ, Phượng: thời thịnh.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Hỷ Thần

HỶ THẦN

Hỏa

Cát tinh. Chủ sự vui mừng và thọ.

1. Ý nghĩa tính tình, phúc thọ:

– vui tính

– có nhiều may mắn

– lợi ích cho việc cưới hỏi

Thiên Hỷ và Hỷ Thần đồng nghĩa. Sự hội tụ 2 sao này càng làm nổi bật ý nghĩa hài hước, vui tính, hỷ sự, may mắn, triển vọng.

2. Ý nghĩa của hỷ thần và một số sao khác:

– Hỷ Thần, Long, Phượng: chỉ sự vui mừng, báo hiệu cho sự may mắn về thi cử hoặc về công danh hoặc về hôn nhân hoặc về sinh nở.

– Hỷ Thần, Đào hay Hồng: chỉ sự may mắn về ái t ình, về sự giao thiệp nam nữ, từ đó thường có ý nghĩa dễ dàng yêu đương và có xu hướng sa ngã.

Hỷ Thần ghép với một số sao khác sẽ làm lợi thêm cát tinh của sao đó như Hỷ Thần gặp Mã Sinh hay Mã Lộc, hay gặp Cáo, ấn … có nghĩa đắc lợi về vận hội, về tiền bạc, về danh giá …

3. Ý nghĩa của hỷ thần ở các cung:

THÊ

Hỷ Thần đi với Đào hay Hồng thì vợ chồng xứng đôi nhưng cũng đắc mèo, đắc kép đối với cả 2 người, có thể đưa đến sự lả lơi, hoa nguyệt.

BÀO

– Hỷ Thần, Riêu: anh chị em chơi bời, phóng túng

– Hỷ Thần, Đào, Thai, Phục: anh chị em dâm đãng, trai thì hoang đãng, gái thì theo trai, chửa hoang.

TÀI

– Hỷ Thần ở Tây cung = trộm của đền chùa.

GIẢI

– Hỷ, Đào, Riêu bệnh mộng tinh.

THIÊN DI

 – Hỷ, Hồng, Đào làm nên lớn dễ dàng.

PHÚC

– có Hỷ Thần: có ngôi mả ở bãi đất cát.

– Hỷ Thần, Thiên Hỷ: mả phát. Coi về mồ mả bất cứ phát gì, có Hỷ Thần nhập vào mới thịnh phát.

HẠN

– Hỷ Thần báo hiệu cho hỷ sự, may mắn.

Tùy theo các sao đi kèm sẽ giúp giải đoán phương diện nào được may mắn. Tuy nhiên, nếu gặp Điếu Khách, sự may mắn đó bị suy giảm hay tiêu tán đi vì Điếu Khách chế hóa được sự may mắn của Hỷ Thần.

– Hỷ Thần, Thiên Hỷ ngộ Đào, Hồng, Khôi, Việt đẻ con.

– Đào, Hồng, Hỷ: có tình duyên.

– Hỷ, Phượng: thời thịnh.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button