Tử vi

Sao kình dương cùng chư tinh đồng cungKình dương cùng các tinh phối hợp cát hung như sau:

Dương cùng: bị tàn tật, đầu trộm đuôi cướp ( tức tiểu thâu ).

Bạn đang xem: Sao kình dương cùng chư tinh đồng cung

Dương giết: tai nạn, đánh nhau, xương sống bị tổn thương.

Dương võ: nhân tài bị cướp, nhân tài cầm đao, tranh tụng.

Dương đồng: bị ngoại thương, vô phúc.

Dương tham: sinh hoạt tình dục quá độ, thận hư.

Dương nguyệt: khắc mẹ khắc vợ, bệnh gan, thần kinh suy nhược.

Dương liêm: quan tòa thị phi, tai nạn, bị trộm.

Dương đỏ: vi tình sở thương, tai nạn đổ máu.

Dương ngày: khắc cha khắc chồng khắc tử.

Dương cự: tàn tật tai hoạ, võ mồm thị phi.

Dương phá: rách nát, tàn tật.

Dương kiếp không: gặp tài ngôi sao, phá sản.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao kình dương cùng chư tinh đồng cungKình dương cùng các tinh phối hợp cát hung như sau:

Dương cùng: bị tàn tật, đầu trộm đuôi cướp ( tức tiểu thâu ).

Dương giết: tai nạn, đánh nhau, xương sống bị tổn thương.

Dương võ: nhân tài bị cướp, nhân tài cầm đao, tranh tụng.

Dương đồng: bị ngoại thương, vô phúc.

Dương tham: sinh hoạt tình dục quá độ, thận hư.

Dương nguyệt: khắc mẹ khắc vợ, bệnh gan, thần kinh suy nhược.

Dương liêm: quan tòa thị phi, tai nạn, bị trộm.

Dương đỏ: vi tình sở thương, tai nạn đổ máu.

Dương ngày: khắc cha khắc chồng khắc tử.

Dương cự: tàn tật tai hoạ, võ mồm thị phi.

Dương phá: rách nát, tàn tật.

Dương kiếp không: gặp tài ngôi sao, phá sản.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button