Tử vi

Sao Kình Dương – Đà La

Hình dữ ám đồng hành,

Ám tật hình lục thân,

Hỏa linh ngộ hung bạn,

Bạn đang xem: Sao Kình Dương – Đà La

Chích nghi đạo dữ tăng,

Quyền hình tù hợp sát,

Hình (Kình) với Ám (Đà) đồng hành,

Ám tật khắc lục thân

Hỏa Linh gặp hung hiểm

Chỉ hợp đạo với tăng

Quyền Hình Tù hội sát106

Tật bệnh tai ách xâm,

Tham hao lưu niên tụ,

Diện thượng thứ ngân tân,

Hạn vận nhược phùng thử,

Hoành họa huyết nhận sanh.

Dương đà yểu thọ sát,

Nhân ngộ vi tảo tinh,

Quân tử phòng khủng cụ,

Tiểu nhân tao lăng hình,

Ngộ hao quyết khất cầu,

Chích nghi lâm tuyền nhân,

Nhị hạn thảng lai phạm,

Bất thì tai họa xâm.

Tật bệnh tai ách xâm

Lưu niên gặp Tham Hao

Trên mặt thời lắm sẹo

Hạn hành mà gặp chúng

Họa máu me chợt sinh

Kình Đà sát yểu thọ

Người gặp là quét sạch

Quân tử phòng kinh hoàng

Tiểu nhân bị tra tấn

Gặp Hao đoán ăn mày

Dễ thành người cõi âm

Nhị hạn nếu xâm phạm

Bất chợt họa lại sinh.

Kình Dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Lộc tiền nhất vị an Kình dương,

Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia,

Cánh đắc quý nhân tương thủ chiếu,

Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia.

Kình Dương thủ mệnh tính cương cường,

Tứ mộ sinh nhân phúc thọ trường,

Nhược đắc Tử Phủ lai hội hợp,

Tu tri tài cốc phú thương tương.

Kình Dương nhất diệu lạc nhàn cung,

Đà Hỏa xung hề tiện thị hung,

Cánh nhược Thân Mệnh đồng Kiếp Sát,

Định nhiên yểu tuyệt tại đồ trung.

Cung ngay trước Lộc an Kình Dương

Thượng tướng gặp là phúc thịnh xương

Thêm được Quý nhân tương thủ chiếu

Binh quyền vạn dặm tựa quân vương

Kình Dương thủ Mệnh tính cương cường

Tứ Mộ mà sinh phúc thọ trường

Nếu được Tử Phủ cùng hội hợp

Tiền tài thóc lúa mãn kho lương.

Kình Dương sao ấy lạc nhàn cung

Đà Hỏa tới xung chắc chắn hung

Thân Mệnh lại trên nơi yếu nhược

Định rằng yểu chiết ở trên đường.

Kình Dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng,

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung,

Tam phương hung sát kiêm lai tấu,

Bất yểu chung tu lãng cổn đào.

Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung

Tam phương hung sát cùng vây chiếu

Chẳng yểu thì phiêu đãng tới cùng.

Kình Dương nhập hạn cát hung quyết:

Kình Dương thủ hạn tế thôi tường,

Tứ mộ sinh nhân miễn tai ương,

Nhược ngộ Tử Vi Xương Phủ hội,

Tài quan hiển đạt phúc du trường.

Thiên La Địa Võng ngộ Kình Dương,

Nhị hạn trùng hề họa hoạn thương,

Nhược thị mệnh trung chủ tinh nhược,

Định giáo nhất tật mộng hoàng tuyền.

Kình Dương gia sát tối vi hung,

Nhị hạn hưu giáo lạc hãm phùng,

Khắc tử hình thê mại điền trang,

Tỷ lưu biếm phối khứ tòng nhung.

Kình Dương thủ hạn xét cho tường

Tứ Mộ năm sinh miễn tai ương

Nếu gặp Tử Vi Xương Phủ hội

Tài quan hiển đạt phúc thêm trường.

Thiên La Địa Võng gặp Kình Dương

Nhị hạn mà trùng xung cực tai ương

Nếu sao thủ Mệnh mà yếu nhược

Dạy rằng bệnh nặng thấy Diêm Vương

Kình Dương thêm sát cực kỳ hung

Nhị hạn đừng có lạc hãm cùng

Hình khắc vợ con bán điền sản

Sung quân, lưu lạc chẳng ung dung.

Đà La nhập nam mệnh cát hung quyết:

Đà La mệnh nội tọa trung tồn,

Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ trung,

Tái đắc Tử Vi Xương Phủ hợp,

Tài lộc phong doanh viễn bá danh.

Đà La tại hãm bất kham văn,

Đà La tọa ở tại Mệnh cung

Thêm mừng người ở tứ Mộ phùng

Lại được Tử Vi Xương Phủ hợp

Tài lộc tràn đầy danh tiếng hưng.

Khó mà nói hết Đà hãm cung

Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm,

Tài tán nhân ly nhân cô độc,

Sở vi sở tác bất như tâm.

Quan tai, khẩu thiệt, cả đời cùng

Tán tài, cô độc, người ly biệt

Ước nguyện chẳng được như vẫn mong.

Đà La nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Đà La nhất diệu nữ mệnh phùng,

Ngộ cát gia lâm dâm đãng dung,

Hung sát tam phương tương chiếu phá,

Tu phòng tương biệt chủ nhân ông.

Đà La ác diệu nữ mệnh phùng

Gặp cát gia lâm dâm đãng dung

Hung sát tam phương cùng tới phá

Phải phòng xa cách với phu quân.

Đà La nhập hạn cát hung quyết:

Hạn ngộ Đà La sự diệc đa,

Tất nhiên nhẫn nại yếu khiêm hòa,

Nhược vô cát diệu đồng tương hội,

Tu giáo nhất mộng nhập Nam Kha.

Giáp Thân giáp Mệnh hữu Đà Dương,

Hỏa Linh Không Kiếp hựu lai thương,

Thiên lộc bất phùng sinh vượng địa,

Hình thê khắc tử bất vi lương.

Hạn gặp Đà La lắm việc ra

Tất nhiên nhẫn nại để khiêm hòa

Nếu vô cát diệu cùng tương hội

Tan tành một giấc mộng Nam Kha.

Kề Thân giáp Mệnh có Kình Đà

Hỏa Linh Không Kiếp tới hại ta

Thiên Lộc chẳng cư sinh vượng địa

Hình thê khắc tử thật xấu xa.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Kình Dương – Đà La

Hình dữ ám đồng hành,

Ám tật hình lục thân,

Hỏa linh ngộ hung bạn,

Chích nghi đạo dữ tăng,

Quyền hình tù hợp sát,

Hình (Kình) với Ám (Đà) đồng hành,

Ám tật khắc lục thân

Hỏa Linh gặp hung hiểm

Chỉ hợp đạo với tăng

Quyền Hình Tù hội sát106

Tật bệnh tai ách xâm,

Tham hao lưu niên tụ,

Diện thượng thứ ngân tân,

Hạn vận nhược phùng thử,

Hoành họa huyết nhận sanh.

Dương đà yểu thọ sát,

Nhân ngộ vi tảo tinh,

Quân tử phòng khủng cụ,

Tiểu nhân tao lăng hình,

Ngộ hao quyết khất cầu,

Chích nghi lâm tuyền nhân,

Nhị hạn thảng lai phạm,

Bất thì tai họa xâm.

Tật bệnh tai ách xâm

Lưu niên gặp Tham Hao

Trên mặt thời lắm sẹo

Hạn hành mà gặp chúng

Họa máu me chợt sinh

Kình Đà sát yểu thọ

Người gặp là quét sạch

Quân tử phòng kinh hoàng

Tiểu nhân bị tra tấn

Gặp Hao đoán ăn mày

Dễ thành người cõi âm

Nhị hạn nếu xâm phạm

Bất chợt họa lại sinh.

Kình Dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Lộc tiền nhất vị an Kình dương,

Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia,

Cánh đắc quý nhân tương thủ chiếu,

Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia.

Kình Dương thủ mệnh tính cương cường,

Tứ mộ sinh nhân phúc thọ trường,

Nhược đắc Tử Phủ lai hội hợp,

Tu tri tài cốc phú thương tương.

Kình Dương nhất diệu lạc nhàn cung,

Đà Hỏa xung hề tiện thị hung,

Cánh nhược Thân Mệnh đồng Kiếp Sát,

Định nhiên yểu tuyệt tại đồ trung.

Cung ngay trước Lộc an Kình Dương

Thượng tướng gặp là phúc thịnh xương

Thêm được Quý nhân tương thủ chiếu

Binh quyền vạn dặm tựa quân vương

Kình Dương thủ Mệnh tính cương cường

Tứ Mộ mà sinh phúc thọ trường

Nếu được Tử Phủ cùng hội hợp

Tiền tài thóc lúa mãn kho lương.

Kình Dương sao ấy lạc nhàn cung

Đà Hỏa tới xung chắc chắn hung

Thân Mệnh lại trên nơi yếu nhược

Định rằng yểu chiết ở trên đường.

Kình Dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng,

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung,

Tam phương hung sát kiêm lai tấu,

Bất yểu chung tu lãng cổn đào.

Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung

Tam phương hung sát cùng vây chiếu

Chẳng yểu thì phiêu đãng tới cùng.

Kình Dương nhập hạn cát hung quyết:

Kình Dương thủ hạn tế thôi tường,

Tứ mộ sinh nhân miễn tai ương,

Nhược ngộ Tử Vi Xương Phủ hội,

Tài quan hiển đạt phúc du trường.

Thiên La Địa Võng ngộ Kình Dương,

Nhị hạn trùng hề họa hoạn thương,

Nhược thị mệnh trung chủ tinh nhược,

Định giáo nhất tật mộng hoàng tuyền.

Kình Dương gia sát tối vi hung,

Nhị hạn hưu giáo lạc hãm phùng,

Khắc tử hình thê mại điền trang,

Tỷ lưu biếm phối khứ tòng nhung.

Kình Dương thủ hạn xét cho tường

Tứ Mộ năm sinh miễn tai ương

Nếu gặp Tử Vi Xương Phủ hội

Tài quan hiển đạt phúc thêm trường.

Thiên La Địa Võng gặp Kình Dương

Nhị hạn mà trùng xung cực tai ương

Nếu sao thủ Mệnh mà yếu nhược

Dạy rằng bệnh nặng thấy Diêm Vương

Kình Dương thêm sát cực kỳ hung

Nhị hạn đừng có lạc hãm cùng

Hình khắc vợ con bán điền sản

Sung quân, lưu lạc chẳng ung dung.

Đà La nhập nam mệnh cát hung quyết:

Đà La mệnh nội tọa trung tồn,

Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ trung,

Tái đắc Tử Vi Xương Phủ hợp,

Tài lộc phong doanh viễn bá danh.

Đà La tại hãm bất kham văn,

Đà La tọa ở tại Mệnh cung

Thêm mừng người ở tứ Mộ phùng

Lại được Tử Vi Xương Phủ hợp

Tài lộc tràn đầy danh tiếng hưng.

Khó mà nói hết Đà hãm cung

Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm,

Tài tán nhân ly nhân cô độc,

Sở vi sở tác bất như tâm.

Quan tai, khẩu thiệt, cả đời cùng

Tán tài, cô độc, người ly biệt

Ước nguyện chẳng được như vẫn mong.

Đà La nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Đà La nhất diệu nữ mệnh phùng,

Ngộ cát gia lâm dâm đãng dung,

Hung sát tam phương tương chiếu phá,

Tu phòng tương biệt chủ nhân ông.

Đà La ác diệu nữ mệnh phùng

Gặp cát gia lâm dâm đãng dung

Hung sát tam phương cùng tới phá

Phải phòng xa cách với phu quân.

Đà La nhập hạn cát hung quyết:

Hạn ngộ Đà La sự diệc đa,

Tất nhiên nhẫn nại yếu khiêm hòa,

Nhược vô cát diệu đồng tương hội,

Tu giáo nhất mộng nhập Nam Kha.

Giáp Thân giáp Mệnh hữu Đà Dương,

Hỏa Linh Không Kiếp hựu lai thương,

Thiên lộc bất phùng sinh vượng địa,

Hình thê khắc tử bất vi lương.

Hạn gặp Đà La lắm việc ra

Tất nhiên nhẫn nại để khiêm hòa

Nếu vô cát diệu cùng tương hội

Tan tành một giấc mộng Nam Kha.

Kề Thân giáp Mệnh có Kình Đà

Hỏa Linh Không Kiếp tới hại ta

Thiên Lộc chẳng cư sinh vượng địa

Hình thê khắc tử thật xấu xa.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button