Tử vi

Sao Liêm Trinh ở cung Phụ Mẫu

Thường sẽ khắc, không thuận với cha mẹ, không được sự che chở, yêu thương của cha mẹ. Miếu vượng thì có cha mẹ nuôi hay được người khác nuôi dưỡng, hãm địa thì hình thương, cha mẹ không vẹn toàn, sớm mất một trong hai người, hội tứ sát hoặc có Hóa Kỵ, hình khắc nặng, cha mẹ mất sớm, nên mang hai họ. Hội Thiên Mã, Khốc Hư ở xa cha mẹ. Không Kiếp Hình thủ chiếu cũng xấu, khắc. Hồng Hỉ Đào Diêu hội chiếu, là con của vợ thứ sinh ra hay có cha mẹ nuôi hay cha mẹ tái hôn.

Liêm Trinh Thiên Phủ ở Thìn Tuất, không khắc, hội sát tinh khắc nặng.

Liêm Trinh Tham Lang ở Tỵ Hợi, cha mẹ không hòa thuận, bản thân sớm khắc cha mẹ, hội sát tinh cha mẹ không toàn vẹn.

Bạn đang xem: Sao Liêm Trinh ở cung Phụ Mẫu

Liêm Trinh Thiên Tướng ở Tý Ngọ, khắc nhẹ, hội sát tinh chủ hình thương.

Liêm Trinh Thất Sát ở Sửu Mùi, có khắc, hội sát tinh hình khắc tương đối nặng, mối duyên với cha mẹ bạc bẽo, bản thân ít khi phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ. Cha hoặc mẹ mất sớm, nếu không thì cha mẹ phân ly, tái hôn.

Liêm Trinh Phá Quân ở Mão Dậu, sớm khắc, hội sát tinh hình thương đến xung khắc. Tình cảm với cha mẹ không hòa thuận, khi sinh ra mình mẹ khó sinh hoặc phải mổ đẻ.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Liêm Trinh ở cung Phụ Mẫu

Thường sẽ khắc, không thuận với cha mẹ, không được sự che chở, yêu thương của cha mẹ. Miếu vượng thì có cha mẹ nuôi hay được người khác nuôi dưỡng, hãm địa thì hình thương, cha mẹ không vẹn toàn, sớm mất một trong hai người, hội tứ sát hoặc có Hóa Kỵ, hình khắc nặng, cha mẹ mất sớm, nên mang hai họ. Hội Thiên Mã, Khốc Hư ở xa cha mẹ. Không Kiếp Hình thủ chiếu cũng xấu, khắc. Hồng Hỉ Đào Diêu hội chiếu, là con của vợ thứ sinh ra hay có cha mẹ nuôi hay cha mẹ tái hôn.

Liêm Trinh Thiên Phủ ở Thìn Tuất, không khắc, hội sát tinh khắc nặng.

Liêm Trinh Tham Lang ở Tỵ Hợi, cha mẹ không hòa thuận, bản thân sớm khắc cha mẹ, hội sát tinh cha mẹ không toàn vẹn.

Liêm Trinh Thiên Tướng ở Tý Ngọ, khắc nhẹ, hội sát tinh chủ hình thương.

Liêm Trinh Thất Sát ở Sửu Mùi, có khắc, hội sát tinh hình khắc tương đối nặng, mối duyên với cha mẹ bạc bẽo, bản thân ít khi phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ. Cha hoặc mẹ mất sớm, nếu không thì cha mẹ phân ly, tái hôn.

Liêm Trinh Phá Quân ở Mão Dậu, sớm khắc, hội sát tinh hình thương đến xung khắc. Tình cảm với cha mẹ không hòa thuận, khi sinh ra mình mẹ khó sinh hoặc phải mổ đẻ.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button