Tử vi

Sao Liêm Trinh ở cung Tử Tức

Ít con cái, cá tính cứng rắn, tình cảm tốt, dù có hiểu nhầm nhưng dễ hóa giải, hội cát tinh chủ phú quý. Đồng thủ với Sát Phá Tham, Tứ sát Không Kiếp, có hình thương.

Liêm Trinh Thiên Phủ, có 2-3 người con, hội cát tinh có quý tử.

Liêm Trinh Tham Lang, có 1-2 con, thích ngao du cờ bạc, học vấn xếp xó, bất hiếu.

Bạn đang xem: Sao Liêm Trinh ở cung Tử Tức

Liêm Trinh Thiên Tướng, tốt đẹp hòa thuận, nhưng có tình trạng sảy thai, sinh non.

Liêm Trinh Thất Sát, thể chất kém, thiếu hòa khí.

Liêm Trinh Phá Quân, cương nghị bất hòa, hội sát tinh ngỗ nghịch, lấy oán báo đức.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Liêm Trinh ở cung Tử Tức

Ít con cái, cá tính cứng rắn, tình cảm tốt, dù có hiểu nhầm nhưng dễ hóa giải, hội cát tinh chủ phú quý. Đồng thủ với Sát Phá Tham, Tứ sát Không Kiếp, có hình thương.

Liêm Trinh Thiên Phủ, có 2-3 người con, hội cát tinh có quý tử.

Liêm Trinh Tham Lang, có 1-2 con, thích ngao du cờ bạc, học vấn xếp xó, bất hiếu.

Liêm Trinh Thiên Tướng, tốt đẹp hòa thuận, nhưng có tình trạng sảy thai, sinh non.

Liêm Trinh Thất Sát, thể chất kém, thiếu hòa khí.

Liêm Trinh Phá Quân, cương nghị bất hòa, hội sát tinh ngỗ nghịch, lấy oán báo đức.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button