Tử vi

Sao Linh Tinh

LINH TINH

Hỏa

V: Sửu, Dần, Thìn, Ngọ Mùi Tuất.

Bạn đang xem: Sao Linh Tinh

Đ: Mão, Thân, Dậu, H: Tí, Hợi.

Sát tinh. Nóng tính, đa sầu.

CUNG MỆNH, THÂN

– Linh tinh đắc địa: can đảm, mọi sự việc thường bị trắc trở.

– Linh cư Mão, Dậu ngộ Tham: công danh hoạnh phát

– Linh cư Sửu Mùi ngộ Tham: tuổi Mậu kỷ làm nên danh tướng.

– Linh, Hỏa, Kình, Đà (tứ sát) thủ Mệnh: Mệnh cát Phúc hãm: gian tà biển lận. – Tứ sát cập Cự: dâm dật.

(Linh cũng như Hỏa và thường đi đôi với nhau mới có hiệu lực lớn. Vậy hãy xem lại chỗ nói về Hỏa tinh.)

HẠN

– Linh, Xương, Vũ, La: phòng chết trôi.

– Linh, Việt: phòng điện, sét.

– Linh, Sát, Phá: phòng bị tù.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Linh Tinh

LINH TINH

Hỏa

V: Sửu, Dần, Thìn, Ngọ Mùi Tuất.

Đ: Mão, Thân, Dậu, H: Tí, Hợi.

Sát tinh. Nóng tính, đa sầu.

CUNG MỆNH, THÂN

– Linh tinh đắc địa: can đảm, mọi sự việc thường bị trắc trở.

– Linh cư Mão, Dậu ngộ Tham: công danh hoạnh phát

– Linh cư Sửu Mùi ngộ Tham: tuổi Mậu kỷ làm nên danh tướng.

– Linh, Hỏa, Kình, Đà (tứ sát) thủ Mệnh: Mệnh cát Phúc hãm: gian tà biển lận. – Tứ sát cập Cự: dâm dật.

(Linh cũng như Hỏa và thường đi đôi với nhau mới có hiệu lực lớn. Vậy hãy xem lại chỗ nói về Hỏa tinh.)

HẠN

– Linh, Xương, Vũ, La: phòng chết trôi.

– Linh, Việt: phòng điện, sét.

– Linh, Sát, Phá: phòng bị tù.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button