Tử vi

Sao lộc tồn, sao thiên mã

Sao lộc tồn, sao thiên mã

 

Sao lộc tồn, sao thiên mã

Lộc Mã nhị tinh đều thuộc về tá diệu, không chủ trợ lực, thành công phải dựa vào cố gắng của mình tranh thủ, cho nên tương đối vất vả. Nhị tinh không cần thành đôi gia hội, tức có thể hiện hiện tại uy lực của nó; hai người gia hội lúc, xưng lộc mã giao trì, có thể tăng mạnh uy lực, cũng có này tác dụng đặc biệt.

Bạn đang xem: Sao lộc tồn, sao thiên mã

☆ sao lộc tồn — thuộc kỷ thổ, tượng âm, bắc đẩu thứ ba ngôi sao. Đại cát ngôi sao, hóa khí vi phú, chưởng nhân ăn lộc quý khí hòa thọ cơ. Cũng vì hiểu nạn chế hóa ngôi sao, rơi chư cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, nhưng kị phá tan. Tùy chủ tinh mà vượng suy, kị đơn thủ, không thể thi lực. Tượng ý là quý nhân, thông minh, tiến tới, cần lao, thực vật, dược vật, thuốc phiện, tiền tài, bất động sản, chức vụ các thứ. Cùng âm sát tụ, có độc phẩm, tang vật ý, nếu ở cung tài bạch cùng vũ khúc cùng, có biếm độc, buôn lậu giống; ở mệnh thân cung cùng tham lang đồng cung, có hít thuốc phiện giống. Lộc tồn cùng hóa lộc gia hội chủ tài từ nơi nào đến. Lộc tồn cùng hóa kị gia hội chủ tài từ nơi nào đi.

Lộc tồn nhập cung lục thân chủ tranh chấp bất hòa, duyến gầy.

Lộc tồn tọa mệnh thân, trước sau cung tất vi Kình Đà, cho nên phải vất vả tài năng cạnh tranh thoát Kình Đà đấy giáp công, thả phải có mạnh mẽ đích nhân vật ngôi sao phối hợp tài năng phúc dày; nhân Kình Đà giáp mệnh thân, bị bị người quản chế, lục thân duyến gầy, không được trợ lực, dựa vào mình phấn đấu. Chỉ cần chủ tinh đắc lực, vô sát kị, Kình Đà đúng sự nghiệp ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với tính tình ảnh hưởng trọng đại, nếu cô độc cố thủ một mình cung mệnh, vô ngôi sao may mắn hóa cát gia hội, hoặc cùng hung thần ngôi sao đồng độ, vi thần giữ của thái độ làm người keo kiệt đa nghi, quá mức coi trọng tiền tài, vì tư lợi, vắt chày ra nước, cô độc bảo thủ, vô khai sáng tính ( nếu có chút ngôi sao may mắn gia hội lúc cận chủ suy nghĩ nhiều lo, không thể tính thần giữ của hòa ích kỷ ).

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, mặt màu trắng vàng, mặt tròn hoặc phạm vi hình, thiên vóc người cao, thiếu niên chủ góc gầy, trung niên về sau béo, bề ngoài hiền lành cẩn thận, hình thái giàu có; bị chiếm đóng tắc hình thái cô hàn, mặt hơi tê dại chắc có có mụn, vết sẹo.

Thái độ làm người thực cần kiệm tiết kiệm, vui mừng tồn trữ cất chứa tiền tài, nhân duyên tốt, ngoại giao năng lực mạnh; làm việc có kế hoạch tính, tinh thần trách nhiệm mạnh, đủ nhất định có quản lý tài sản hòa năng lực tổ chức; áo cơm vật chất hưởng thụ không tệ. Chính tinh quân tử tới số lượng, cẩn thận phúc hậu, ổn trọng ngay thẳng, thông minh cơ mưu, hòa ái dễ gần, học nhiều đa năng, nhân từ dày rộng, thủ tín nghĩa.

Mệnh gặp lộc tồn, chủ không lo ăn mặc, cát đa mới chủ giàu có, có phúc có thọ. Nhập thân, đắc tài tương đối dễ dàng. Ở cung thiên di cũng tốt. Nhưng lộc tồn tới tài, vi vất vả mà được tới tài, chủ năm mới gian khổ, ở bên trong lúc tuổi già tốt; thả cận chủ tích tài, LƯU, cần cùng hóa lộc cùng sẽ mới chủ phát tài thả tài nguyên sung túc, nếu lại biết thiên mã, tài nguyên rộng thả kéo dài.

Lộc tồn vi tài ngôi sao, thủ mệnh thân tài điền các loại cung vi được địa, vô phá chủ dành dụm làm giàu, tài sản vô số, nhưng không chủ phát tài.

◇ tài ấn giáp lộc cách: sao lộc tồn thủ mệnh, vũ khúc thiên tướng nhị tinh đến giáp, vô sát kị không vong ngôi sao đồng cung tức là. Đại phú ông mệnh.

Lộc tồn cùng tử vi đồng độ, chủ gia tăng uy quyền; cùng nhật nguyệt đồng độ, có thể gia tăng ngày hào quang trăng; cùng thiên phủ vũ khúc đồng độ, càng thêm cát tường, cùng trời cùng thiên lương đồng độ, cũng chủ Phúc Quý cát tường; trở lên chính tinh miếu vượng chủ phú quý, hãm yếu tắc bình thường ( nhưng cùng thiên lương đồng cung, chịu Kình Đà giáp chế ảnh hưởng, càng biến đổi tâm phiền ý loạn ). Cùng khác chính tinh đồng cung tắc thiếu bao nhiêu điểm hòa tính tình xung đột.

Lộc tồn cùng trời mã đồng cung có thể chiếu, ◇ vị “Lộc mã giao trì, phát tài vu viễn hương “, miếu vượng chủ tài nguyên cuồn cuộn đến, nhưng cần trải qua vất vả mà thu hoạch tài, nhiều bôn ba bên ngoài, phát phần đất bên ngoài tới tài, việt làm càng có lợi; hóa lộc gia hội thiên mã cũng; nếu lộc tồn cùng hóa lộc gặp lại, cự phú đại quý ( cũng nên chủ tinh miếu vượng mới phải ). Nữ mệnh mặc dù chủ phú quý, nhưng sẽ chuyên quyền, trải qua nói: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã” .

Niên hạn lưu lộc hóa lộc cùng nguyên cục lộc tồn hóa lộc đồng cung, xưng là “Điệp lộc “, lưu mã cùng nguyên cục thiên mã đồng cung xưng “Điệp Mã “, đơn kiến điệp lộc đại lợi cầu tài mà không nhất định có đi ra ngoài ý tứ, đơn kiến Điệp Mã cận chủ ra ngoài hoặc bôn ba mà không nhất định hiểu được tài chi ý, điệp lộc lại Điệp Mã tắc chủ đại lợi viễn hương phát tài. Cung lục thân gặp Lộc Mã hỗ điệp, ngược lại chủ chia lìa, gia sát càng hung.

◇ “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự” : lộc tồn, thiên mã ở dần thân cung Tị Hợi thủ mệnh, lại có tả hữu xương khúc Khôi Việt tử phủ thủ chiếu, tên đề bảng vàng, gia sát không phải.

◇ “Tọa lộc hướng mã danh lợi thu “, tức mệnh tọa lộc tồn, đối cung thiên mã.

◇ “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý” : tức cung mệnh được lộc tồn cùng hóa lộc đồng cung, chủ tinh miếu vượng chủ phú quý song toàn, chủ tinh không vượng cũng chủ cả đời áo cơm không thiếu; cung mệnh phùng ngôi sao may mắn cố thủ, được song lộc ở tam phương thủ củng chiếu, cũng; lộc tồn hóa lộc phân thủ mệnh thân cũng. Song lộc giáp mệnh thân cũng phú. Nữ mệnh sẽ nhân quá vượng mà chuyên quyền, cũng chủ dâm dục bất trinh.

Lộc tồn vu tị ngọ thân cung dậu an mệnh, còn có tử phủ Vũ Tướng hoặc Khôi Việt đồng độ, bính đinh canh người sinh năm tân Quan cao bổng dày, thả quang vinh hiển. Lộc tồn ở di chuyển vu tí ngọ, đại lợi cầu tài cầu danh.

◇ “Lộc văn củng mệnh, quý còn có phúc” : lộc tồn thủ mệnh, tam phương đắc xương khúc thủ gửi thông điệp, chủ nhân có văn học hòa tài nghệ kỹ thuật, được cả danh và lợi, có thể lấy được lớp giữa phú quý.

◇ “Minh lộc ám lộc, vị trí chí công khanh” : lộc tồn cùng hóa lộc ở riêng cung mệnh đấy lục hợp cung tức là, tỷ như: lộc tồn hóa lộc ở riêng dần hợi, tử xấu, mão thú, tị thân, ngọ không chờ. Cũng nên cung mệnh cát mới luận. Phúc lực không kịp điệp lộc.

Lộc tồn hòa hóa lộc tối kỵ phùng không vong, không trung, địa kiếp, hỏa linh, hóa kị các loại ngôi sao thủ chiếu, xưng là “Lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung “, tắc không năng lực phúc, chủ tiên phú quý rồi sau đó rách nát, phú quý không bền, nhưng vẫn vi xảo nghệ nhiều tinh người; chủ tinh vượng mà có cát vẫn không tính lớn hung. Lộc tồn càng kị phùng hóa kị, hình thành Kình Đà giáp kị, chủ đại hung, rủi ro hình tổn thương, trăm sự bất toại.

◇ “Lộc ngã mã ngã, kị thái tuế tới hợp không kiếp” : như Lộc Mã phùng không vong hoặc chết hết mộc bệnh không kiếp nơi, là vì lộc ngã mã ngã, chủ nhân nghèo khó; mà thái tuế họp lại không kiếp, tắc bần không mảnh đất cắm dùi, rủi ro tai họa hối, nặng thì bên đường khất thực.

Lộc tồn thiên phúc nhị tinh cùng chủ tài nguyên thiên thành, phúc mãn gia hòa. Lộc tồn góc keo kiệt mà lực lớn, thiên phúc nhân góc hào sảng mà lực nhỏ.

Nữ mệnh chủ tú lệ trong sạch nhiều phúc, vượng phu ích tử, nhanh nhẹn linh hoạt có khả năng, có nam tử ý chí khí, không chịu cô đơn lạc hậu, thích xuất đầu lộ diện, đúng trượng phu góc sẽ chuyên quyền; gặp hung tắc giảm phúc. Tử phủ cùng, trăm sự trôi chảy, càng gặp liêm trinh hoặc thiên đồng được thông qua, phải là phu nhân. Phủ tướng tam hợp thủ chiếu, không phú tức quý. Mệnh an dần thân, phủ tướng ở tài Quan hai cung củng hợp người bên trên cách, dư cung thứ hai. Nếu Kình Đà hỏa linh không kiếp đến phá tan, định chủ rủi ro, khắc chồng sanh ly.

Lộc tồn là sự nghiệp: cùng tiền tài có quan hệ, tài chính, tài vụ, bảo hiểm, sinh ý, du lịch, thực phẩm, dược phẩm, bất động sản, công nghiệp nguyên liệu.

Lộc tồn nhập nam mệnh cát hung bí quyết: nam mệnh từ nhỏ gặp lộc tồn, tính cách cao cường trăm sự thành, tả hữu xương khúc đến gặp gỡ, thao thao áo lộc hiển cổng và sân. Lộc tồn thủ mệnh đừng phùng hướng, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ, thiên cơ không kiếp kị gặp gỡ, không môn tăng đạo thủy thanh nhàn.

Lộc tồn nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: nữ mệnh nếu gặp sao lộc tồn, tử phủ thêm lâm trăm sự thà rằng, càng gặp cùng liêm tướng được thông qua, vượng phu ích

Tử có phong cáo. Lộc tồn nhập mệnh bị chiếm đóng cung, không kiếp hỏa linh sẽ vì hung, nhược vô ngôi sao may mắn đến cùng thấu, vợ chồng chia lìa không bao giờ giai.

☆ sao thiên mã — thuộc bính hỏa, đang đếm chủ trên đường, dời động. Vi xe thuyền, giao thông, đường. Thiên mã vi hành động ngôi sao, chủ hiếu động, xúc động, dời động, điều động, ra ngoài, đi xa, bôn tẩu, rất nhanh. Này tốt xấu giai tùy dòng người đi, phùng cát tắc hòa hợp, phùng hung tắc ác.

Vi chủ tinh cung mệnh, mặt xanh trắng hoặc xanh vàng, mặt ngựa, còn dài mặt, vóc người trung đẳng, tinh lực dồi dào, miện kiện sáng sủa.

Gấp gáp hiếu động, hoạt bát, không chắc chắn, bất an vu tại chỗ hòa hiện trạng, vui mừng xuất ngoại, đa động ít tĩnh, ở nhà cũng đa động, thân không an nhàn, vui mừng độc lai độc vãng, tâm tính cao ngạo, nhiều ảo tưởng, không tuân thủ gia viên, thường bôn ba vu khắp nơi; làm việc tích cực chủ động, có bốc đồng, coi trọng hiệu suất, tự thể nghiệm, có thể chịu khổ nhọc, chăm chỉ, hoạt động lực cường, nhưng thiếu hiện tính nhẫn nại, làm việc góc qua loa.

Hoan hỷ nhất cùng lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung có thể chiếu, vị “Lộc Mã giao trì, phát tài vu viễn hương “, dũ động dũ phát tài, tài Quan song mỹ, theo Quan được cao bổng, theo buôn bán lấy được lời nhiều.

Thiên mã cực kị không vong ngôi sao, cũng kị gặp giết dương hỏa linh cập xử tử tuyệt chi hương, gặp là làm phiền đau khổ nghèo khó, chính gây nên “Mã ngộ không vong, chung thân chạy trốn” ( không vong chính là tuần khoảng không, tiệt không, không trung, địa kiếp các loại, phùng đứng đầu lao lực không làm nổi, sự nghiệp thất ý, nhưng giang hồ, ngoại vụ công tác, hướng dẫn du lịch hoặc tôn giáo người làm việc phùng tới phản cát ). Ác sát tụ, chủ chết thảm tha hương. Không thấy lộc tồn hóa lộc, cận chủ biến thiên hoặc bôn ba lao lực, không chủ phát tài.

Không mừng cô độc cố thủ một mình mệnh thân, là người chủ đa động ít tĩnh, còn nhỏ ly hương, cả đời phiêu bạc không chừng, sinh không ở cố thổ, tử không ở nhà vườn, nữ nhân không thể gần trợ, rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Nhập thân, thích động, vui mừng lữ hành, có thể làm ngoại sự công tác, không thể ngồi trận chỉ huy.

Mệnh hoặc thiên tọa cung thân, phòng tai nạn giao thông mà chết, gia sát lại.

Nhập cung nào, tức biểu hiện đầy đủ cung nhân sự muốn động, nhưng phùng đà la tắc chủ bị ngăn trở, gặp lưu đà cũng chủ xuất hành bị ngăn trở. Thiên mã cùng đà la, âm sát đang đối với cung gửi thông điệp, phùng chủ tinh không giờ lành, chủ lạc đường.

Nhập thân mệnh phùng thừa vượng, gia hội khoa quyền lộc, nam làm quan quý, nữ nhân là đắt phụ. Thêm xương khúc chủ thiếu niên học giỏi, cuộc thi thuận lợi, trưởng thành may mắn, thông minh lanh lợi.

Thiên mã tử phủ đồng cung, vị “Phù dư mã “, chủ công danh, bên ngoài được cả danh và lợi, rất hiếm có quý nhân tương trợ, thiếu niên cuộc thi như ý, trung lão niên chủ ngoại thiên, xuất ngoại có phát triển tốt. Thiên mã gặp trường sinh, nhiều quân cảnh quan võ, góc bôn ba.

Thiên mã thái dương cùng, vượng địa vi hùng mã, chủ quý. Thiên mã Thái Âm cùng, vượng địa vi mái mã, chủ phú ( nhật nguyệt đồng cung cùng chủ làm việc tích cực chủ động, giảng hiệu suất, khẳng phụ trách, miếu vượng dễ thành công, hãm địa tắc phiêu xáo khó thành ). Thiên mã tử sát cùng, vì quyền quý mã, chủ quyền quý. Thiên mã kình dương vũ khúc ba sao đồng cung, vi quan công ngựa Xích Thố, ngày đi ngàn dậm, phú quý danh hiển. Thiên mã Vũ Tướng cùng, tài ấn mã, không lo cơm áo. Trở lên cùng nên động, động lại có lợi nhuận.

Thiên mã phùng khoảng không ngôi sao hoặc đất chết, vi ngựa chết, ngựa không, hỗn loạn bất an, phí công lục, nhiều bệnh tai họa bất lợi. Thiên mã phá quân cùng, phá ngựa bị thương, phá hao tổn nhiều, nữ mệnh bị thất thân. Thiên mã tham lang cùng, tham ăn mã, hoa đào trọng. Cùng đà la đồng độ tên là chiết chừng mã, làm việc kéo dài, cản trở thất bại hoặc tật bệnh. Cùng đốm lửa đồng độ tên là chiến mã, mãnh liệt, nhiều hết ý thay đổi, bốc đồng mười phần, vô cát bên ngoài có hình tổn thương. Kình dương, thất sát, thiên hình đồng cung là âm thi mã, như vô cát cứu giúp, giai chủ trận vong, bệnh tai họa hoặc chết thảm tha hương. Thiên mã cùng hóa kị đồng cung vi bệnh mã, nhiều thị phi bệnh tai họa. Trở lên cùng không nên động, động lại có tội.

Thiên mã cánh cửa cực lớn cùng, cạnh tranh thị phi nhiều, nữ mệnh bị bỏ trốn hoặc trước ở chung về sau kết hôn. Đồng lương ở cung Tị Hợi gặp thiên mã, vi con ngựa hoang, chủ nhân phiêu xáo dâm bôn, nữ mệnh bị chịu dụ mắc mưu.

Nữ mệnh thiên mã, chủ dâm đãng, thêm quyền lộc thủ chiếu cũng chủ phú quý phong cáo. Cùng thiên lương cùng, lạc phong bụi; tam phương gặp thiên lương, dâm thả tiện. Cùng phá quân tham lang cùng thủ vu dần thân tị hợi, tất nhiên khắc chồng, hơn nữa dâm dục mà thích hưởng lạc, không đức tới phụ.

Quý nhân phùng mã nhiều thăng trạc ( làm quan người phùng thiên mã nhiều thăng quan phát tài cơ hội gặp ), thường nhân phùng mã nhiều bôn ba ( bình dân bách tính phùng thiên mã nhiều bôn ba lao lực ).

 

Sao thiên mã: thiên mã thuộc hỏa, đang đếm chủ trên đường. Thân mệnh lâm tới, gọi là dịch mã, chủ người tính cách sinh động, hiếu động, cả đời nhiều bôn ba cùng dời động, thường ra ngoài lữ hành, đi công tác, chuyển nhà, chuyển chức vân vân, ở cung thiên di cũng thế, giai chủ sẽ bôn tẩu tha phương, xa xứ mưu phát triển. Nhập mệnh cung, vui mừng lộc tồn, tử vi, thiên phủ, văn xương, văn khúc thủ chiếu thành lành. Thiên mã dương hỏa, đang đếm chủ trên đường. Dời động ngôi sao. Chủ lữ hành, hành lạc, đổi đi nơi khác, chuyển nhà. Phùng lộc tồn, hóa lộc tắc vui mừng. Thiên mã tới tính cách, hiếu động không yên, phùng hòa hợp tắc hòa hợp, gặp hung tắc ác, không chắc chắn mà tốt lao động, hoan hỷ nhất cùng tái tồn, hoặc hóa lộc cùng bôn ba vu thân mệnh thừa vượng nơi, tài Quan song mỹ, nếu gặp ác sát đơn thủ đồng độ, tắc chủ chết thảm tha hương, như cùng đà la đồng độ, danh chiết chừng mã, đốm lửa đồng độ, danh chiến mã, vô cát cứu giúp, giai chủ chết thảm phần đất bên ngoài, nếu gặp Thái Âm vu hợi, danh tài mã, thái dương ở tị, quý báu mã, Vũ Tướng đồng độ vu cung Dần Thân thêm cát, gọi là tài ấn tọa mã. Tử sát vu tị hợi, gọi là quyền mã, đều cát. Hành hạn phùng tới, gặp cát tăng cát, phùng hung thêm hung, vu bệnh chủ nhiều lưu hành tính tới bệnh, thả tất thi kỳ đồng độ ngôi sao tới tính chất đã định. Thiên mã tối kỵ không vong, chủ cả đời bôn tẩu không làm nổi. Thiên mã nhập cung phu thê phùng Thái Âm vu miếu vượng địa thêm lộc tồn, nên Thê tài, gia sát ngôi sao tắc phá; thiên mã nhập cung phu thê cũng chủ phối ngẫu ở phương xa, như chủ tinh thuộc động tinh lúc, tắc phối ngẫu thường đi xa nhà.

 

Sao lộc tồn – giải thích

Do đó, là một ngôi sao may mắn. Ngôi sao này tọa mệnh, hoặc nhập tam hợp, cùng chủ cả đời không thiếu tiền dùng, cần thời điểm, tổng hội hợp thời đạt được tiền tài, có thể giải khốn. Văn nhân gặp ngôi sao này, có thể giúp này gia tăng thanh danh, trở nên nổi bật. Quân nhân gặp ngôi sao này, hội nghị thường kỳ có tiền của phi nghĩa. Người làm quan, gặp được ngôi sao này, vận làm quan thuận lợi, tài nguyên cổn cổn. Nếu lộc tồn lại gặp sao hóa lộc, thật sự là như hổ thêm cánh, tài sản vô số, siêu cấp phú ông, tất làm công thương giới to lớn hừ. Xa gần nghe tiếng, cũng được mọi người kính ngưỡng.

Lộc tồn thuộc thổ, bắc đẩu thứ ba ngôi sao, chân nhân tới ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ. Lộc tồn là một viên đại cát ngôi sao, thập nhị cung ở bên trong đều là phúc luận, cũng có hiểu nạn chế hóa chi công. Lộc tồn nhập mệnh, chủ nhân có mập mạp thân thể, nếu cô độc cố thủ một mình cung mệnh, mặt hiện hình tròn hoặc phạm vi hình, dáng người hơi cao, lược bỏ béo hoặc mập mạp, sắc mặt vàng trắng. Lộc tồn vi Kình Đà sở giáp, cũng đại biểu phải kiếm lấy tiền tài, tất đồng thời có chứa thị phi cùng mệt nhọc. Trong thiên hạ vô dễ như trở bàn tay chính tài. Lộc tồn cùng tử vi, thiên tướng đồng độ, chủ quyền lực; cùng thái dương, Thái Âm đồng độ, chủ quang huy; thiên phủ, vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên đồng chủ phúc, cũng vui mừng lộc tồn đồng độ gia tăng phúc lộc che chở lực. Lộc tồn cùng trời thọ cùng tồn tại cung mệnh, thường thường trường thọ. Mệnh vô chính diệu được lộc tồn cô độc cố thủ một mình, nãi kẻ keo kiệt. Lộc mã giao trì cách vui mừng cùng xương khúc đồng độ, khả giảm bớt vất vả. Nếu thiên mã cùng hỏa linh đồng độ, chủ bôn ba; cùng đà la đồng độ, vi chiết chừng; cùng không diệu đồng độ, tắc động là thật, lại lại không thể bất động. Trừ cái này cung mệnh, cung thiên di ở ngoài, cung tài bạch gặp Lộc Mã cũng chủ được phương xa tới tài hoặc động tài, cung điền trạch gặp Lộc Mã chủ ở phương xa khả đưa sản nghiệp, nhưng cung phu thê Lộc Mã tức là trọng ly nhẹ đừng hiện ra. Cung phu thê: lộc tồn ở vợ chồng, nhà vợ giác viễn, có thể được Thê tài. Lộc tồn nhập vợ chồng, cung quan lộc hóa lộc đến chiếu, lại gặp hoa đào ngôi sao hoặc sát tinh, tắc sợ dễ có 2 lần kết hôn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao lộc tồn, sao thiên mã

Sao lộc tồn, sao thiên mã

 

Sao lộc tồn, sao thiên mã

Lộc Mã nhị tinh đều thuộc về tá diệu, không chủ trợ lực, thành công phải dựa vào cố gắng của mình tranh thủ, cho nên tương đối vất vả. Nhị tinh không cần thành đôi gia hội, tức có thể hiện hiện tại uy lực của nó; hai người gia hội lúc, xưng lộc mã giao trì, có thể tăng mạnh uy lực, cũng có này tác dụng đặc biệt.

☆ sao lộc tồn — thuộc kỷ thổ, tượng âm, bắc đẩu thứ ba ngôi sao. Đại cát ngôi sao, hóa khí vi phú, chưởng nhân ăn lộc quý khí hòa thọ cơ. Cũng vì hiểu nạn chế hóa ngôi sao, rơi chư cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, nhưng kị phá tan. Tùy chủ tinh mà vượng suy, kị đơn thủ, không thể thi lực. Tượng ý là quý nhân, thông minh, tiến tới, cần lao, thực vật, dược vật, thuốc phiện, tiền tài, bất động sản, chức vụ các thứ. Cùng âm sát tụ, có độc phẩm, tang vật ý, nếu ở cung tài bạch cùng vũ khúc cùng, có biếm độc, buôn lậu giống; ở mệnh thân cung cùng tham lang đồng cung, có hít thuốc phiện giống. Lộc tồn cùng hóa lộc gia hội chủ tài từ nơi nào đến. Lộc tồn cùng hóa kị gia hội chủ tài từ nơi nào đi.

Lộc tồn nhập cung lục thân chủ tranh chấp bất hòa, duyến gầy.

Lộc tồn tọa mệnh thân, trước sau cung tất vi Kình Đà, cho nên phải vất vả tài năng cạnh tranh thoát Kình Đà đấy giáp công, thả phải có mạnh mẽ đích nhân vật ngôi sao phối hợp tài năng phúc dày; nhân Kình Đà giáp mệnh thân, bị bị người quản chế, lục thân duyến gầy, không được trợ lực, dựa vào mình phấn đấu. Chỉ cần chủ tinh đắc lực, vô sát kị, Kình Đà đúng sự nghiệp ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với tính tình ảnh hưởng trọng đại, nếu cô độc cố thủ một mình cung mệnh, vô ngôi sao may mắn hóa cát gia hội, hoặc cùng hung thần ngôi sao đồng độ, vi thần giữ của thái độ làm người keo kiệt đa nghi, quá mức coi trọng tiền tài, vì tư lợi, vắt chày ra nước, cô độc bảo thủ, vô khai sáng tính ( nếu có chút ngôi sao may mắn gia hội lúc cận chủ suy nghĩ nhiều lo, không thể tính thần giữ của hòa ích kỷ ).

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, mặt màu trắng vàng, mặt tròn hoặc phạm vi hình, thiên vóc người cao, thiếu niên chủ góc gầy, trung niên về sau béo, bề ngoài hiền lành cẩn thận, hình thái giàu có; bị chiếm đóng tắc hình thái cô hàn, mặt hơi tê dại chắc có có mụn, vết sẹo.

Thái độ làm người thực cần kiệm tiết kiệm, vui mừng tồn trữ cất chứa tiền tài, nhân duyên tốt, ngoại giao năng lực mạnh; làm việc có kế hoạch tính, tinh thần trách nhiệm mạnh, đủ nhất định có quản lý tài sản hòa năng lực tổ chức; áo cơm vật chất hưởng thụ không tệ. Chính tinh quân tử tới số lượng, cẩn thận phúc hậu, ổn trọng ngay thẳng, thông minh cơ mưu, hòa ái dễ gần, học nhiều đa năng, nhân từ dày rộng, thủ tín nghĩa.

Mệnh gặp lộc tồn, chủ không lo ăn mặc, cát đa mới chủ giàu có, có phúc có thọ. Nhập thân, đắc tài tương đối dễ dàng. Ở cung thiên di cũng tốt. Nhưng lộc tồn tới tài, vi vất vả mà được tới tài, chủ năm mới gian khổ, ở bên trong lúc tuổi già tốt; thả cận chủ tích tài, LƯU, cần cùng hóa lộc cùng sẽ mới chủ phát tài thả tài nguyên sung túc, nếu lại biết thiên mã, tài nguyên rộng thả kéo dài.

Lộc tồn vi tài ngôi sao, thủ mệnh thân tài điền các loại cung vi được địa, vô phá chủ dành dụm làm giàu, tài sản vô số, nhưng không chủ phát tài.

◇ tài ấn giáp lộc cách: sao lộc tồn thủ mệnh, vũ khúc thiên tướng nhị tinh đến giáp, vô sát kị không vong ngôi sao đồng cung tức là. Đại phú ông mệnh.

Lộc tồn cùng tử vi đồng độ, chủ gia tăng uy quyền; cùng nhật nguyệt đồng độ, có thể gia tăng ngày hào quang trăng; cùng thiên phủ vũ khúc đồng độ, càng thêm cát tường, cùng trời cùng thiên lương đồng độ, cũng chủ Phúc Quý cát tường; trở lên chính tinh miếu vượng chủ phú quý, hãm yếu tắc bình thường ( nhưng cùng thiên lương đồng cung, chịu Kình Đà giáp chế ảnh hưởng, càng biến đổi tâm phiền ý loạn ). Cùng khác chính tinh đồng cung tắc thiếu bao nhiêu điểm hòa tính tình xung đột.

Lộc tồn cùng trời mã đồng cung có thể chiếu, ◇ vị “Lộc mã giao trì, phát tài vu viễn hương “, miếu vượng chủ tài nguyên cuồn cuộn đến, nhưng cần trải qua vất vả mà thu hoạch tài, nhiều bôn ba bên ngoài, phát phần đất bên ngoài tới tài, việt làm càng có lợi; hóa lộc gia hội thiên mã cũng; nếu lộc tồn cùng hóa lộc gặp lại, cự phú đại quý ( cũng nên chủ tinh miếu vượng mới phải ). Nữ mệnh mặc dù chủ phú quý, nhưng sẽ chuyên quyền, trải qua nói: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã” .

Niên hạn lưu lộc hóa lộc cùng nguyên cục lộc tồn hóa lộc đồng cung, xưng là “Điệp lộc “, lưu mã cùng nguyên cục thiên mã đồng cung xưng “Điệp Mã “, đơn kiến điệp lộc đại lợi cầu tài mà không nhất định có đi ra ngoài ý tứ, đơn kiến Điệp Mã cận chủ ra ngoài hoặc bôn ba mà không nhất định hiểu được tài chi ý, điệp lộc lại Điệp Mã tắc chủ đại lợi viễn hương phát tài. Cung lục thân gặp Lộc Mã hỗ điệp, ngược lại chủ chia lìa, gia sát càng hung.

◇ “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự” : lộc tồn, thiên mã ở dần thân cung Tị Hợi thủ mệnh, lại có tả hữu xương khúc Khôi Việt tử phủ thủ chiếu, tên đề bảng vàng, gia sát không phải.

◇ “Tọa lộc hướng mã danh lợi thu “, tức mệnh tọa lộc tồn, đối cung thiên mã.

◇ “Song lộc gặp lại, chung thân phú quý” : tức cung mệnh được lộc tồn cùng hóa lộc đồng cung, chủ tinh miếu vượng chủ phú quý song toàn, chủ tinh không vượng cũng chủ cả đời áo cơm không thiếu; cung mệnh phùng ngôi sao may mắn cố thủ, được song lộc ở tam phương thủ củng chiếu, cũng; lộc tồn hóa lộc phân thủ mệnh thân cũng. Song lộc giáp mệnh thân cũng phú. Nữ mệnh sẽ nhân quá vượng mà chuyên quyền, cũng chủ dâm dục bất trinh.

Lộc tồn vu tị ngọ thân cung dậu an mệnh, còn có tử phủ Vũ Tướng hoặc Khôi Việt đồng độ, bính đinh canh người sinh năm tân Quan cao bổng dày, thả quang vinh hiển. Lộc tồn ở di chuyển vu tí ngọ, đại lợi cầu tài cầu danh.

◇ “Lộc văn củng mệnh, quý còn có phúc” : lộc tồn thủ mệnh, tam phương đắc xương khúc thủ gửi thông điệp, chủ nhân có văn học hòa tài nghệ kỹ thuật, được cả danh và lợi, có thể lấy được lớp giữa phú quý.

◇ “Minh lộc ám lộc, vị trí chí công khanh” : lộc tồn cùng hóa lộc ở riêng cung mệnh đấy lục hợp cung tức là, tỷ như: lộc tồn hóa lộc ở riêng dần hợi, tử xấu, mão thú, tị thân, ngọ không chờ. Cũng nên cung mệnh cát mới luận. Phúc lực không kịp điệp lộc.

Lộc tồn hòa hóa lộc tối kỵ phùng không vong, không trung, địa kiếp, hỏa linh, hóa kị các loại ngôi sao thủ chiếu, xưng là “Lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung “, tắc không năng lực phúc, chủ tiên phú quý rồi sau đó rách nát, phú quý không bền, nhưng vẫn vi xảo nghệ nhiều tinh người; chủ tinh vượng mà có cát vẫn không tính lớn hung. Lộc tồn càng kị phùng hóa kị, hình thành Kình Đà giáp kị, chủ đại hung, rủi ro hình tổn thương, trăm sự bất toại.

◇ “Lộc ngã mã ngã, kị thái tuế tới hợp không kiếp” : như Lộc Mã phùng không vong hoặc chết hết mộc bệnh không kiếp nơi, là vì lộc ngã mã ngã, chủ nhân nghèo khó; mà thái tuế họp lại không kiếp, tắc bần không mảnh đất cắm dùi, rủi ro tai họa hối, nặng thì bên đường khất thực.

Lộc tồn thiên phúc nhị tinh cùng chủ tài nguyên thiên thành, phúc mãn gia hòa. Lộc tồn góc keo kiệt mà lực lớn, thiên phúc nhân góc hào sảng mà lực nhỏ.

Nữ mệnh chủ tú lệ trong sạch nhiều phúc, vượng phu ích tử, nhanh nhẹn linh hoạt có khả năng, có nam tử ý chí khí, không chịu cô đơn lạc hậu, thích xuất đầu lộ diện, đúng trượng phu góc sẽ chuyên quyền; gặp hung tắc giảm phúc. Tử phủ cùng, trăm sự trôi chảy, càng gặp liêm trinh hoặc thiên đồng được thông qua, phải là phu nhân. Phủ tướng tam hợp thủ chiếu, không phú tức quý. Mệnh an dần thân, phủ tướng ở tài Quan hai cung củng hợp người bên trên cách, dư cung thứ hai. Nếu Kình Đà hỏa linh không kiếp đến phá tan, định chủ rủi ro, khắc chồng sanh ly.

Lộc tồn là sự nghiệp: cùng tiền tài có quan hệ, tài chính, tài vụ, bảo hiểm, sinh ý, du lịch, thực phẩm, dược phẩm, bất động sản, công nghiệp nguyên liệu.

Lộc tồn nhập nam mệnh cát hung bí quyết: nam mệnh từ nhỏ gặp lộc tồn, tính cách cao cường trăm sự thành, tả hữu xương khúc đến gặp gỡ, thao thao áo lộc hiển cổng và sân. Lộc tồn thủ mệnh đừng phùng hướng, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ, thiên cơ không kiếp kị gặp gỡ, không môn tăng đạo thủy thanh nhàn.

Lộc tồn nhập nữ mệnh cát hung bí quyết: nữ mệnh nếu gặp sao lộc tồn, tử phủ thêm lâm trăm sự thà rằng, càng gặp cùng liêm tướng được thông qua, vượng phu ích

Tử có phong cáo. Lộc tồn nhập mệnh bị chiếm đóng cung, không kiếp hỏa linh sẽ vì hung, nhược vô ngôi sao may mắn đến cùng thấu, vợ chồng chia lìa không bao giờ giai.

☆ sao thiên mã — thuộc bính hỏa, đang đếm chủ trên đường, dời động. Vi xe thuyền, giao thông, đường. Thiên mã vi hành động ngôi sao, chủ hiếu động, xúc động, dời động, điều động, ra ngoài, đi xa, bôn tẩu, rất nhanh. Này tốt xấu giai tùy dòng người đi, phùng cát tắc hòa hợp, phùng hung tắc ác.

Vi chủ tinh cung mệnh, mặt xanh trắng hoặc xanh vàng, mặt ngựa, còn dài mặt, vóc người trung đẳng, tinh lực dồi dào, miện kiện sáng sủa.

Gấp gáp hiếu động, hoạt bát, không chắc chắn, bất an vu tại chỗ hòa hiện trạng, vui mừng xuất ngoại, đa động ít tĩnh, ở nhà cũng đa động, thân không an nhàn, vui mừng độc lai độc vãng, tâm tính cao ngạo, nhiều ảo tưởng, không tuân thủ gia viên, thường bôn ba vu khắp nơi; làm việc tích cực chủ động, có bốc đồng, coi trọng hiệu suất, tự thể nghiệm, có thể chịu khổ nhọc, chăm chỉ, hoạt động lực cường, nhưng thiếu hiện tính nhẫn nại, làm việc góc qua loa.

Hoan hỷ nhất cùng lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung có thể chiếu, vị “Lộc Mã giao trì, phát tài vu viễn hương “, dũ động dũ phát tài, tài Quan song mỹ, theo Quan được cao bổng, theo buôn bán lấy được lời nhiều.

Thiên mã cực kị không vong ngôi sao, cũng kị gặp giết dương hỏa linh cập xử tử tuyệt chi hương, gặp là làm phiền đau khổ nghèo khó, chính gây nên “Mã ngộ không vong, chung thân chạy trốn” ( không vong chính là tuần khoảng không, tiệt không, không trung, địa kiếp các loại, phùng đứng đầu lao lực không làm nổi, sự nghiệp thất ý, nhưng giang hồ, ngoại vụ công tác, hướng dẫn du lịch hoặc tôn giáo người làm việc phùng tới phản cát ). Ác sát tụ, chủ chết thảm tha hương. Không thấy lộc tồn hóa lộc, cận chủ biến thiên hoặc bôn ba lao lực, không chủ phát tài.

Không mừng cô độc cố thủ một mình mệnh thân, là người chủ đa động ít tĩnh, còn nhỏ ly hương, cả đời phiêu bạc không chừng, sinh không ở cố thổ, tử không ở nhà vườn, nữ nhân không thể gần trợ, rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Nhập thân, thích động, vui mừng lữ hành, có thể làm ngoại sự công tác, không thể ngồi trận chỉ huy.

Mệnh hoặc thiên tọa cung thân, phòng tai nạn giao thông mà chết, gia sát lại.

Nhập cung nào, tức biểu hiện đầy đủ cung nhân sự muốn động, nhưng phùng đà la tắc chủ bị ngăn trở, gặp lưu đà cũng chủ xuất hành bị ngăn trở. Thiên mã cùng đà la, âm sát đang đối với cung gửi thông điệp, phùng chủ tinh không giờ lành, chủ lạc đường.

Nhập thân mệnh phùng thừa vượng, gia hội khoa quyền lộc, nam làm quan quý, nữ nhân là đắt phụ. Thêm xương khúc chủ thiếu niên học giỏi, cuộc thi thuận lợi, trưởng thành may mắn, thông minh lanh lợi.

Thiên mã tử phủ đồng cung, vị “Phù dư mã “, chủ công danh, bên ngoài được cả danh và lợi, rất hiếm có quý nhân tương trợ, thiếu niên cuộc thi như ý, trung lão niên chủ ngoại thiên, xuất ngoại có phát triển tốt. Thiên mã gặp trường sinh, nhiều quân cảnh quan võ, góc bôn ba.

Thiên mã thái dương cùng, vượng địa vi hùng mã, chủ quý. Thiên mã Thái Âm cùng, vượng địa vi mái mã, chủ phú ( nhật nguyệt đồng cung cùng chủ làm việc tích cực chủ động, giảng hiệu suất, khẳng phụ trách, miếu vượng dễ thành công, hãm địa tắc phiêu xáo khó thành ). Thiên mã tử sát cùng, vì quyền quý mã, chủ quyền quý. Thiên mã kình dương vũ khúc ba sao đồng cung, vi quan công ngựa Xích Thố, ngày đi ngàn dậm, phú quý danh hiển. Thiên mã Vũ Tướng cùng, tài ấn mã, không lo cơm áo. Trở lên cùng nên động, động lại có lợi nhuận.

Thiên mã phùng khoảng không ngôi sao hoặc đất chết, vi ngựa chết, ngựa không, hỗn loạn bất an, phí công lục, nhiều bệnh tai họa bất lợi. Thiên mã phá quân cùng, phá ngựa bị thương, phá hao tổn nhiều, nữ mệnh bị thất thân. Thiên mã tham lang cùng, tham ăn mã, hoa đào trọng. Cùng đà la đồng độ tên là chiết chừng mã, làm việc kéo dài, cản trở thất bại hoặc tật bệnh. Cùng đốm lửa đồng độ tên là chiến mã, mãnh liệt, nhiều hết ý thay đổi, bốc đồng mười phần, vô cát bên ngoài có hình tổn thương. Kình dương, thất sát, thiên hình đồng cung là âm thi mã, như vô cát cứu giúp, giai chủ trận vong, bệnh tai họa hoặc chết thảm tha hương. Thiên mã cùng hóa kị đồng cung vi bệnh mã, nhiều thị phi bệnh tai họa. Trở lên cùng không nên động, động lại có tội.

Thiên mã cánh cửa cực lớn cùng, cạnh tranh thị phi nhiều, nữ mệnh bị bỏ trốn hoặc trước ở chung về sau kết hôn. Đồng lương ở cung Tị Hợi gặp thiên mã, vi con ngựa hoang, chủ nhân phiêu xáo dâm bôn, nữ mệnh bị chịu dụ mắc mưu.

Nữ mệnh thiên mã, chủ dâm đãng, thêm quyền lộc thủ chiếu cũng chủ phú quý phong cáo. Cùng thiên lương cùng, lạc phong bụi; tam phương gặp thiên lương, dâm thả tiện. Cùng phá quân tham lang cùng thủ vu dần thân tị hợi, tất nhiên khắc chồng, hơn nữa dâm dục mà thích hưởng lạc, không đức tới phụ.

Quý nhân phùng mã nhiều thăng trạc ( làm quan người phùng thiên mã nhiều thăng quan phát tài cơ hội gặp ), thường nhân phùng mã nhiều bôn ba ( bình dân bách tính phùng thiên mã nhiều bôn ba lao lực ).

 

Sao thiên mã: thiên mã thuộc hỏa, đang đếm chủ trên đường. Thân mệnh lâm tới, gọi là dịch mã, chủ người tính cách sinh động, hiếu động, cả đời nhiều bôn ba cùng dời động, thường ra ngoài lữ hành, đi công tác, chuyển nhà, chuyển chức vân vân, ở cung thiên di cũng thế, giai chủ sẽ bôn tẩu tha phương, xa xứ mưu phát triển. Nhập mệnh cung, vui mừng lộc tồn, tử vi, thiên phủ, văn xương, văn khúc thủ chiếu thành lành. Thiên mã dương hỏa, đang đếm chủ trên đường. Dời động ngôi sao. Chủ lữ hành, hành lạc, đổi đi nơi khác, chuyển nhà. Phùng lộc tồn, hóa lộc tắc vui mừng. Thiên mã tới tính cách, hiếu động không yên, phùng hòa hợp tắc hòa hợp, gặp hung tắc ác, không chắc chắn mà tốt lao động, hoan hỷ nhất cùng tái tồn, hoặc hóa lộc cùng bôn ba vu thân mệnh thừa vượng nơi, tài Quan song mỹ, nếu gặp ác sát đơn thủ đồng độ, tắc chủ chết thảm tha hương, như cùng đà la đồng độ, danh chiết chừng mã, đốm lửa đồng độ, danh chiến mã, vô cát cứu giúp, giai chủ chết thảm phần đất bên ngoài, nếu gặp Thái Âm vu hợi, danh tài mã, thái dương ở tị, quý báu mã, Vũ Tướng đồng độ vu cung Dần Thân thêm cát, gọi là tài ấn tọa mã. Tử sát vu tị hợi, gọi là quyền mã, đều cát. Hành hạn phùng tới, gặp cát tăng cát, phùng hung thêm hung, vu bệnh chủ nhiều lưu hành tính tới bệnh, thả tất thi kỳ đồng độ ngôi sao tới tính chất đã định. Thiên mã tối kỵ không vong, chủ cả đời bôn tẩu không làm nổi. Thiên mã nhập cung phu thê phùng Thái Âm vu miếu vượng địa thêm lộc tồn, nên Thê tài, gia sát ngôi sao tắc phá; thiên mã nhập cung phu thê cũng chủ phối ngẫu ở phương xa, như chủ tinh thuộc động tinh lúc, tắc phối ngẫu thường đi xa nhà.

 

Sao lộc tồn – giải thích

Do đó, là một ngôi sao may mắn. Ngôi sao này tọa mệnh, hoặc nhập tam hợp, cùng chủ cả đời không thiếu tiền dùng, cần thời điểm, tổng hội hợp thời đạt được tiền tài, có thể giải khốn. Văn nhân gặp ngôi sao này, có thể giúp này gia tăng thanh danh, trở nên nổi bật. Quân nhân gặp ngôi sao này, hội nghị thường kỳ có tiền của phi nghĩa. Người làm quan, gặp được ngôi sao này, vận làm quan thuận lợi, tài nguyên cổn cổn. Nếu lộc tồn lại gặp sao hóa lộc, thật sự là như hổ thêm cánh, tài sản vô số, siêu cấp phú ông, tất làm công thương giới to lớn hừ. Xa gần nghe tiếng, cũng được mọi người kính ngưỡng.

Lộc tồn thuộc thổ, bắc đẩu thứ ba ngôi sao, chân nhân tới ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ. Lộc tồn là một viên đại cát ngôi sao, thập nhị cung ở bên trong đều là phúc luận, cũng có hiểu nạn chế hóa chi công. Lộc tồn nhập mệnh, chủ nhân có mập mạp thân thể, nếu cô độc cố thủ một mình cung mệnh, mặt hiện hình tròn hoặc phạm vi hình, dáng người hơi cao, lược bỏ béo hoặc mập mạp, sắc mặt vàng trắng. Lộc tồn vi Kình Đà sở giáp, cũng đại biểu phải kiếm lấy tiền tài, tất đồng thời có chứa thị phi cùng mệt nhọc. Trong thiên hạ vô dễ như trở bàn tay chính tài. Lộc tồn cùng tử vi, thiên tướng đồng độ, chủ quyền lực; cùng thái dương, Thái Âm đồng độ, chủ quang huy; thiên phủ, vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên đồng chủ phúc, cũng vui mừng lộc tồn đồng độ gia tăng phúc lộc che chở lực. Lộc tồn cùng trời thọ cùng tồn tại cung mệnh, thường thường trường thọ. Mệnh vô chính diệu được lộc tồn cô độc cố thủ một mình, nãi kẻ keo kiệt. Lộc mã giao trì cách vui mừng cùng xương khúc đồng độ, khả giảm bớt vất vả. Nếu thiên mã cùng hỏa linh đồng độ, chủ bôn ba; cùng đà la đồng độ, vi chiết chừng; cùng không diệu đồng độ, tắc động là thật, lại lại không thể bất động. Trừ cái này cung mệnh, cung thiên di ở ngoài, cung tài bạch gặp Lộc Mã cũng chủ được phương xa tới tài hoặc động tài, cung điền trạch gặp Lộc Mã chủ ở phương xa khả đưa sản nghiệp, nhưng cung phu thê Lộc Mã tức là trọng ly nhẹ đừng hiện ra. Cung phu thê: lộc tồn ở vợ chồng, nhà vợ giác viễn, có thể được Thê tài. Lộc tồn nhập vợ chồng, cung quan lộc hóa lộc đến chiếu, lại gặp hoa đào ngôi sao hoặc sát tinh, tắc sợ dễ có 2 lần kết hôn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button