Tử vi

Sao Lộc Tồn

“Lộc” là tài lộc, “Tồn” là bảo tồn. Lộc Tồn là chủ về lợi cho tài vận. Nhưng vì 2 cung tả hữu kế cận Lộc Tồn là sát tinh Kình Dương và Đà La, tức là hai sát tinh giáp cung, vì vậy mà có ảnh hưởng bất lợi. Cho nên Lộc Tồn ở trong cung mệnh, ngược lại thường chủ về việc trọng thị ích lợi cá nhân quá độ mà dẫn đến ích kỉ, keo kiệt.

– Ở cung Tài Bạch: tốt hơn ở cung mệnh, chủ về tích lũy được tiền bạc, nhưng vì có Kình Dương, Đà La giáp cung nên trở thành vì có tiền tài mà bị tiểu nhân dòm ngó. Mừng nếu thấy Hóa Lộc và Thiên Mã, càng chủ về phát tài.

– Ở cung Quan Lộc: chủ về thích hợp với công việc tài vụ, hoặc đầu tư tiền tệ … tất cả các nghề nghiệp trực tiếp liên quan đến tiền.

Bạn đang xem: Sao Lộc Tồn

– Ở cung Thiên Di: lợi về có tiền tài ở bên ngoài.

– Ở cung Phúc Đức: chủ về sinh hoạt vật chất sung túc, cũng chủ về nhờ tiền tài vật chất mà tinh thần thỏa mãn. Song có khi cũng chủ về keo kiệt.

– Ở cung Phu thê: chủ về người phối ngẫu có tiền tài, khá giàu có, hoặc nhờ người phối ngẫu mà được lợi ích về kinh tế. Nhưng bị Kình Dương, Đà La giáp cung, cũng chủ về vợ chồng bị người ta hiếp đáp, hoặc sinh hoạt tình cảm bị người ta phản đối, cản trở.

– Ở cung Huynh Đệ: chủ về anh em có tiền tài, nếu thấy có cát diệu thì có thể nương nhờ. Thấy hung tinh thì chủ về vì tiền mà tranh giành nhau.

– Ở cung Nô Bộc: chủ về bạn hữu, thuộc hạ có tư tâm; nếu thấy cát tinh thì được bạn hữu, thuộc hạ giúp sức.

– Ở cung Tử Tức: chủ về con cái có tư tâm; có nhiều cát tinh thì con cái thành đạt.

– Ở cung Phụ Mẫu: chủ về cha mẹ có lòng riêng; có nhiều cát tinh thì được giúp ngầm về kinh tế.

– Ở cung Điền Trạch: chủ về có thể tạo dựng được cơ nghiệp hoặc giữ được cơ nghiệp, hoặc đầu tư nhà cửa đất đai có lợi.

– Ở cung Tật Ách: Lộc Tồn là Âm thổ, chủ về bệnh tật ở tì, vị.

(Nghiên cứu tinh mệnh học – Nguyễn Anh Vũ biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Lộc Tồn

“Lộc” là tài lộc, “Tồn” là bảo tồn. Lộc Tồn là chủ về lợi cho tài vận. Nhưng vì 2 cung tả hữu kế cận Lộc Tồn là sát tinh Kình Dương và Đà La, tức là hai sát tinh giáp cung, vì vậy mà có ảnh hưởng bất lợi. Cho nên Lộc Tồn ở trong cung mệnh, ngược lại thường chủ về việc trọng thị ích lợi cá nhân quá độ mà dẫn đến ích kỉ, keo kiệt.

– Ở cung Tài Bạch: tốt hơn ở cung mệnh, chủ về tích lũy được tiền bạc, nhưng vì có Kình Dương, Đà La giáp cung nên trở thành vì có tiền tài mà bị tiểu nhân dòm ngó. Mừng nếu thấy Hóa Lộc và Thiên Mã, càng chủ về phát tài.

– Ở cung Quan Lộc: chủ về thích hợp với công việc tài vụ, hoặc đầu tư tiền tệ … tất cả các nghề nghiệp trực tiếp liên quan đến tiền.

– Ở cung Thiên Di: lợi về có tiền tài ở bên ngoài.

– Ở cung Phúc Đức: chủ về sinh hoạt vật chất sung túc, cũng chủ về nhờ tiền tài vật chất mà tinh thần thỏa mãn. Song có khi cũng chủ về keo kiệt.

– Ở cung Phu thê: chủ về người phối ngẫu có tiền tài, khá giàu có, hoặc nhờ người phối ngẫu mà được lợi ích về kinh tế. Nhưng bị Kình Dương, Đà La giáp cung, cũng chủ về vợ chồng bị người ta hiếp đáp, hoặc sinh hoạt tình cảm bị người ta phản đối, cản trở.

– Ở cung Huynh Đệ: chủ về anh em có tiền tài, nếu thấy có cát diệu thì có thể nương nhờ. Thấy hung tinh thì chủ về vì tiền mà tranh giành nhau.

– Ở cung Nô Bộc: chủ về bạn hữu, thuộc hạ có tư tâm; nếu thấy cát tinh thì được bạn hữu, thuộc hạ giúp sức.

– Ở cung Tử Tức: chủ về con cái có tư tâm; có nhiều cát tinh thì con cái thành đạt.

– Ở cung Phụ Mẫu: chủ về cha mẹ có lòng riêng; có nhiều cát tinh thì được giúp ngầm về kinh tế.

– Ở cung Điền Trạch: chủ về có thể tạo dựng được cơ nghiệp hoặc giữ được cơ nghiệp, hoặc đầu tư nhà cửa đất đai có lợi.

– Ở cung Tật Ách: Lộc Tồn là Âm thổ, chủ về bệnh tật ở tì, vị.

(Nghiên cứu tinh mệnh học – Nguyễn Anh Vũ biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button