Tử vi

Sao Long Trì trong Tử Vi

Sao Long Trì là một phụ tinh chỉ sự ôn hòa, vui vẻ, thường liên quan đến những việc vui như cưới hỏi, sinh nở. Khi xem đến các hạn cưới xin, sinh nở nhiều người thường sử dụng Long Trì như một dấu hiệu cộng thêm.

Hành: Thủy

Loại: Đài Các Tinh

Bạn đang xem: Sao Long Trì trong Tử Vi

Chủ về: Công danh, quý hiển, may mắn, quyền quý, khoa giáp

Tên viết tắt: Long

Long Trì thuộc bộ sao đôi Long TrìPhượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái.

Sao Long Trì Ở Cung Mệnh

Ý nghĩa tướng mạo, ngoại hình, tính cách.

Long Trì ở Mệnh thì nhan sắc rất đẹp, da mặt hồng hào, thanh tú, nhất là đối với phụ nữ.

· Long Trì là mũi.

· Long Trì, Kình Dương: Mũi sống trâu.

· Long Trì, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Hình: Đau mũi có mổ.

· Thông minh, tuấn dật, có văn chất.

· Ôn hòa, nhân hậu, điềm đạm, cởi mở.

· Đoan trang trong nết hạnh.

Công Danh Tài Lộc

· Thi đỗ cao, có khoa giáp lớn, nhất là ở Mão Dậu.

· Làm tăng thêm tài lộc, điền sản (Long Trì chỉ nhà cửa, ao hồ).

· May mắn trong hôn nhân (dễ yêu, dễ cưới, vợ chồng tương đắc).

· May mắn cả trong việc sinh nở (dễ sanh, sinh dễ nuôi).

Với các nghĩa trên, Long Trì là sao tương đối vẹn toàn về nhiều mặt nhan sắc, tính hạnh, tài lộc, gia đạo.

Sao Long Trì và Các Sao Khác

· Long Trì, Thai Phụ: Thăng quan, thi đỗ.

· Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ hay Phi: đắc thời, có hỷ sự đến nhanh chóng về tình duyên, thi cử, quan lộ.

· Long Trì, Thiên Lương: Nữ mệnh có chồng danh giá, hiền.

· Long Trì, Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu: Đây là bộ sao “hiền thần”, chuyên phò tá cho Tử Phủ. Cách này giúp đắc quan mau lẹ, cao quí.

Sao Long Trì Ở Cung Phúc Đức

· Phú quý.

· Giòng họ khá giả.

Sao Long Trì Ở Cung Điền Trạch

· Long Trì, Mộ: Có nhà đất rộng rãi, có di sản.

· Long Trì, Thai, Bát Tọa: Có nhà lầu cao sang, nhà có ao hồ.

Sao Long Trì Ở Cung Phu Thê

· Vợ chồng đẹp đôi, tương đắc, cưới xin dễ dàng.

· Nếu ở Dậu và có Tả Hữu: Hai vợ, hai chồng.

Sao Long Trì Ở Cung Tử Tức

· Dễ sinh con, sinh con đẹp, dễ nuôi.

· Sinh quí tử, thông minh, tuấn dật.

Long Trì Khi Vào Các Hạn

· Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ: Có dạm hỏi, đưa đến hôn nhân.

· Long Trì, Phong Cáo, Quốc Ấn: Thi đỗ.

· Long Trì, Thiên Mã: Có dời nhà cửa.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Long Trì trong Tử Vi

Sao Long Trì là một phụ tinh chỉ sự ôn hòa, vui vẻ, thường liên quan đến những việc vui như cưới hỏi, sinh nở. Khi xem đến các hạn cưới xin, sinh nở nhiều người thường sử dụng Long Trì như một dấu hiệu cộng thêm.

Hành: Thủy

Loại: Đài Các Tinh

Chủ về: Công danh, quý hiển, may mắn, quyền quý, khoa giáp

Tên viết tắt: Long

Long Trì thuộc bộ sao đôi Long TrìPhượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái.

Sao Long Trì Ở Cung Mệnh

Ý nghĩa tướng mạo, ngoại hình, tính cách.

Long Trì ở Mệnh thì nhan sắc rất đẹp, da mặt hồng hào, thanh tú, nhất là đối với phụ nữ.

· Long Trì là mũi.

· Long Trì, Kình Dương: Mũi sống trâu.

· Long Trì, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Hình: Đau mũi có mổ.

· Thông minh, tuấn dật, có văn chất.

· Ôn hòa, nhân hậu, điềm đạm, cởi mở.

· Đoan trang trong nết hạnh.

Công Danh Tài Lộc

· Thi đỗ cao, có khoa giáp lớn, nhất là ở Mão Dậu.

· Làm tăng thêm tài lộc, điền sản (Long Trì chỉ nhà cửa, ao hồ).

· May mắn trong hôn nhân (dễ yêu, dễ cưới, vợ chồng tương đắc).

· May mắn cả trong việc sinh nở (dễ sanh, sinh dễ nuôi).

Với các nghĩa trên, Long Trì là sao tương đối vẹn toàn về nhiều mặt nhan sắc, tính hạnh, tài lộc, gia đạo.

Sao Long Trì và Các Sao Khác

· Long Trì, Thai Phụ: Thăng quan, thi đỗ.

· Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ hay Phi: đắc thời, có hỷ sự đến nhanh chóng về tình duyên, thi cử, quan lộ.

· Long Trì, Thiên Lương: Nữ mệnh có chồng danh giá, hiền.

· Long Trì, Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu: Đây là bộ sao “hiền thần”, chuyên phò tá cho Tử Phủ. Cách này giúp đắc quan mau lẹ, cao quí.

Sao Long Trì Ở Cung Phúc Đức

· Phú quý.

· Giòng họ khá giả.

Sao Long Trì Ở Cung Điền Trạch

· Long Trì, Mộ: Có nhà đất rộng rãi, có di sản.

· Long Trì, Thai, Bát Tọa: Có nhà lầu cao sang, nhà có ao hồ.

Sao Long Trì Ở Cung Phu Thê

· Vợ chồng đẹp đôi, tương đắc, cưới xin dễ dàng.

· Nếu ở Dậu và có Tả Hữu: Hai vợ, hai chồng.

Sao Long Trì Ở Cung Tử Tức

· Dễ sinh con, sinh con đẹp, dễ nuôi.

· Sinh quí tử, thông minh, tuấn dật.

Long Trì Khi Vào Các Hạn

· Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ: Có dạm hỏi, đưa đến hôn nhân.

· Long Trì, Phong Cáo, Quốc Ấn: Thi đỗ.

· Long Trì, Thiên Mã: Có dời nhà cửa.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button