Tử vi

Sao Long Trì

LONG TRÌ

Thủy

Chủ sự khoa giáp, hỷ sự

Bạn đang xem: Sao Long Trì

CUNG MỆNH

– có Long, Phượng lâm Mão, Dậu: giàu lớn đỗ cao vinh hiển, đàn bà tầm thường thì nếu không sánh duyên cùng khách văn chương, cũng tốt đôi với bậc hiền lương.

– Long ngộ Không, Kiếp, Kỵ: người nho nhã nhưng đỗ đạt công danh.

– Long củng Thân, Mệnh ngộ Phượng và Xương, Khúc hay Khôi, Việt: đứng đắn, thông minh, khoa danh, sự nghiệp.

– Long giáp Phượng hay Loan thủ Mệnh ngộ Không, Kiếp: chết yểu.

– Long ngộ Riêu, Hỷ: đắc thời.

CUNG THÊ

– có Long, Phượng: vợ chồng giai nhân tài tử, thêm Hóa Lộc thì giàu có.

– Long, Phủ, Khôi, Việt, Lộc tồn: vợ chồng tốt đẹp thông minh quân tử.

CUNG TỬ

– có Long, Phượng: sinh con phú quí

Cung tài

– có Long, Phượng, Mộ: giàu sang giòng giõi.

CUNG GIẢI

– có Trì, Sát, Am: có bệnh đau bụng. Trì, Sát, Dương (Thái)= có bệnh đau đầu.

– Long, Mộc có Kiếp chiếu: chết trôi.

CUNG ĐIỀN

– có Long, Phượng, Bát tọa, Tam thai: có lâu đài, nhà cửa lớn.

CUNG PHÚC

– có Long, Phượng: phú quý.

– Coi về mồ mả có Long, Mộc tại Phúc: có ngôi mả bên giếng tốt.

– Long, Kiếp (địa): mả bên giếng khô, lấp.

CUNG QUAN

– có Long, Phượng, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền: đại hiển đạt

HẠN

– có Trì, Mộc: phòng nạn nước.

– Long ngộ Thai Phụ: thăng quan.

– Long, Riêu, Hỷ: thời đến.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Long Trì

LONG TRÌ

Thủy

Chủ sự khoa giáp, hỷ sự

CUNG MỆNH

– có Long, Phượng lâm Mão, Dậu: giàu lớn đỗ cao vinh hiển, đàn bà tầm thường thì nếu không sánh duyên cùng khách văn chương, cũng tốt đôi với bậc hiền lương.

– Long ngộ Không, Kiếp, Kỵ: người nho nhã nhưng đỗ đạt công danh.

– Long củng Thân, Mệnh ngộ Phượng và Xương, Khúc hay Khôi, Việt: đứng đắn, thông minh, khoa danh, sự nghiệp.

– Long giáp Phượng hay Loan thủ Mệnh ngộ Không, Kiếp: chết yểu.

– Long ngộ Riêu, Hỷ: đắc thời.

CUNG THÊ

– có Long, Phượng: vợ chồng giai nhân tài tử, thêm Hóa Lộc thì giàu có.

– Long, Phủ, Khôi, Việt, Lộc tồn: vợ chồng tốt đẹp thông minh quân tử.

CUNG TỬ

– có Long, Phượng: sinh con phú quí

Cung tài

– có Long, Phượng, Mộ: giàu sang giòng giõi.

CUNG GIẢI

– có Trì, Sát, Am: có bệnh đau bụng. Trì, Sát, Dương (Thái)= có bệnh đau đầu.

– Long, Mộc có Kiếp chiếu: chết trôi.

CUNG ĐIỀN

– có Long, Phượng, Bát tọa, Tam thai: có lâu đài, nhà cửa lớn.

CUNG PHÚC

– có Long, Phượng: phú quý.

– Coi về mồ mả có Long, Mộc tại Phúc: có ngôi mả bên giếng tốt.

– Long, Kiếp (địa): mả bên giếng khô, lấp.

CUNG QUAN

– có Long, Phượng, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền: đại hiển đạt

HẠN

– có Trì, Mộc: phòng nạn nước.

– Long ngộ Thai Phụ: thăng quan.

– Long, Riêu, Hỷ: thời đến.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button