Tử vi

Sao Lực Sỹ

Lực Sỹ

Võ tinh. Chủ vè sức mạnh

1. Ý nghĩa tính tình:

Bạn đang xem: Sao Lực Sỹ

– nhanh nhẹn, can đảm

– tính tình mạnh bạo

– khả năng ăn nhậu vượt bậc

– Nếu đi với Thiên Trù thì là người ăn khỏe, thích ăn uống, tiệc tùng.

– Nếu thêm Hóa Lộc thì càng sành về ăn uống, thích ăn, ăn ngon, ăn nhiều, tìm lạc thú trong sự ăn uống.

– có uy quyền, uy lực, hay giúp đỡ người khác

2. Ý nghĩa của lực sĩ và một số sao khác:

– Lực, Mã: chỉ tài năng tổ chức và sức khỏe vật chất, bộ sao cần thiết của võ tướng, vừa có dũng, vừa có mưu.

– Lực Kình: Kình là phá tinh đi với Lực làm mất hiệu lực của Lực. Có nghĩa bóng là có tài năng công lao nhưng không được sử dụng, ban thưởng; bất mãn.

– Lực, Tuần, Triệt: đau ốm, mất sức.

– Lực, Binh, Hình: trộm đạo, người dùng sức khỏe làm việc phi pháp và thường có tòng phạm.

– Lực, Hình hay Hổ: người có chí khí sắt đá

Nói chung, gặp nhiều sao tốt, Lực Sĩ sẽ làm tốt thêm, đem lại may mắn một cách nhanh chóng. Ngược lại, nếu gặp sao xấu thì tác họa xấu và nhanh.

CUNG MỆNH

– có Lực sĩ: sức lực tài năng hơn người, có quyền uy.

– Lực ngộ Mã: công danh hiển hách.

– Lực ngộ Tuần, Triệt: phá tán hết tiền của, phải xoay ngang.

– Lực ngộ Quyền: tài lực uy quyền nhưng không tước vị.

CUNG NÔ, QUAN

– có Lực sĩ: nhờ bạn làm nên.

– Lực, Tọa: nhàn.

– Lực, Kình: sức khỏe hơn người.

– Lực Hình, Lực Hổ: người sắt đá.

CUNG TÀI

– có Lực sĩ, Thiên Hình: trộm của.

HẠN

– Lực sĩ ngộ Thiên Mã: thời vận tốt.

– Lực ngộ Thiên Trù: được ăn uống linh đình.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Lực Sỹ

Lực Sỹ

Võ tinh. Chủ vè sức mạnh

1. Ý nghĩa tính tình:

– nhanh nhẹn, can đảm

– tính tình mạnh bạo

– khả năng ăn nhậu vượt bậc

– Nếu đi với Thiên Trù thì là người ăn khỏe, thích ăn uống, tiệc tùng.

– Nếu thêm Hóa Lộc thì càng sành về ăn uống, thích ăn, ăn ngon, ăn nhiều, tìm lạc thú trong sự ăn uống.

– có uy quyền, uy lực, hay giúp đỡ người khác

2. Ý nghĩa của lực sĩ và một số sao khác:

– Lực, Mã: chỉ tài năng tổ chức và sức khỏe vật chất, bộ sao cần thiết của võ tướng, vừa có dũng, vừa có mưu.

– Lực Kình: Kình là phá tinh đi với Lực làm mất hiệu lực của Lực. Có nghĩa bóng là có tài năng công lao nhưng không được sử dụng, ban thưởng; bất mãn.

– Lực, Tuần, Triệt: đau ốm, mất sức.

– Lực, Binh, Hình: trộm đạo, người dùng sức khỏe làm việc phi pháp và thường có tòng phạm.

– Lực, Hình hay Hổ: người có chí khí sắt đá

Nói chung, gặp nhiều sao tốt, Lực Sĩ sẽ làm tốt thêm, đem lại may mắn một cách nhanh chóng. Ngược lại, nếu gặp sao xấu thì tác họa xấu và nhanh.

CUNG MỆNH

– có Lực sĩ: sức lực tài năng hơn người, có quyền uy.

– Lực ngộ Mã: công danh hiển hách.

– Lực ngộ Tuần, Triệt: phá tán hết tiền của, phải xoay ngang.

– Lực ngộ Quyền: tài lực uy quyền nhưng không tước vị.

CUNG NÔ, QUAN

– có Lực sĩ: nhờ bạn làm nên.

– Lực, Tọa: nhàn.

– Lực, Kình: sức khỏe hơn người.

– Lực Hình, Lực Hổ: người sắt đá.

CUNG TÀI

– có Lực sĩ, Thiên Hình: trộm của.

HẠN

– Lực sĩ ngộ Thiên Mã: thời vận tốt.

– Lực ngộ Thiên Trù: được ăn uống linh đình.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button