Tử vi

SAO LƯU HÀ VÀ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG TỬ VI

LƯU HÀ an theo hàng Can. Đây là sao có nhiều cách an khác nhau.

Cách an chính xác của TVUD là.

Giáp an tại Dậu. Ất an tại Tuất. Bính an tại Mùi. Đinh an tại Thân. Mậu an tại Tị. Kỷ an tại Ngọ. Canh an tại Mão. Tân an tại Thìn. Nhâm an tại Hợi. Quý an tại Dần.

Bạn đang xem: SAO LƯU HÀ VÀ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG TỬ VI

LƯU HÀ is arranged by Heavenly Stem. This is a star which have many different arrangements.

The exact arrangement by Tu Vi Ung Dung is:

Giáp: Luu Ha is in Dau, accordingly: Ất – Tuất. Bính – Mùi. Đinh – Thân. Mậu – Tị. Kỷ – Ngọ. Canh – Mão. Tân – Thìn. Nhâm – Hợi. Quý – Dần.

LƯU HÀ kết hợp với các sao hàng Can và cả hàng Chi (đi với nhóm CÔ QUẢ và ĐÀO HỒNG) thành nhiều bộ sao khác nhau.

When LƯU HÀ combines with Heavenly Stem and Ground Stem Stars (accompanying CÔ QUẢ Group and ĐÀO HỒNG) they form various Star Groups.

v Màu vàng:

Lá số TỬ VI có đủ 5 màu. Đó là năm màu cơ bản theo quan niệm phương Đông. Màu vàng là LƯU HÀ. Màu xanh là THANH LONG. Màu trắng là BẠCH HỔ. Màu đen là ĐẠI HAO. Màu đỏ là HỒNG LOAN. Cần phân biệt màu và sắc khác nhau. ĐÀO HOA chủ sắc độ.

Có người thích màu này có người thích màu kia. Màu sắc có thể đưa đến sự xung đột mâu thuẫn. Xung đột vì màu cờ sắc áo, xung đột vì màu da…. Có khi giận hờn nhau vì màu sắc. Tại sao chọn màu mày lại không chọn màu khác.

v The color Yellow:

There are five (05) colors, which are the fundamental colors according to Eastern belief, contained in the Tu Vi Chart. THANH LONG is the color Blue, BACH HO is the color White, DAI HAO is the color Black, and HONG LOAN is the color Red. Let us not be mistaken between colors and shades. DAO HOA denotes shades.

Some like this color, some like other colors, the matter of color could lead to conflict. For instance it could be the conflict of national colors, the racial conflict (matter of skin color), etc. Sometimes we quarrel because of colors (Why do you pick this color instead of that one?).

v Bất Ngờ:

LƯU HÀ là ngôi sao bất ngờ, là dấu hỏi trên lá số Tử Vi. Vì không biết lưu lạc về đâu? Thay vì muốn đi nó lại bị lưu giữ lại. Thay vì muốn được lưu lại nó lại bị ép buộc đi. Bất ngờ nhận được 1 tin vui, cũng có thể bất ngờ nhận lấy 1 tin buồn hay tai hoạ nào đó…. Tất cả tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh hội họp quanh nó để luận đoán.

LƯU HÀ thuộc nhóm sao bất ngờ làm mạnh thêm sự bất ngờ của những sao khác. Sau đây là các sao thuộc nhóm bất ngờ.

THẤT SÁT chủ sự thất kinh.

CỰ MÔN chủ sự chẳng ngờ.

LINH TINH chủ rụng rời chân tay đến nhanh mau.

HOẢ TINH có tính khẩn cấp.

THIÊN KHÔNG chủ sự không ngờ, không lường trước được.

PHI LIÊM bất ngờ từ đâu bay đến.

Các sao kể trên hội họp với nhau tính bất ngờ càng thêm mạnh mẽ. LƯU HÀ đi với nhóm sao vui vẻ. Là điều vui mừng bất ngờ, ngạc nhiên thú vị mà thôi.

v A Surprise:

LƯU HÀ is a star of surprise. It’s a question mark in TỬ VI chart because who knows where it goes and where it comes from? You are yearning to go but instead you are forced to stay. You yearn to stay but instead you are forced to leave. To your surprise, you receive a good news or on the contrary, a tragic news or an accident, etc. All predictions depend on the gathering of Fine and Hindrance Stars around it.

LUU HA belongs to the “State-of-Amazement” Group, its presence enhances the suddenness of other stars in the same group. Below are the list of SoA Stars:

THẤT SÁT denotes the appalled.

CỰ MÔN denotes the unexpectedness.

LINH TINH denotes from the aghast to the abruptness.

HOẢ TINH denotes the urgency.

THIÊN KHÔNG denotes the unforeseeable.

PHI LIÊM denotes a rapid surprise coming from out of sight.

v Con sông.

LƯU HÀ có nghĩa là con sông nước chảy. Con sông là hình ảnh chúng ta thường thấy. Đa phần cuộc sống của cư dân trên trái đất đều gần sông. Thiên nhiên có mặt trên lá số tử vi còn có núi non, biển lớn, trăng sao…. Đó là điều ngạc nhiên đối với những ai lần đầu tiên biết đến TỬ VI.

Con sông đem lại sự sống cho cư dân quanh nó. Chính nó cũng giết hại không biết bao nhiêu người do tai nạn sông nước.

v The River

LƯU HÀ denotes the river. The river is a common image. Most populations of Earth dominate river deltas. Nature is present in Tu Vi Chart; there are mountains, oceans, stars, moon, etc. This is a surprise for those who just made acquaintance with Tu Vi.

The river provides life to its residents along it. However, it also takes many lives in drowning accidents.

v Chuyển động:

LƯU HÀ là ngôi sao chuyển động không ngừng. Ví như dòng máu lưu chuyển trong thân thể, cũng như dòng sông chảy mãi không ngừng. Thời gian trôi qua và không bao giờ trở lại. Nếu có sự trôi qua của thời gian là sao THÁI TUẾ. Ta lại có sự chuyển động của LƯU HÀ. Đặc biệt hai sao này không giao hội với nhau.

Nếu thấy LƯU HÀ đi với nhiều Hung, Sát tinh sự di chuyển dễ xảy ra tai nạn. Nếu thấy LƯU HÀ đi với nhóm PHI PHỤC THANH (PHI LIÊM PHỤC BINH THANH LONG) hoặc đi với ĐÀO HOA (ngôi sao tạo ra). Trong trường hợp đó LƯU HÀ có tính chuyển động. Càng chuyển động mạnh hơn khi đi với 2 chính tinh VŨ KHÚC và CỰ MÔN. Nếu nó đồng cung với THAM LANG hay THIÊN ĐỒNG tính chuyển động yếu hơn.

Từ đó, LƯU HÀ còn là sao vượt thoát nằm trong nhóm vượt thoát trốn chạy.

v Motion:

LƯU HÀ is a star of constant motion, such as the flow of blood in the body, as well as an ever flowing river. Time went by and time never comes back. If Thai Tue is the passing of time, then Luu Ha is the motion. These two stars in particular never Trine each other.

If LƯU HÀ accompanying many Hindrance, Deathly Stars, then the movement could easily lead to accident. If LƯU HÀ accompanying PHI PHỤC THANH group ( PHI LIÊM, PHỤC BINH, THANH LONG) or ĐÀO HOA (a star denotes the cause, realization) LƯU HÀ, in this case, denotes the mobility. This trait is even more powerful accompanying two Major Star: VŨ KHÚC and CỰ MÔN. If it stands together with THAM LANG or THIÊN ĐỒNG, then the trait is weaker.

From that perspective, LƯU HÀ also means escape belongs in the Fleeing Group.

v Hà hiếp, ức hiếp:

LƯU HÀ thường kết hợp với KIẾP SÁT thành bộ hà hiếp. Nó là đàn em của nhóm Hung tinh Sát Phá Tham và Sát tinh KHÔNG KIẾP. Nó mang ý hà hiếp trong các trường hợp này.

v Harassment, Bullying:

LƯU HÀ usually combines with KIẾP SÁT, they then become a pair of bullying stars. They are the subordinates of Hindrance Stars SÁT PHÁ THAM and Deathly Stars KHÔNG KIẾP. When accompanying these stars it means bullying.

v Giết:

LƯU HÀ còn có mặt trong nhóm sao chủ giết là THẤT SÁT, THIÊN HÌNH, KIẾP SÁT và bộ sao chủ tai hoạ không ngờ là KHÔNG KIẾP. Sao này đi với nhóm Hung, Sát KỴ HÌNH tinh thường đem lại những tai hoạ không ngờ.

v Murder:

LƯU HÀ also appears in the Murder Group which are: THẤT SÁT, THIÊN HÌNH, KIẾP SÁT and a pair of stars which denote unforeseen accidents is KHÔNG KIẾP. When accompanying Hindrance and Deadly Stars (Hoa KY-Thien HINH) this star could bring much unexpected catastrophe.

v Lưu loát:

Nhưng đi với nhóm Văn tinh, Khoa tinh là sao ăn nói lưu loát.

v Fluency:

However, if LUU HA accompanying Literary or Diplomatic Stars, it denotes fluent speech.

v Lưu trữ cất giữ:

Đi với LỘC TỒN sao này chủ lưu trữ cất giữ. Khi chúng ta save as một tài liệu, có nghĩa chúng ta đã LƯU HÀ LỘC TỒN. Bộ sao này đi với ĐÀO HOA được mô tả là hay nhất trong các trường hợp LƯU HÀ. Tồn tại trong tôi một niềm vui.

Vậy thì, bản thân các sao chưa nói lên điều gì rõ ràng. Tự chúng tìm thấy tiếng nói chung với các sao chung quanh nó. Bởi thế, có người nói: “Hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”.

v Archiving, conserving:

When accompanying LỘC TỒN, this star denotes archiving and conserving. When we “Save as” a document, it is the same meaning as “Luu Ha – Loc Ton”. When this pair accompanying with ĐÀO HOA, then it’s the best position of LƯU HÀ: “There is a JOY remain in me.”

In conclusion, one single star does not deliver a clear meaning. It shall find the common voice among its fellow stars. Therefore, there is a saying “Tell me who your friends are and I shall tell you who you are”. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm SAO LƯU HÀ VÀ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG TỬ VI

LƯU HÀ an theo hàng Can. Đây là sao có nhiều cách an khác nhau.

Cách an chính xác của TVUD là.

Giáp an tại Dậu. Ất an tại Tuất. Bính an tại Mùi. Đinh an tại Thân. Mậu an tại Tị. Kỷ an tại Ngọ. Canh an tại Mão. Tân an tại Thìn. Nhâm an tại Hợi. Quý an tại Dần.

LƯU HÀ is arranged by Heavenly Stem. This is a star which have many different arrangements.

The exact arrangement by Tu Vi Ung Dung is:

Giáp: Luu Ha is in Dau, accordingly: Ất – Tuất. Bính – Mùi. Đinh – Thân. Mậu – Tị. Kỷ – Ngọ. Canh – Mão. Tân – Thìn. Nhâm – Hợi. Quý – Dần.

LƯU HÀ kết hợp với các sao hàng Can và cả hàng Chi (đi với nhóm CÔ QUẢ và ĐÀO HỒNG) thành nhiều bộ sao khác nhau.

When LƯU HÀ combines with Heavenly Stem and Ground Stem Stars (accompanying CÔ QUẢ Group and ĐÀO HỒNG) they form various Star Groups.

v Màu vàng:

Lá số TỬ VI có đủ 5 màu. Đó là năm màu cơ bản theo quan niệm phương Đông. Màu vàng là LƯU HÀ. Màu xanh là THANH LONG. Màu trắng là BẠCH HỔ. Màu đen là ĐẠI HAO. Màu đỏ là HỒNG LOAN. Cần phân biệt màu và sắc khác nhau. ĐÀO HOA chủ sắc độ.

Có người thích màu này có người thích màu kia. Màu sắc có thể đưa đến sự xung đột mâu thuẫn. Xung đột vì màu cờ sắc áo, xung đột vì màu da…. Có khi giận hờn nhau vì màu sắc. Tại sao chọn màu mày lại không chọn màu khác.

v The color Yellow:

There are five (05) colors, which are the fundamental colors according to Eastern belief, contained in the Tu Vi Chart. THANH LONG is the color Blue, BACH HO is the color White, DAI HAO is the color Black, and HONG LOAN is the color Red. Let us not be mistaken between colors and shades. DAO HOA denotes shades.

Some like this color, some like other colors, the matter of color could lead to conflict. For instance it could be the conflict of national colors, the racial conflict (matter of skin color), etc. Sometimes we quarrel because of colors (Why do you pick this color instead of that one?).

v Bất Ngờ:

LƯU HÀ là ngôi sao bất ngờ, là dấu hỏi trên lá số Tử Vi. Vì không biết lưu lạc về đâu? Thay vì muốn đi nó lại bị lưu giữ lại. Thay vì muốn được lưu lại nó lại bị ép buộc đi. Bất ngờ nhận được 1 tin vui, cũng có thể bất ngờ nhận lấy 1 tin buồn hay tai hoạ nào đó…. Tất cả tuỳ thuộc vào Hung, Cát tinh hội họp quanh nó để luận đoán.

LƯU HÀ thuộc nhóm sao bất ngờ làm mạnh thêm sự bất ngờ của những sao khác. Sau đây là các sao thuộc nhóm bất ngờ.

THẤT SÁT chủ sự thất kinh.

CỰ MÔN chủ sự chẳng ngờ.

LINH TINH chủ rụng rời chân tay đến nhanh mau.

HOẢ TINH có tính khẩn cấp.

THIÊN KHÔNG chủ sự không ngờ, không lường trước được.

PHI LIÊM bất ngờ từ đâu bay đến.

Các sao kể trên hội họp với nhau tính bất ngờ càng thêm mạnh mẽ. LƯU HÀ đi với nhóm sao vui vẻ. Là điều vui mừng bất ngờ, ngạc nhiên thú vị mà thôi.

v A Surprise:

LƯU HÀ is a star of surprise. It’s a question mark in TỬ VI chart because who knows where it goes and where it comes from? You are yearning to go but instead you are forced to stay. You yearn to stay but instead you are forced to leave. To your surprise, you receive a good news or on the contrary, a tragic news or an accident, etc. All predictions depend on the gathering of Fine and Hindrance Stars around it.

LUU HA belongs to the “State-of-Amazement” Group, its presence enhances the suddenness of other stars in the same group. Below are the list of SoA Stars:

THẤT SÁT denotes the appalled.

CỰ MÔN denotes the unexpectedness.

LINH TINH denotes from the aghast to the abruptness.

HOẢ TINH denotes the urgency.

THIÊN KHÔNG denotes the unforeseeable.

PHI LIÊM denotes a rapid surprise coming from out of sight.

v Con sông.

LƯU HÀ có nghĩa là con sông nước chảy. Con sông là hình ảnh chúng ta thường thấy. Đa phần cuộc sống của cư dân trên trái đất đều gần sông. Thiên nhiên có mặt trên lá số tử vi còn có núi non, biển lớn, trăng sao…. Đó là điều ngạc nhiên đối với những ai lần đầu tiên biết đến TỬ VI.

Con sông đem lại sự sống cho cư dân quanh nó. Chính nó cũng giết hại không biết bao nhiêu người do tai nạn sông nước.

v The River

LƯU HÀ denotes the river. The river is a common image. Most populations of Earth dominate river deltas. Nature is present in Tu Vi Chart; there are mountains, oceans, stars, moon, etc. This is a surprise for those who just made acquaintance with Tu Vi.

The river provides life to its residents along it. However, it also takes many lives in drowning accidents.

v Chuyển động:

LƯU HÀ là ngôi sao chuyển động không ngừng. Ví như dòng máu lưu chuyển trong thân thể, cũng như dòng sông chảy mãi không ngừng. Thời gian trôi qua và không bao giờ trở lại. Nếu có sự trôi qua của thời gian là sao THÁI TUẾ. Ta lại có sự chuyển động của LƯU HÀ. Đặc biệt hai sao này không giao hội với nhau.

Nếu thấy LƯU HÀ đi với nhiều Hung, Sát tinh sự di chuyển dễ xảy ra tai nạn. Nếu thấy LƯU HÀ đi với nhóm PHI PHỤC THANH (PHI LIÊM PHỤC BINH THANH LONG) hoặc đi với ĐÀO HOA (ngôi sao tạo ra). Trong trường hợp đó LƯU HÀ có tính chuyển động. Càng chuyển động mạnh hơn khi đi với 2 chính tinh VŨ KHÚC và CỰ MÔN. Nếu nó đồng cung với THAM LANG hay THIÊN ĐỒNG tính chuyển động yếu hơn.

Từ đó, LƯU HÀ còn là sao vượt thoát nằm trong nhóm vượt thoát trốn chạy.

v Motion:

LƯU HÀ is a star of constant motion, such as the flow of blood in the body, as well as an ever flowing river. Time went by and time never comes back. If Thai Tue is the passing of time, then Luu Ha is the motion. These two stars in particular never Trine each other.

If LƯU HÀ accompanying many Hindrance, Deathly Stars, then the movement could easily lead to accident. If LƯU HÀ accompanying PHI PHỤC THANH group ( PHI LIÊM, PHỤC BINH, THANH LONG) or ĐÀO HOA (a star denotes the cause, realization) LƯU HÀ, in this case, denotes the mobility. This trait is even more powerful accompanying two Major Star: VŨ KHÚC and CỰ MÔN. If it stands together with THAM LANG or THIÊN ĐỒNG, then the trait is weaker.

From that perspective, LƯU HÀ also means escape belongs in the Fleeing Group.

v Hà hiếp, ức hiếp:

LƯU HÀ thường kết hợp với KIẾP SÁT thành bộ hà hiếp. Nó là đàn em của nhóm Hung tinh Sát Phá Tham và Sát tinh KHÔNG KIẾP. Nó mang ý hà hiếp trong các trường hợp này.

v Harassment, Bullying:

LƯU HÀ usually combines with KIẾP SÁT, they then become a pair of bullying stars. They are the subordinates of Hindrance Stars SÁT PHÁ THAM and Deathly Stars KHÔNG KIẾP. When accompanying these stars it means bullying.

v Giết:

LƯU HÀ còn có mặt trong nhóm sao chủ giết là THẤT SÁT, THIÊN HÌNH, KIẾP SÁT và bộ sao chủ tai hoạ không ngờ là KHÔNG KIẾP. Sao này đi với nhóm Hung, Sát KỴ HÌNH tinh thường đem lại những tai hoạ không ngờ.

v Murder:

LƯU HÀ also appears in the Murder Group which are: THẤT SÁT, THIÊN HÌNH, KIẾP SÁT and a pair of stars which denote unforeseen accidents is KHÔNG KIẾP. When accompanying Hindrance and Deadly Stars (Hoa KY-Thien HINH) this star could bring much unexpected catastrophe.

v Lưu loát:

Nhưng đi với nhóm Văn tinh, Khoa tinh là sao ăn nói lưu loát.

v Fluency:

However, if LUU HA accompanying Literary or Diplomatic Stars, it denotes fluent speech.

v Lưu trữ cất giữ:

Đi với LỘC TỒN sao này chủ lưu trữ cất giữ. Khi chúng ta save as một tài liệu, có nghĩa chúng ta đã LƯU HÀ LỘC TỒN. Bộ sao này đi với ĐÀO HOA được mô tả là hay nhất trong các trường hợp LƯU HÀ. Tồn tại trong tôi một niềm vui.

Vậy thì, bản thân các sao chưa nói lên điều gì rõ ràng. Tự chúng tìm thấy tiếng nói chung với các sao chung quanh nó. Bởi thế, có người nói: “Hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”.

v Archiving, conserving:

When accompanying LỘC TỒN, this star denotes archiving and conserving. When we “Save as” a document, it is the same meaning as “Luu Ha – Loc Ton”. When this pair accompanying with ĐÀO HOA, then it’s the best position of LƯU HÀ: “There is a JOY remain in me.”

In conclusion, one single star does not deliver a clear meaning. It shall find the common voice among its fellow stars. Therefore, there is a saying “Tell me who your friends are and I shall tell you who you are”. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button