Tử vi

Sao Mộ

Mộ

Thổ

Hung tinh. Chủ sự nghiệp quả

Bạn đang xem: Sao Mộ

1. Ý nghĩa của Mộ:

– đần độn, chậm, tối, u mê

– dâm dục

– chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc

– chủ sự nghiệp quả

– chiết giảm phúc thọ

2. Ý nghĩa của mộ và một số sao khác:

– Mộ, Thai, Tọa: văn võ kiêm toàn, nhất là ở Tứ Mộ

– Mộ, Tuyệt: khôn ngoan, đa mưu, túc trí

– Mộ, Hao: Hao làm mất tính chất u tối của Mộ

– Mộ, Cái (hay Riêu, hay Mộc): dâm dục, thủ dâm

3. Ý nghĩa của mộ ở các cung:

Phúc:

– Rất đẹp nếu gặp Mộ Thai Tọa ở Tứ Mộ, chủ sự tốt đẹp về mồ mả, đắc lợi cho con cháu về sau. Thọ

Tài:

– Mộ, Long, Phượng: có di sản tổ phụ, giòng nhà sang giàu

– Mộ, Hóa Lộc: có của đến tận tay

Tật:

– Mộ, Cái (Riêu hay Mộc): bị bệnh về sinh dục

– Mộ, Kình, Hình, Triệt: sét đánh.

Tử:

– Không lợi ích cho sự sinh nở: sinh khó, trắc trở

– Khắc con

Hạn

– Mộ, Hổ, Phục, Hình, Phù, Bệnh, Hao, Kiếp: chết.

– Mộ, Thái Dương: cha bệnh nguy chết.

– Mộ, phùng Tả, Hữu tại Mộ cung: thời vượng phát

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Mộ

Mộ

Thổ

Hung tinh. Chủ sự nghiệp quả

1. Ý nghĩa của Mộ:

– đần độn, chậm, tối, u mê

– dâm dục

– chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc

– chủ sự nghiệp quả

– chiết giảm phúc thọ

2. Ý nghĩa của mộ và một số sao khác:

– Mộ, Thai, Tọa: văn võ kiêm toàn, nhất là ở Tứ Mộ

– Mộ, Tuyệt: khôn ngoan, đa mưu, túc trí

– Mộ, Hao: Hao làm mất tính chất u tối của Mộ

– Mộ, Cái (hay Riêu, hay Mộc): dâm dục, thủ dâm

3. Ý nghĩa của mộ ở các cung:

Phúc:

– Rất đẹp nếu gặp Mộ Thai Tọa ở Tứ Mộ, chủ sự tốt đẹp về mồ mả, đắc lợi cho con cháu về sau. Thọ

Tài:

– Mộ, Long, Phượng: có di sản tổ phụ, giòng nhà sang giàu

– Mộ, Hóa Lộc: có của đến tận tay

Tật:

– Mộ, Cái (Riêu hay Mộc): bị bệnh về sinh dục

– Mộ, Kình, Hình, Triệt: sét đánh.

Tử:

– Không lợi ích cho sự sinh nở: sinh khó, trắc trở

– Khắc con

Hạn

– Mộ, Hổ, Phục, Hình, Phù, Bệnh, Hao, Kiếp: chết.

– Mộ, Thái Dương: cha bệnh nguy chết.

– Mộ, phùng Tả, Hữu tại Mộ cung: thời vượng phát

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button