Tử vi

Sao phá quân nhập mệnh cungPhá quân

Phá quân hóa khí vi hao tổn, hình thể ngũ đoản, cùng quý ngôi sao đồng cung khả thân cao, lông mày rậm, lưng dày eo tà, tính cách kiên cường khó hoà hợp, phải tranh mạnh, tính tàn vui mừng tranh đấu, đánh giết. Vui mừng tử vi đồng cung, vui mừng gặp thiên phủ. Phá quân nếu khí bất cô cương vui mừng thiên lương, tính cô tối ghét thiên lương ước thúc. Phá quân riêng chỉ vui mừng hóa lộc, chủ thay đổi có cái, nhân phá quân hoá khí vi hao tổn, có lộc cương chống lại hao tổn. Phá quân nữ mệnh tính cách có năng lực xuất chúng, nhưng sợ dương hỏa đồng cung, chủ hình khắc. Vào miếu trung hậu thiện lương, vượng địa tính ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực. Lạc hãm tính cách kiên cường khó hoà hợp, thật mạnh phải tranh. Lập mệnh cung Tý Ngọ, vô sát tinh, mà phá quân hóa lộc, hoặc hóa quyền, hoặc lộc tồn lâm cung phúc đức hoặc cung mệnh người, chủ vì quốc gia lương đống, quân lữ tới nho tướng, cũng chủ số lượng khoan phúc dày. Cùng tử vi đồng độ, ở chưa cung, chủ được ngoài ý muốn tới tài, như Khôi Việt, hoặc đột gặp quý nhân. Sửu cung thứ hai. Thìn tuất cung, tử vi phá quân củng hướng, chủ thái độ làm người có nghị lực, có sở trường, yêu nghệ thuật. Nhưng cũng chủ có tai họa.

Bạn đang xem: Sao phá quân nhập mệnh cung

Nữ mệnh sao phá quân lâm cung mệnh, tí ngọ hai cung, chủ phúc lộc dầy trọng, vượng phu ích tử. Tị hợi hai cung, tính tình kiên cường, có trượng phu chí.

Phá quân không mừng tại thân cung, gặp sát lại một sinh phong ba phập phồng.

Tí ngọ vào miếu, hãm địa thêm sát tắc tàn tật thấp hèn dâm dục.

Cung Tý Ngọ vào miếu, đinh mình quý sinh ra phúc dày, người sinh năm bính hoặc mậu chủ vây.

Cung Mão Dậu hãm cùng liêm trinh đồng độ, ất tân quý sinh ra lợi nhuận, giáp canh bính sinh ra không bền.

Thìn tuất cung vượng địa, giáp quý sinh ra thành phúc.

Cung Sửu Mùi vượng địa cùng tử vi đồng độ, bính mậu ất sinh ra tài quan cách.

Cung Dần Thân được địa, giáp canh đinh mình sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi cùng vũ khúc đồng độ, mậu sinh ra phúc dày.

Phá quân nhập hạn, thường thường chủ phá cái cũ xây dựng cái mới, vui mừng gặp xương khúc Khôi Việt, chủ rạng rỡ nhất thời. Nếu gặp chư sát, nhưng lại thay đổi, xin nghĩ lại, tái nghĩ lại cho kỹ. Phá quân không mừng đại hao tiểu hao, chủ tiền tài không tụ, cũng không thích văn khúc đồng cung, chủ tài không ổn định.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao phá quân nhập mệnh cungPhá quân

Phá quân hóa khí vi hao tổn, hình thể ngũ đoản, cùng quý ngôi sao đồng cung khả thân cao, lông mày rậm, lưng dày eo tà, tính cách kiên cường khó hoà hợp, phải tranh mạnh, tính tàn vui mừng tranh đấu, đánh giết. Vui mừng tử vi đồng cung, vui mừng gặp thiên phủ. Phá quân nếu khí bất cô cương vui mừng thiên lương, tính cô tối ghét thiên lương ước thúc. Phá quân riêng chỉ vui mừng hóa lộc, chủ thay đổi có cái, nhân phá quân hoá khí vi hao tổn, có lộc cương chống lại hao tổn. Phá quân nữ mệnh tính cách có năng lực xuất chúng, nhưng sợ dương hỏa đồng cung, chủ hình khắc. Vào miếu trung hậu thiện lương, vượng địa tính ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực. Lạc hãm tính cách kiên cường khó hoà hợp, thật mạnh phải tranh. Lập mệnh cung Tý Ngọ, vô sát tinh, mà phá quân hóa lộc, hoặc hóa quyền, hoặc lộc tồn lâm cung phúc đức hoặc cung mệnh người, chủ vì quốc gia lương đống, quân lữ tới nho tướng, cũng chủ số lượng khoan phúc dày. Cùng tử vi đồng độ, ở chưa cung, chủ được ngoài ý muốn tới tài, như Khôi Việt, hoặc đột gặp quý nhân. Sửu cung thứ hai. Thìn tuất cung, tử vi phá quân củng hướng, chủ thái độ làm người có nghị lực, có sở trường, yêu nghệ thuật. Nhưng cũng chủ có tai họa.

Nữ mệnh sao phá quân lâm cung mệnh, tí ngọ hai cung, chủ phúc lộc dầy trọng, vượng phu ích tử. Tị hợi hai cung, tính tình kiên cường, có trượng phu chí.

Phá quân không mừng tại thân cung, gặp sát lại một sinh phong ba phập phồng.

Tí ngọ vào miếu, hãm địa thêm sát tắc tàn tật thấp hèn dâm dục.

Cung Tý Ngọ vào miếu, đinh mình quý sinh ra phúc dày, người sinh năm bính hoặc mậu chủ vây.

Cung Mão Dậu hãm cùng liêm trinh đồng độ, ất tân quý sinh ra lợi nhuận, giáp canh bính sinh ra không bền.

Thìn tuất cung vượng địa, giáp quý sinh ra thành phúc.

Cung Sửu Mùi vượng địa cùng tử vi đồng độ, bính mậu ất sinh ra tài quan cách.

Cung Dần Thân được địa, giáp canh đinh mình sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi cùng vũ khúc đồng độ, mậu sinh ra phúc dày.

Phá quân nhập hạn, thường thường chủ phá cái cũ xây dựng cái mới, vui mừng gặp xương khúc Khôi Việt, chủ rạng rỡ nhất thời. Nếu gặp chư sát, nhưng lại thay đổi, xin nghĩ lại, tái nghĩ lại cho kỹ. Phá quân không mừng đại hao tiểu hao, chủ tiền tài không tụ, cũng không thích văn khúc đồng cung, chủ tài không ổn định.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button