Tử vi

Sao Phá Quân ở cung Tử Tức

Là điềm hình thương, cũng không đắc lực. Thai đầu tất bị hư tổn, nếu không thì có thể phá tướng hình khắc. Con cái cương cường, phản nghịch bất hòa, tính thích ra ngoài. Miếu vượng hội cát tinh có thể lập nghiệp xây dựng nhà cửa. Hãm địa hội sát tinh, Hóa Kỵ, hình khắc nặng, không có con.

Tử vi Phá Quân, lòng hư vinh lớn, bản tính lãng phí, hoặc có con nuôi. Đồng cung với Tứ sát Không Kiếp, muộn con hay có khắc với con, tình cảm không thuận hòa, hoặc không có cách nào hưởng phúc của con cái.

Vũ khúc Phá Quân, khắc con cái, nếu muộn con có thể hóa giải, bất hòa, đối lập.

Bạn đang xem: Sao Phá Quân ở cung Tử Tức

Liêm Trinh Phá Quân, cương nghị bất hòa, hội sát tinh ngỗ nghịch, lấy oán báo đức.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Phá Quân ở cung Tử Tức

Là điềm hình thương, cũng không đắc lực. Thai đầu tất bị hư tổn, nếu không thì có thể phá tướng hình khắc. Con cái cương cường, phản nghịch bất hòa, tính thích ra ngoài. Miếu vượng hội cát tinh có thể lập nghiệp xây dựng nhà cửa. Hãm địa hội sát tinh, Hóa Kỵ, hình khắc nặng, không có con.

Tử vi Phá Quân, lòng hư vinh lớn, bản tính lãng phí, hoặc có con nuôi. Đồng cung với Tứ sát Không Kiếp, muộn con hay có khắc với con, tình cảm không thuận hòa, hoặc không có cách nào hưởng phúc của con cái.

Vũ khúc Phá Quân, khắc con cái, nếu muộn con có thể hóa giải, bất hòa, đối lập.

Liêm Trinh Phá Quân, cương nghị bất hòa, hội sát tinh ngỗ nghịch, lấy oán báo đức.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button