Tử vi

Sao phá quân thủ cung điền trạch

Phá quân thủ cung điền trạch, vào miếu tắc chủ nghề cũ trở mình đoạn, cho nên đương gặp phụ tá cát diệu lúc, chủ vừa có tổ nghiệp phụ sinh, vừa…lại tài năng ở trên cơ sở vốn có sáng tạo đưa.

Nếu phá quân lạc hãm, tắc chủ nơi ở cũ nát, cũng chủ không dưới sáng tạo ý tứ hàm xúc cơ hội cấu phục vụ.

Phá quân hóa lộc quyền giả, càng thấy cát diệu, chủ nơi ở cũ phá bỏ và xây lại may lại. Cũng chủ chuyển hoán tốt bụng tới hoàn cảnh làm việc.

Bạn đang xem: Sao phá quân thủ cung điền trạch

Phá quân cùng Kình Đà cùng sẽ. Thấy lớn hao tổn, chủ điền trạch có nước tai họa; thảng gặp Kình Đà, càng thấy văn khúc hóa kị đều nghe theo hoặc đồng độ, hủy chủ chịu liên lụy hoặc lừa gạt mà làm phản bán sản nghiệp.

Phá quân cùng hỏa linh, không kiếp đồng độ đều nghe theo, chủ sinh, cũng tổn thất. Càng sẽ vũ khúc hóa kị cập âm sát, đại hao, thiên tấn, tắc tường khuynh phòng tổn thương.

[ tử vi phá quân ] đồng độ, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc, mà vô sát kị Hình Hao chư diệu, tắc chủ có ngoài ý muốn tài sản nên, càng thích mỗi ngày khôi thiên thành đồng độ, hơi gặp sát người, bạo được bạo thất.

Riêng chỉ [ tử vi thiên tướng ], tắc không chủ được ngoài ý muốn chi phí nghiệp. Gần vu tài âm giáp, lại thấy phá quân hóa lộc tình hình dưới, thủy chủ trí nghiệp. Cũng chủ chuyển đổi hoàn cảnh làm việc.

Phá quân cùng liêm trinh đồng độ cập đều nghe theo, vui mừng liêm trinh hóa lộc, tắc sản nghiệp gia tăng, nếu hóa kị, tắc chủ tiêu tan.

Năm xưa cung điền trạch gặp phá quân vào miếu, lại có cát diệu, tắc chủ thiên nhà mới. Nếu lạc hãm gặp sát. Tắc gia đình rách nát. Biết võ khúc hóa kị người càng chủ giáng độc, hoặc phục vụ cơ cấu ngừng kinh doanh.

Phá quân ở điền trạch, không thể phong thuỷ ảnh hưởng.

( tuyết thiên ấn: không ai không thể phong thuỷ ảnh hưởng. Đây văn đăng lại từ internet, cận cung tham khảo. )(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao phá quân thủ cung điền trạch

Phá quân thủ cung điền trạch, vào miếu tắc chủ nghề cũ trở mình đoạn, cho nên đương gặp phụ tá cát diệu lúc, chủ vừa có tổ nghiệp phụ sinh, vừa…lại tài năng ở trên cơ sở vốn có sáng tạo đưa.

Nếu phá quân lạc hãm, tắc chủ nơi ở cũ nát, cũng chủ không dưới sáng tạo ý tứ hàm xúc cơ hội cấu phục vụ.

Phá quân hóa lộc quyền giả, càng thấy cát diệu, chủ nơi ở cũ phá bỏ và xây lại may lại. Cũng chủ chuyển hoán tốt bụng tới hoàn cảnh làm việc.

Phá quân cùng Kình Đà cùng sẽ. Thấy lớn hao tổn, chủ điền trạch có nước tai họa; thảng gặp Kình Đà, càng thấy văn khúc hóa kị đều nghe theo hoặc đồng độ, hủy chủ chịu liên lụy hoặc lừa gạt mà làm phản bán sản nghiệp.

Phá quân cùng hỏa linh, không kiếp đồng độ đều nghe theo, chủ sinh, cũng tổn thất. Càng sẽ vũ khúc hóa kị cập âm sát, đại hao, thiên tấn, tắc tường khuynh phòng tổn thương.

[ tử vi phá quân ] đồng độ, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc, mà vô sát kị Hình Hao chư diệu, tắc chủ có ngoài ý muốn tài sản nên, càng thích mỗi ngày khôi thiên thành đồng độ, hơi gặp sát người, bạo được bạo thất.

Riêng chỉ [ tử vi thiên tướng ], tắc không chủ được ngoài ý muốn chi phí nghiệp. Gần vu tài âm giáp, lại thấy phá quân hóa lộc tình hình dưới, thủy chủ trí nghiệp. Cũng chủ chuyển đổi hoàn cảnh làm việc.

Phá quân cùng liêm trinh đồng độ cập đều nghe theo, vui mừng liêm trinh hóa lộc, tắc sản nghiệp gia tăng, nếu hóa kị, tắc chủ tiêu tan.

Năm xưa cung điền trạch gặp phá quân vào miếu, lại có cát diệu, tắc chủ thiên nhà mới. Nếu lạc hãm gặp sát. Tắc gia đình rách nát. Biết võ khúc hóa kị người càng chủ giáng độc, hoặc phục vụ cơ cấu ngừng kinh doanh.

Phá quân ở điền trạch, không thể phong thuỷ ảnh hưởng.

( tuyết thiên ấn: không ai không thể phong thuỷ ảnh hưởng. Đây văn đăng lại từ internet, cận cung tham khảo. )(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button