Tử vi

Sao Phá Toái

PHÁ TOÁI

Hỏa

Hung tinh.chủ sự phá hoại

Bạn đang xem: Sao Phá Toái

1. Ý nghĩa tính tình:

– ương ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo

– phá tán, hao hụt

– gây trở ngại cho mọi công việc

– chóng chán, thiếu bền chí

2. Ý nghĩa của phá toái và một số sao khác:

– Lưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Toái Quân Lưỡng Phá, rất anh hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích.

– Phá Toái, Khoa, Quyền: tốt

– Toái, Kình, Kỵ, Phá: có tật, có thể là nói ngọng

– Toái, Hỏa (Linh), Hình: chết vì ác tật, ác bệnh

Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh vì Phá Toái chủ sự hao tán như Đại Hao, Tiểu Hao

CUNG MỆNH

– có Phá toái: mọi việc thường bị trắc trở.

– Toái cư Thân phùng Riêu, cập Phúc cung cư Việt, Kỵ, Vũ: câm.

Mệnh quan có Toái quân lưỡng Phá: uy quyền hống hách

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Phá Toái

PHÁ TOÁI

Hỏa

Hung tinh.chủ sự phá hoại

1. Ý nghĩa tính tình:

– ương ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo

– phá tán, hao hụt

– gây trở ngại cho mọi công việc

– chóng chán, thiếu bền chí

2. Ý nghĩa của phá toái và một số sao khác:

– Lưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Toái Quân Lưỡng Phá, rất anh hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích.

– Phá Toái, Khoa, Quyền: tốt

– Toái, Kình, Kỵ, Phá: có tật, có thể là nói ngọng

– Toái, Hỏa (Linh), Hình: chết vì ác tật, ác bệnh

Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh vì Phá Toái chủ sự hao tán như Đại Hao, Tiểu Hao

CUNG MỆNH

– có Phá toái: mọi việc thường bị trắc trở.

– Toái cư Thân phùng Riêu, cập Phúc cung cư Việt, Kỵ, Vũ: câm.

Mệnh quan có Toái quân lưỡng Phá: uy quyền hống hách

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button