Tử vi

Sao Phong Cáo

PHONG CÁO

Thổ

Cát tinh. Chủ bằng sắc công danh

Bạn đang xem: Sao Phong Cáo

1. Ý nghĩa của Thai, Cáo:

– tự đắc, kiêu hãnh, tự phụ

– háo danh, hay khoe khoang

– chuộng hình thức bề ngoài

– lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì hai sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh

Với 3 ý nghĩa đầu, Phong Cáo và Thai Phụ giống nghĩa với Hóa Quyền nhưng không mạnh bằng nhưng đi đôi thì nhất định ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc ấn đi kèm.

2. Ý nghĩa của phong cáo, thai phụ ở các cung:

– Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, nhất là đi cùng với cát tinh khác càng đẹp.

MỆNH – QUAN

– Cáo, Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền: hay

– Cáo, Phụ, Âm Dương: sáng sủa

– Cáo, Phụ, Tướng, ấn: rất quý hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục

ĐIỀN

– Cáo, ấn, Thai Phụ: được ban cấp điền sản ăn lộc hay khẩn hoang.

HẠN

Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, đắc quan, được tiếng khen, có huy chương.

TỬ

Phong, An, Quang, Quý: con hiển đạt.

 NÔ

 Phong cáo: có người giúp đỡ.

Phong cáo gặp Thiên quan hay Thiên phúc có quý nhân giúp đỡ làm nên.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Phong Cáo

PHONG CÁO

Thổ

Cát tinh. Chủ bằng sắc công danh

1. Ý nghĩa của Thai, Cáo:

– tự đắc, kiêu hãnh, tự phụ

– háo danh, hay khoe khoang

– chuộng hình thức bề ngoài

– lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì hai sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh

Với 3 ý nghĩa đầu, Phong Cáo và Thai Phụ giống nghĩa với Hóa Quyền nhưng không mạnh bằng nhưng đi đôi thì nhất định ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc ấn đi kèm.

2. Ý nghĩa của phong cáo, thai phụ ở các cung:

– Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, nhất là đi cùng với cát tinh khác càng đẹp.

MỆNH – QUAN

– Cáo, Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền: hay

– Cáo, Phụ, Âm Dương: sáng sủa

– Cáo, Phụ, Tướng, ấn: rất quý hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục

ĐIỀN

– Cáo, ấn, Thai Phụ: được ban cấp điền sản ăn lộc hay khẩn hoang.

HẠN

Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, đắc quan, được tiếng khen, có huy chương.

TỬ

Phong, An, Quang, Quý: con hiển đạt.

 NÔ

 Phong cáo: có người giúp đỡ.

Phong cáo gặp Thiên quan hay Thiên phúc có quý nhân giúp đỡ làm nên.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button