Tử vi

Sao Phụ diệu – Tá diệu

Trong hệ thống của phái Trung Châu, tám sao phụ tá được chia thành hai nhóm là phụ diệu và tá diệu, như sau:

Phụ diệu: Thiên Khôi, Thiên Việt; Tả Phụ, Hữu Bật.

Tá diệu: Văn Xương, Văn Khúc; Lộc Tồn, Thiên Mã.

Bạn đang xem: Sao Phụ diệu – Tá diệu

Trong các phụ diệu, Thiên Khôi, Thiên Việt được gọi là “quý nhân”; còn Tả Phụ, Hữu Bật là “trợ thủ”. Lợi ích do phụ diệu mang lại thuộc về “tha lực” (do các nhân tố khách quan tác động), không phải do cá nhân nỗ lực mà được.

Ví dụ như khoảng thời gian Hương Cảng mới thay đổi chính thể, đã tạo ra cơ hội cho nhiều người tham gia vào chính giới, những cơ hội như vậy có thể nói là do Thiên Khôi, Thiên Việt. Những người được vận tốt, hoàn toàn chỉ do nắm được thời cơ, chứ chẳng phải có người đặc biệt cố tình mang lại lợi ích cho họ. Nếu không có thời cơ thích đáng, những người này dù có nỗ lực theo đuổi cũng không thể có được.

Còn lợi ích do tá diệu mang lại thì thuộc về “tự lực”, cần phải trải qua sự nỗ lực tranh thủ mới có được. Có Văn Xương, Văn Khúc chiếu mệnh, thông thường chủ về học hành thông minh, nhưng bản thân cũng phải chịu học mới được; có Lộc Tồn và Thiên Mã thì có thể kinh doanh làm ăn phát tài, nhưng bản thân cũng phải chịu đi kinh doanh mới được. Cho nên bốn sao “tá diệu” có thể phát huy là do “tự lực”.

Lợi ích do tá diệu mang lại thì nhất định bản thân phải nỗ lực tranh thủ, trái ngược với tính chất của phụ diệu. Ví dụ như Lộc Tồn, Thiên Mã thông thường chủ về xuất ngoại kinh doanh làm ăn và trở nên giàu có. Nếu cung mệnh hoặc cung thiên di gặp nhóm tá diệu này, nhưng bản thân mệnh tạo lại không đi kinh doanh làm ăn, thì nhất định không có được tài phú. Như đã nói, Văn Xương, Văn Khúc chủ về khoa cử công danh, giả dụ cung mệnh hoặc cung phúc đức gặp nhóm sao này, nhưng bản thân mệnh tạo lại không đi học, thì nhất định không thể có học vị.

Cần phải hiểu rõ điểm khác biệt giữa phụ diệu và tá diệu, lúc luận đoán mới phân biệt được tính chất khác nhau của cùng một tinh hệ.

(Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Phụ diệu - Tá diệu

Trong hệ thống của phái Trung Châu, tám sao phụ tá được chia thành hai nhóm là phụ diệu và tá diệu, như sau:

Phụ diệu: Thiên Khôi, Thiên Việt; Tả Phụ, Hữu Bật.

Tá diệu: Văn Xương, Văn Khúc; Lộc Tồn, Thiên Mã.

Trong các phụ diệu, Thiên Khôi, Thiên Việt được gọi là “quý nhân”; còn Tả Phụ, Hữu Bật là “trợ thủ”. Lợi ích do phụ diệu mang lại thuộc về “tha lực” (do các nhân tố khách quan tác động), không phải do cá nhân nỗ lực mà được.

Ví dụ như khoảng thời gian Hương Cảng mới thay đổi chính thể, đã tạo ra cơ hội cho nhiều người tham gia vào chính giới, những cơ hội như vậy có thể nói là do Thiên Khôi, Thiên Việt. Những người được vận tốt, hoàn toàn chỉ do nắm được thời cơ, chứ chẳng phải có người đặc biệt cố tình mang lại lợi ích cho họ. Nếu không có thời cơ thích đáng, những người này dù có nỗ lực theo đuổi cũng không thể có được.

Còn lợi ích do tá diệu mang lại thì thuộc về “tự lực”, cần phải trải qua sự nỗ lực tranh thủ mới có được. Có Văn Xương, Văn Khúc chiếu mệnh, thông thường chủ về học hành thông minh, nhưng bản thân cũng phải chịu học mới được; có Lộc Tồn và Thiên Mã thì có thể kinh doanh làm ăn phát tài, nhưng bản thân cũng phải chịu đi kinh doanh mới được. Cho nên bốn sao “tá diệu” có thể phát huy là do “tự lực”.

Lợi ích do tá diệu mang lại thì nhất định bản thân phải nỗ lực tranh thủ, trái ngược với tính chất của phụ diệu. Ví dụ như Lộc Tồn, Thiên Mã thông thường chủ về xuất ngoại kinh doanh làm ăn và trở nên giàu có. Nếu cung mệnh hoặc cung thiên di gặp nhóm tá diệu này, nhưng bản thân mệnh tạo lại không đi kinh doanh làm ăn, thì nhất định không có được tài phú. Như đã nói, Văn Xương, Văn Khúc chủ về khoa cử công danh, giả dụ cung mệnh hoặc cung phúc đức gặp nhóm sao này, nhưng bản thân mệnh tạo lại không đi học, thì nhất định không thể có học vị.

Cần phải hiểu rõ điểm khác biệt giữa phụ diệu và tá diệu, lúc luận đoán mới phân biệt được tính chất khác nhau của cùng một tinh hệ.

(Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button