Tử vi

Sao Phượng Các

PHƯỢNG CÁC

Thổ

V: Sửu, Mùi, Mão, Dậu

Bạn đang xem: Sao Phượng Các

Cát tinh. Chủ sự hiển vinh lâu dài.

CUNG MỆNH, THÂN

– Phượng ngộ Xương, Khúc, Khôi, Việt; đứng đắn, thông minh, sự nghiệp, khoa danh. Phượng, Kỵ: người nho nhã không đỗ đạt.

– Phượng, Long, Mão, Dậu: đỗ cao làm nên lớn

– Phượng, Riêu, Hỷ: đắc thời.

CUNG BÀO

– có Phượng ngộ Dưỡng: có nghĩa bào.

CUNG THÊ

– có Phượng, Long, Lộc (hóa): giai nhân tài tử một nhà giàu sang.

– Các Tú tương phùng: vợ chồng lương nhân giúp ích cho nhau.

CUNG TỬ

– có Phượng, Long, Mộ: giòng nhà phú quí.

CUNG ĐIỀN

– có Phượng, Long: có nhà cửa lớn.

CUNG PHÚC

– có Phượng các miếu địa: có ngôi tân phần kết phát.

– Phượng, Long, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền thì đại hiển.

HẠN

– có Phượng Long, Phượng, Riêu, Hỷ: gặp thời

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Phượng Các

PHƯỢNG CÁC

Thổ

V: Sửu, Mùi, Mão, Dậu

Cát tinh. Chủ sự hiển vinh lâu dài.

CUNG MỆNH, THÂN

– Phượng ngộ Xương, Khúc, Khôi, Việt; đứng đắn, thông minh, sự nghiệp, khoa danh. Phượng, Kỵ: người nho nhã không đỗ đạt.

– Phượng, Long, Mão, Dậu: đỗ cao làm nên lớn

– Phượng, Riêu, Hỷ: đắc thời.

CUNG BÀO

– có Phượng ngộ Dưỡng: có nghĩa bào.

CUNG THÊ

– có Phượng, Long, Lộc (hóa): giai nhân tài tử một nhà giàu sang.

– Các Tú tương phùng: vợ chồng lương nhân giúp ích cho nhau.

CUNG TỬ

– có Phượng, Long, Mộ: giòng nhà phú quí.

CUNG ĐIỀN

– có Phượng, Long: có nhà cửa lớn.

CUNG PHÚC

– có Phượng các miếu địa: có ngôi tân phần kết phát.

– Phượng, Long, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền thì đại hiển.

HẠN

– có Phượng Long, Phượng, Riêu, Hỷ: gặp thời

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button