Tử vi

Sao Quả Tú

Quả Tú

V: Hợi.

Thuộc Thổ.

Bạn đang xem: Sao Quả Tú

Hung tinh. T.c: lạnh lùng, cô độc, keo kiệt. Chủ sự cô đơn.

– Quả tú thủ hay chiếu Mệnh cung = lạnh lùng, cô độc.

– Quả, Phục: hay nói xấu, nói nhảm.

– Quả, Kỵ: thường bị người ta ghét bỏ.

– Quả, Đào ngộ Mã: đàn bà số phận lênh đênh.

CUNG BÀO có Quả tú: không có anh em. Quả tồn: con một.

CUNG TỬ có Quả tú: có con nuôi.

CUNG TÀI có Quả tú: giữ của khỏi hao tán.

CUNG THIÊN DI có Quả, Phá: đi đường hay bị nguy hiểm.

CUNG ĐIỀN có Quả tú: điền sản không hao tán.

CUNG PHÚC có Quả, Tang: trong họ thường có quả phụ… Quả, Triệt, Dưỡng: đời nào cũng có

nhà thất tự và có con nuôi. Quả, Tồn: độc đinh.

CUNG QUAN có Quả tú: công danh hèn kém.

CUNG THÊ có Quả, Phá, Không: nhân duyên trắc trở.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Quả Tú

Quả Tú

V: Hợi.

Thuộc Thổ.

Hung tinh. T.c: lạnh lùng, cô độc, keo kiệt. Chủ sự cô đơn.

– Quả tú thủ hay chiếu Mệnh cung = lạnh lùng, cô độc.

– Quả, Phục: hay nói xấu, nói nhảm.

– Quả, Kỵ: thường bị người ta ghét bỏ.

– Quả, Đào ngộ Mã: đàn bà số phận lênh đênh.

CUNG BÀO có Quả tú: không có anh em. Quả tồn: con một.

CUNG TỬ có Quả tú: có con nuôi.

CUNG TÀI có Quả tú: giữ của khỏi hao tán.

CUNG THIÊN DI có Quả, Phá: đi đường hay bị nguy hiểm.

CUNG ĐIỀN có Quả tú: điền sản không hao tán.

CUNG PHÚC có Quả, Tang: trong họ thường có quả phụ… Quả, Triệt, Dưỡng: đời nào cũng có

nhà thất tự và có con nuôi. Quả, Tồn: độc đinh.

CUNG QUAN có Quả tú: công danh hèn kém.

CUNG THÊ có Quả, Phá, Không: nhân duyên trắc trở.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button