Tử vi

Sao Quan Phù trong Tử Vi

Hành: Hỏa

Loại: Phù Tinh, Hình Tinh

Đặc Tính: Lý luận, quan tụng, thông minh, sắc bén

Bạn đang xem: Sao Quan Phù trong Tử Vi

Tên gọi tắt thường gặp: Phù

Phụ tinh. 1 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

 Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Mệnh

Tính tình

Đi với sao tốt: 

 • Biết xét đoán, lý luận. Quan Phù thường hội chiếu với Thái Tuế, chỉ mọi sự liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến …). Đây là hai sao cần thiết cho nghề thẩm phán, luật sư. 
 • Hay giúp đỡ, phù hộ. Quan phù gặp sao tốt thì làm tốt thêm, như trường hợp gặp Xương Khúc Tuế thì lợi ích cho những việc liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến …).

Đi với sao xấu

 •  Hèn hạ, gian nịnh, phản bội 
 • Ưa trả thù, thích kiện tụng, câu chấp, đố kỵ 
 • Bị oán, bị báo thù, bị kiện, bị phản bội 
 • Có tinh thần ganh đua, cạnh tranh 

Quan Phù là sao cạnh tranh, đố kỵ, nặng tinh thần báo phục, lắm khi sử dụng thủ đoạn để tranh thắng, khơi mào cho sự trả đũa của nạn nhân. Vì vậy, Quan Phù báo hiệu cho nghiệp chướng của việc báo oán, thù dai nếu tọa thủ ở Phúc, Mệnh, Thân.

Các Bộ Sao Xấu

 • Phù, Tuế, Đà, Kỵ: thị phi, kiện cáo, làm mất ăn mất ngủ vì cạnh tranh hơn thiệt; bị tai bay vạ gió.
 • Phù, Hình, Không, Kiếp: bị thù oán, bị mưu sát vì thù
 • Phù, Sát, Hổ, Hình: bị tù, bị vu cáo mang họa
 • Phù, Liêm, Tang, Hổ: bị tù tội, bị kiện cáo, bị tai nạn, tang tóc do sự báo thù, phản bội mà có. 
 • Phù, Phá, Hình: quan tụng, ly dị (nếu ở Phu Thê)

Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Tài Bạch

 •  Hay bị kiện vì tiền bạc, bị phản bội vì tiền (lường gạt) 
 • Sống vì nghề kiện (luật sư hay hộ giá viên …) 
 • Ăn cá trên sự thi đua cạnh tranh như cá ngựa, đấu võ …

Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Nô Bộc

 • Tôi tớ phản chủ
 • Tôi tớ lấy trộm của chủ 
 • Thường gặp bạn xấu

Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Quan Lộc

 •  Học luật, hành nghề luật (thẩm phán, trạng sư …) 
 • Cạnh tranh và hay bị cạnh tranh trong nghề nghiệp

Quan Phù Khi Vào Các Hạn

 • Có kiện tụng, cạnh tranh, cãi vã. Thắng cuộc nếu có Khôi Việt, thất bại nếu ở cung tuyệt

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Quan Phù trong Tử Vi

Hành: Hỏa

Loại: Phù Tinh, Hình Tinh

Đặc Tính: Lý luận, quan tụng, thông minh, sắc bén

Tên gọi tắt thường gặp: Phù

Phụ tinh. 1 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

 Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Mệnh

Tính tình

Đi với sao tốt: 

 • Biết xét đoán, lý luận. Quan Phù thường hội chiếu với Thái Tuế, chỉ mọi sự liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến …). Đây là hai sao cần thiết cho nghề thẩm phán, luật sư. 
 • Hay giúp đỡ, phù hộ. Quan phù gặp sao tốt thì làm tốt thêm, như trường hợp gặp Xương Khúc Tuế thì lợi ích cho những việc liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến …).

Đi với sao xấu

 •  Hèn hạ, gian nịnh, phản bội 
 • Ưa trả thù, thích kiện tụng, câu chấp, đố kỵ 
 • Bị oán, bị báo thù, bị kiện, bị phản bội 
 • Có tinh thần ganh đua, cạnh tranh 

Quan Phù là sao cạnh tranh, đố kỵ, nặng tinh thần báo phục, lắm khi sử dụng thủ đoạn để tranh thắng, khơi mào cho sự trả đũa của nạn nhân. Vì vậy, Quan Phù báo hiệu cho nghiệp chướng của việc báo oán, thù dai nếu tọa thủ ở Phúc, Mệnh, Thân.

Các Bộ Sao Xấu

 • Phù, Tuế, Đà, Kỵ: thị phi, kiện cáo, làm mất ăn mất ngủ vì cạnh tranh hơn thiệt; bị tai bay vạ gió.
 • Phù, Hình, Không, Kiếp: bị thù oán, bị mưu sát vì thù
 • Phù, Sát, Hổ, Hình: bị tù, bị vu cáo mang họa
 • Phù, Liêm, Tang, Hổ: bị tù tội, bị kiện cáo, bị tai nạn, tang tóc do sự báo thù, phản bội mà có. 
 • Phù, Phá, Hình: quan tụng, ly dị (nếu ở Phu Thê)

Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Tài Bạch

 •  Hay bị kiện vì tiền bạc, bị phản bội vì tiền (lường gạt) 
 • Sống vì nghề kiện (luật sư hay hộ giá viên …) 
 • Ăn cá trên sự thi đua cạnh tranh như cá ngựa, đấu võ …

Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Nô Bộc

 • Tôi tớ phản chủ
 • Tôi tớ lấy trộm của chủ 
 • Thường gặp bạn xấu

Ý Nghĩa Quan Phù Ở Cung Quan Lộc

 •  Học luật, hành nghề luật (thẩm phán, trạng sư …) 
 • Cạnh tranh và hay bị cạnh tranh trong nghề nghiệp

Quan Phù Khi Vào Các Hạn

 • Có kiện tụng, cạnh tranh, cãi vã. Thắng cuộc nếu có Khôi Việt, thất bại nếu ở cung tuyệt

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button