Tử vi

Sao Suy

SUY

Thủy. Hung tinh. yếu kém, bạc nhược. Chủ sự suy bại.

CUNG MỆNH có Suy: không ai ưa.

Bạn đang xem: Sao Suy

Sao Suy bất cứ ở cung nào cũng chỉ sự suy bại ít kém.

CUNG TỬ: hiếm con

CUNG QUAN: công danh kém.

Thiên Di: làm tôi tớ; ngộ Dưỡng, Tướng: tôi tớ quyền môn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Suy

SUY

Thủy. Hung tinh. yếu kém, bạc nhược. Chủ sự suy bại.

CUNG MỆNH có Suy: không ai ưa.

Sao Suy bất cứ ở cung nào cũng chỉ sự suy bại ít kém.

CUNG TỬ: hiếm con

CUNG QUAN: công danh kém.

Thiên Di: làm tôi tớ; ngộ Dưỡng, Tướng: tôi tớ quyền môn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button