Tử vi

Sao Suy

SUY

Thủy. Hung tinh. yếu kém, bạc nhược. Chủ sự suy bại.

CUNG MỆNH có Suy: không ai ưa.

Bạn đang xem: Sao Suy

Sao Suy bất cứ ở cung nào cũng chỉ sự suy bại ít kém.

CUNG TỬ: hiếm con

CUNG QUAN: công danh kém.

Thiên Di: làm tôi tớ; ngộ Dưỡng, Tướng: tôi tớ quyền môn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Suy

SUY

Thủy. Hung tinh. yếu kém, bạc nhược. Chủ sự suy bại.

CUNG MỆNH có Suy: không ai ưa.

Sao Suy bất cứ ở cung nào cũng chỉ sự suy bại ít kém.

CUNG TỬ: hiếm con

CUNG QUAN: công danh kém.

Thiên Di: làm tôi tớ; ngộ Dưỡng, Tướng: tôi tớ quyền môn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button