Tử vi

Sao Tả Phù

TẢ PHÙ

V: Thìn,Tuất, Sửu, Mùi.

Đ: Dần, Thân, Tị, Hợi, Mão, Dậu.

Bạn đang xem: Sao Tả Phù

Hộ tinh. Chủ sự giúp đỡ, ngộ cát phù cát, ngộ hung phù hung

CUNG MỆNH

– có Tả, Hữu củng chủ (Tử vi) Tả, Hữu đồng cung tại Dần, Thân, Tị, Hợi; Tả, Hữu, Quyền, Khoa: quý cách.

– Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt:văn cách.

– Tả, Phủ, Tử vi:trung hậu khẳng khái.

– Cánh hữu tam hóa: văn võ toàn tài, làm nên đại quý,

– Nhược hữu Hỏa, Kỷ: phú quý không bền. Tả, Hữu cư Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi): tốt, đại thành; thêm có Văn Xương: thông minh.

– Phù, Bật đấu thủ Mệnh cung: bỏ nhà, lìa họ; nhưng nếu gặp Bát tọa thì lại được vinh hiển.

– Tả, Hữu, Am hãm địa: làm nghề hộ sinh.

– Tả, Hữu, Thiên Phúc: danh y.

– Tả, Hữu giáp Thân, Mệnh an tại Dần, Tuất: phú quý, đàn bà giàu có kẻ vì người mong.

(Các cung khác xem về mục Hữu Bật.)

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tả Phù

TẢ PHÙ

V: Thìn,Tuất, Sửu, Mùi.

Đ: Dần, Thân, Tị, Hợi, Mão, Dậu.

Hộ tinh. Chủ sự giúp đỡ, ngộ cát phù cát, ngộ hung phù hung

CUNG MỆNH

– có Tả, Hữu củng chủ (Tử vi) Tả, Hữu đồng cung tại Dần, Thân, Tị, Hợi; Tả, Hữu, Quyền, Khoa: quý cách.

– Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt:văn cách.

– Tả, Phủ, Tử vi:trung hậu khẳng khái.

– Cánh hữu tam hóa: văn võ toàn tài, làm nên đại quý,

– Nhược hữu Hỏa, Kỷ: phú quý không bền. Tả, Hữu cư Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi): tốt, đại thành; thêm có Văn Xương: thông minh.

– Phù, Bật đấu thủ Mệnh cung: bỏ nhà, lìa họ; nhưng nếu gặp Bát tọa thì lại được vinh hiển.

– Tả, Hữu, Am hãm địa: làm nghề hộ sinh.

– Tả, Hữu, Thiên Phúc: danh y.

– Tả, Hữu giáp Thân, Mệnh an tại Dần, Tuất: phú quý, đàn bà giàu có kẻ vì người mong.

(Các cung khác xem về mục Hữu Bật.)

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button