Tử vi

Sao Tam Thai

TAM THAI

Hỏa

Đài các tinh. Chủ sự hiển vinh lâu dài

Bạn đang xem: Sao Tam Thai

CUNG MỆNH có Tam thai = vinh hiển, ngộ Tuần thì kém tốt.

– Tam thai, Long, Lộc: có địa vị lớn.

– Thai Tọa trùng lâm: tướng có tài ra trận như không.

– Mệnh giáp Thai, giáp Tọa: tuổi trẻ đã có uy quyền thung dung ở chốn lâu đài.

CUNG TÀI có Tam thai, Bát tọa: sung túc.

CUNG ĐIỀN có Thai tọa, Long trì, Phượng Các: có nhà cửa lâu đài ở và hưởng lợi.

CUNG PHÚC có Thai tọa: thọ và nhàn

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tam Thai

TAM THAI

Hỏa

Đài các tinh. Chủ sự hiển vinh lâu dài

CUNG MỆNH có Tam thai = vinh hiển, ngộ Tuần thì kém tốt.

– Tam thai, Long, Lộc: có địa vị lớn.

– Thai Tọa trùng lâm: tướng có tài ra trận như không.

– Mệnh giáp Thai, giáp Tọa: tuổi trẻ đã có uy quyền thung dung ở chốn lâu đài.

CUNG TÀI có Tam thai, Bát tọa: sung túc.

CUNG ĐIỀN có Thai tọa, Long trì, Phượng Các: có nhà cửa lâu đài ở và hưởng lợi.

CUNG PHÚC có Thai tọa: thọ và nhàn

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button