Tử vi

Sao Tang Môn

TANG MÔN

Mộc

Hại tinh. Chủ sự tang thương.

Bạn đang xem: Sao Tang Môn

CUNG MỆNH

– có Tang môn: một đời đau khổ.

– Tang, Đào nữ Mệnh hoặc giáp Mệnh: quá thì ở vậy.

CUNG BÀO

– Tử Phù, Tang: có chị em lộn chồng.

– Tang, Trực, Tuế: anh em chị em khiếm hòa.

– Tang, Mã: ly tán.

CUNG TỬ

– có Tang, Hổ, Không, Kiếp: 2, 3 con hết sớm sau mới nuôi được.

– Tả, Hổ, Kiếp, Sát, Mộc ở Phụ Mẫu và Giải chiếu Tử cung: đẻ con thiếu tháng, hoặc chân tay thừa ngón.

– Tang: về già mới có con.

CUNG TÀI

– Tang, Đào, Dưỡng: làm nghề thủ công.

– Tang, Đà, Lộc: được hưởng của thừa tự người trong họ.

CUNG ĐIỀN

– Tang, Phục hay Không. Phù: vô điền sản.

– Tang: có nhà cửa.

– Tang ngộ Cự: có lâu đài, dinh thự.

CUNG PHÚC

– có Tang: tổn thọ.

HẠN

– Hạn mà thấy Tang nhập hạn ở Mệnh cung hay Tang, Phục: có tang.

– Tang ngộ Hỏa ở phương nào thì bị cháy ở phương ấy.

– Tang, Hổ: có sự đau thương.

– Tang, Điếu: ốm đau tang chế.

– Tang,Khốc, Hổ: thương người hại của.

– Tang, Điếu, Tuế chiếu: ngã đau, té cao, xe cán.

– Tang, Hình,Khốc: tán tài, có sự thay đổi.

– Tang Kỵ, Phá ở CUNG NÔ: làm ơn nên oán.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tang Môn

TANG MÔN

Mộc

Hại tinh. Chủ sự tang thương.

CUNG MỆNH

– có Tang môn: một đời đau khổ.

– Tang, Đào nữ Mệnh hoặc giáp Mệnh: quá thì ở vậy.

CUNG BÀO

– Tử Phù, Tang: có chị em lộn chồng.

– Tang, Trực, Tuế: anh em chị em khiếm hòa.

– Tang, Mã: ly tán.

CUNG TỬ

– có Tang, Hổ, Không, Kiếp: 2, 3 con hết sớm sau mới nuôi được.

– Tả, Hổ, Kiếp, Sát, Mộc ở Phụ Mẫu và Giải chiếu Tử cung: đẻ con thiếu tháng, hoặc chân tay thừa ngón.

– Tang: về già mới có con.

CUNG TÀI

– Tang, Đào, Dưỡng: làm nghề thủ công.

– Tang, Đà, Lộc: được hưởng của thừa tự người trong họ.

CUNG ĐIỀN

– Tang, Phục hay Không. Phù: vô điền sản.

– Tang: có nhà cửa.

– Tang ngộ Cự: có lâu đài, dinh thự.

CUNG PHÚC

– có Tang: tổn thọ.

HẠN

– Hạn mà thấy Tang nhập hạn ở Mệnh cung hay Tang, Phục: có tang.

– Tang ngộ Hỏa ở phương nào thì bị cháy ở phương ấy.

– Tang, Hổ: có sự đau thương.

– Tang, Điếu: ốm đau tang chế.

– Tang,Khốc, Hổ: thương người hại của.

– Tang, Điếu, Tuế chiếu: ngã đau, té cao, xe cán.

– Tang, Hình,Khốc: tán tài, có sự thay đổi.

– Tang Kỵ, Phá ở CUNG NÔ: làm ơn nên oán.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button