Tử vi

Sao Tang Môn

TANG MÔN

Mộc

Hại tinh. Chủ sự tang thương.

Bạn đang xem: Sao Tang Môn

CUNG MỆNH

– có Tang môn: một đời đau khổ.

– Tang, Đào nữ Mệnh hoặc giáp Mệnh: quá thì ở vậy.

CUNG BÀO

– Tử Phù, Tang: có chị em lộn chồng.

– Tang, Trực, Tuế: anh em chị em khiếm hòa.

– Tang, Mã: ly tán.

CUNG TỬ

– có Tang, Hổ, Không, Kiếp: 2, 3 con hết sớm sau mới nuôi được.

– Tả, Hổ, Kiếp, Sát, Mộc ở Phụ Mẫu và Giải chiếu Tử cung: đẻ con thiếu tháng, hoặc chân tay thừa ngón.

– Tang: về già mới có con.

CUNG TÀI

– Tang, Đào, Dưỡng: làm nghề thủ công.

– Tang, Đà, Lộc: được hưởng của thừa tự người trong họ.

CUNG ĐIỀN

– Tang, Phục hay Không. Phù: vô điền sản.

– Tang: có nhà cửa.

– Tang ngộ Cự: có lâu đài, dinh thự.

CUNG PHÚC

– có Tang: tổn thọ.

HẠN

– Hạn mà thấy Tang nhập hạn ở Mệnh cung hay Tang, Phục: có tang.

– Tang ngộ Hỏa ở phương nào thì bị cháy ở phương ấy.

– Tang, Hổ: có sự đau thương.

– Tang, Điếu: ốm đau tang chế.

– Tang,Khốc, Hổ: thương người hại của.

– Tang, Điếu, Tuế chiếu: ngã đau, té cao, xe cán.

– Tang, Hình,Khốc: tán tài, có sự thay đổi.

– Tang Kỵ, Phá ở CUNG NÔ: làm ơn nên oán.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tang Môn

TANG MÔN

Mộc

Hại tinh. Chủ sự tang thương.

CUNG MỆNH

– có Tang môn: một đời đau khổ.

– Tang, Đào nữ Mệnh hoặc giáp Mệnh: quá thì ở vậy.

CUNG BÀO

– Tử Phù, Tang: có chị em lộn chồng.

– Tang, Trực, Tuế: anh em chị em khiếm hòa.

– Tang, Mã: ly tán.

CUNG TỬ

– có Tang, Hổ, Không, Kiếp: 2, 3 con hết sớm sau mới nuôi được.

– Tả, Hổ, Kiếp, Sát, Mộc ở Phụ Mẫu và Giải chiếu Tử cung: đẻ con thiếu tháng, hoặc chân tay thừa ngón.

– Tang: về già mới có con.

CUNG TÀI

– Tang, Đào, Dưỡng: làm nghề thủ công.

– Tang, Đà, Lộc: được hưởng của thừa tự người trong họ.

CUNG ĐIỀN

– Tang, Phục hay Không. Phù: vô điền sản.

– Tang: có nhà cửa.

– Tang ngộ Cự: có lâu đài, dinh thự.

CUNG PHÚC

– có Tang: tổn thọ.

HẠN

– Hạn mà thấy Tang nhập hạn ở Mệnh cung hay Tang, Phục: có tang.

– Tang ngộ Hỏa ở phương nào thì bị cháy ở phương ấy.

– Tang, Hổ: có sự đau thương.

– Tang, Điếu: ốm đau tang chế.

– Tang,Khốc, Hổ: thương người hại của.

– Tang, Điếu, Tuế chiếu: ngã đau, té cao, xe cán.

– Tang, Hình,Khốc: tán tài, có sự thay đổi.

– Tang Kỵ, Phá ở CUNG NÔ: làm ơn nên oán.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button