Tử vi

Sao Tấu Thư tổng luận

TẤU THƯ

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch Tran Quang Hoan và Mai Anh

TẤU THƯ nằm trong chòm BÁC SĨ, đối diện có QUAN PHỦ xung. Tam hợp luôn luôn có ĐẠI HAO và LỰC SỸ. Ba sao này hình thành 1 nhóm là LỰC TẤU ĐẠI (LỰC SĨ , ĐẠI HAO, TẤU THƯ).

Bạn đang xem: Sao Tấu Thư tổng luận

TAU THU belongs to BAC SI’s constellation, the opposite of TAU THU is QUAN PHU star. It is always in trine with ĐAI HAO, LUC SI. These three stars form a group which called LUC TAU DAI (LUC SI, TAU THU, DAI HAO)

Tính chất cơ bản.

The basic traits

v Viết Lách, Viết Thư, Ghi Chép, Biên Soạn, Viết Văn…

Sao TẤU THƯ chủ sự viết. Từ viết văn, làm thơ, biên soạn, ghi chép… đến viết đơn từ thưa kiện. Từ vị trí sao TẤU THƯ, luôn có bình đựng mực ĐÀ LA, và mực là sao HAO… Mực càng hao bao nhiêu, tác phẩm càng dày bấy nhiêu. Ngoài ra còn có cây bút KÌNH DƯƠNG luôn luôn chống lên để viết. Thư tịch biên chép là TẤU THƯ. Còn có LỰC SĨ là người miệt mài với sách vở. Đi với XƯƠNG KHÚC là văn bản, văn chương được viết ra. Đó là bộ văn phòng tứ bảo. Bất cứ ai mang nghiệp viết lách đều có.

Từ bộ sao kể trên. Đi với các bộ TUẾ PHƯỢNG được ngưỡng mộ, KHÔI VIỆT vượt trội hơn người, HOÁ KHOA có tính chuyên ngành. Nếu có HOÁ LỘC là thành công về tiền bạc. Có HOÁ QUYỀN chủ uy tín.

v Writing, write letters, to take notes, compilation, creative writing…

TAU THU denotes writing, from writing a piece of story to poetry, editing, inscribing, and filing a complaint to the court. From TAU THU position, it always sees DA LA the ink pot, and the ink is the HAO star. The more ink there is, the thicker the book is going to be. Besides, there is also the pen KINH DUONG always pucker up to write. Inscribing is TAU THU. We also have LUC SI is the person who devote with books, when accompanying XUONG KHUC we have the documents, the piece of literature being written. This group is called “VAN PHONG TU BAO” a group which anyone who earn a living by writing has.

When a person have the above star group accompanying with “TUE PHUONG” group (THAI TUE, PHUONG CAC), then he/she is admired. In addition, when accompanying with THIEN KHOI, THIEN VIET then he/she is outstanding, if combining with HOA KHOA then he/she is expert, if combine with HOA LOC, he/she is successful about money. And with HOA QUYEN denotes prestigious.

v Nơi Gởi TẤU THƯ. Nơi Nhận QUAN PHỦ.

Không phải mọi người có TẤU THƯ đều trở thành văn sĩ vì không đạt chuẩn. Biên chép, viết thư trao đổi là nghiệp dĩ của những người có học. Việc biên chép là TẤU THƯ, trao đổi tin tức là ĐẠI HAO. Nơi gởi đến là QUAN PHỦ ở đối cung. Cuối cùng làm LỰC SĨ để đợi chờ.

Not everybody whose TAU THU is in Menh could become writer because it doesn’t satisfy the standard. Writing, compiling and exchanging words are the work of the educated people. Compiling is TAU THU, exchanging the news is DAI HAO. The destination of TAU THU is QUAN PHU which stands in the opposite section. And LUC SI is a place that waiting the news.

v Thư Tịch, Thư Tín… và Đơn Từ.

Không phải bao giờ TẤU THƯ cũng gởi đi những tin tức bày tỏ niềm thương nhớ. TẤU THƯ còn là những thư tín mang nhiều nội dung. Từ báo tin vui buồn, xúc phạm, lừa đảo đến những tin nhắn giả dối. TẤU THƯ còn là đơn thư nhờ cậy chính quyền qua các thủ tục hành chính, đến tố cáo, kiện cáo, khiếu nại…

Vậy, nội dung của TẤU THƯ cực kỳ quan trọng. Những con chữ nhảy múa, có khi còn nguy hiểm hơn cái miệng đang phùng mang trợn mắt nói những điều bỉ ổi.

Nếu có những áng văn chương tuyệt vời để lại cho đời. Cũng có những loại văn chương vô cùng tai hại làm xấu đi thế hệ về sau.

Một khi khả năng viết không có. TẤU THƯ chuyển qua tâu bày bằng mồm. Chúng ta lại trường hợp nói tràng giang đại hải. Đến khi đọc lại rặn từng từ một.

v Letter, Mail…Petitions

TAU THU does not always send the feeling or the longing and nostalgia. TAU THU also is a letter that contains many contents. From good/bad news, insolent news, scams and lies. TAU THU also is petitions that people need to send to authority: from “processing administrative procedures” to “denouncing”, “suing”, “complaining”….

So, the content of TAU THU is very important, sometimes the “dancing letters” are more lethal than the vulgar words from a big mouth.

If there are wonderful work of literature that inspire the future generations then there certainly are literature that affect gravely which worsen the latter generations.

When the writing ability is missing, TAU THU turns to reporting by speaking. We then have the case when a person is talking nonsense non-stop but could not make out a word when being told to read.

v Giao Du.

Từ TẤU THƯ, việc viết vài dòng tin nhắn để trao đổi với người khác, trở nên vô cùng dễ dàng của thời đại thông tin. Việc giao du qua mạng đã không còn xa lạ với nhiều người.

Lợi dụng tính chất này, người ta tuyên truyền, kêu gào, quảng cáo, quảng bá, dụ dỗ… với mọi hình thức. Thật có, giả có bị lừa gạt cũng từ chỗ giao du mà ra.

Với những nickname xa lạ, người giấu mặt tha hồ viết.

Với người thân quen qua thư tín, họ cũng giấu đi khoảng 40 % sự thật.

Với người thân quen gặp gỡ trò chuyện, họ cũng không thể nói hết sự thật.

Vậy thì, không có lý do gì kết giao với người không biết tên thật, không biết tuổi, giới tính, không biết địa chỉ. để nghe lời nói hão huyền.

v Socializing

From TAU THU, the act of writing a few lines to exchange information becomes very easy in this era of information technology. The act of socializing through internet is not unfamiliar to the public.

Exploiting this technology, people use it to spread propagandas, to scream, to advertise, to lure… under all forms. Truth and lies and get cheated all thanks to socializing.

Under a strange nick name, the anonymous writer is free to write whatever he/she pleases.

Even for people who are close to us, 40% of the truth is hidden in letter.

With close friends who we could meet and talk, it is not likely that they could tell the whole truth.

So, there is no reason to become friend with someone we do not know the real names, the real age, the real gender, address just to listen to words of no meaning.

v Tụ Tập, Nhóm Họp… Ngôi Sao Đoàn Kết.

Sau khi thư tín gởi đi báo tin, mọi người tụ tập lại. Tuỳ vai trò của mỗi người. Ta lại có đại hội, hội nghị thảo luận, cuộc gặp mặt bạn bè, tham dự lễ thành hôn…. Đến, cuộc họp bí mật chi bộ chỉ có 2 người, một nam và 1 nữ…. Với rất nhiều tình huống xảy ra.

Ta lại thường nghe, hội nghị thành công tốt đẹp. Từ đó, TẤU THƯ hàm ý đoàn kết.

Nhưng nếu có những cuộc họp thành công tốt đẹp, tất nhiên cũng có những cuộc họp mặt thành công không tốt đẹp.

Chúng nó tụ tập bàn cãi, cuối cùng bàn ghế bay lung tung.

v Congregate, gathering…uniting star

After the email/letter being sent out as announcement, everybody gathers together. Depending on each one’s role, we also have congress, conference, friends meeting, wedding…Even secret meeting only two people, one male and one female in the section level… With so many possible situation could occur.

We often hear that, the congress summit is great success. From that, TAU THU implies solidarity.

If there are a successful congress summit, of course there are congress summit which is not entirely successful.

They gathered to exchange angry words, finally the furniture was flying around the room.

v Ngôi Sao Thong Thả, Thư Thả, Thong Dong, Rảnh Rỗi…

TẤU THƯ còn là ngôi sao thư thả, rảnh rỗi. Từ đó, viết thư, biên soạn, làm thơ, soạn nhạc, chơi đàn… thừa giấy vẽ voi sinh ra hoạ sĩ. Rỗi hơi ca hát sinh ra ca sĩ karaoke. TẤU THƯ ngôi sao rảnh rỗi rồi tụ tập, đàn đúm… với nhiều mục đích khác nhau. Sự thong dong đồng nghĩa với thất nghiệp. Vì từ vị trí TẤU THƯ luôn luôn có KÌNH ĐÀ, biểu tượng bút nghiên với người này nhưng nó lại là bộ sao khó khăn và cản trở với người khác. Vì thiếu Văn tinh, Khoa tinh. Do đấy, TẤU THƯ gặp trong đời thường là tụ tập, nhóm họp vui chơi, quậy phá hoặc cờ bạc, chè chén..

Vậy, TẤU THƯ, từ biên chép, qua thư tín, đến tụ tập nhóm họp cũng chỉ 1 sao này mà thôi. Và nó còn biến hoá vô cùng tận như vòng xoay cuộc đời.

v Unhurried, relaxed,leisure, unoccupied

TAU THU also is a leisure star. From it, he/she has time to compile, make poems, write music, play instrument… non-sense doodling could lead to a future painter. Too much time to sing along could become sing-along singer. TAU THU is a leisure star which denotes gathering together to have fun with different purposes. Leisure sometimes is because of unemployment because from TAU THU position we always see KINH DA which are the symbol for pen and ink pot for some but for others they are the obstacles because he/she lacks literature and diplomatic stars. So that, TAU THU who encounter many obstacles in life often gather around, sing and drink to have fun, or to make a mess.

So, TAU THU, from inscribing to writing letters, to partying is all but one star. It is also has boundless manifestation just like the cycle of life.

v Ngôi Sao Tiến Hành, Xúc Tiến…

Khi viết thư gởi đi, ngoài 1 số đề tài thăm viếng, báo tin… TẤU THƯ là ngôi sao giúp chúng ta tiến hành, xúc tiến, tiến tới, bước tới… một công việc nào đó. Tất nhiên có thể gặp những khó khăn cản trở … Mục đích báo tin để tiến hành công việc.

Ví dụ. Trong thương mại là xúc tiến việc mua bán. Nếu không hàng hoá bị tồn đọng.

Trong công việc cần phải tiến hành. Bằng không công việc vẫn trì trệ.

Trong quân sự, thể thao người ta dùng từ tiến công. TẤU THƯ đi với KÌNH DƯƠNG thiên về thế tấn công. TẤU THƯ đi với ĐÀ LA thiên về phòng thủ.

Ví dụ: Tiến độ thi công có nguy cơ trễ hạn. Công việc tiến hành không trôi chảy.

Cũng như mọi ngôi sao khác. TẤU THƯ tốt có, xấu có, vô hại cũng có. Đi với mỗi chính tinh mang mỗi ý khác nhau. Những điều ấy chỉ tìm thấy các sao tụ tập chung quanh sao này để kết luận.. Để biết mình là ai, không có gì khó khăn cả, nhìn đám bạn bè tụ tập quanh mình. Họ sao, chính ta cũng vậy.

v The star of proceeding, expediting

When writing a letter to send, besides from common topics about news exchange, asking about well-doing… TAU THU is also a star which helps in proceeding, expediting the process, advancing, upgrading some matter. Of course such process may encounter obstacles. The purpose of announcing is to proceed with the work.

For example, in commerce it is expediting the trade, if not, there shall be overstocking.

In work, we have to proceed with the task otherwise the work shall become stagnant.

In military, sport, they use the word: attack. TAU THU when accompanies KINH DUONG tends to attack whereas with DA LA they tend to defend.

For eg.: The construction procedure is at risk of not meeting deadline, the work flow is not smooth.

Just like any other star, TAU THU can either be good, bad, or harmless depends on which Major Star it tells a different story. It is to be decided by the surrounding stars. In other to know who we are, it is not difficult, just look at those who we socialize with. Whatever they are, we are the same.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tấu Thư tổng luận

TẤU THƯ

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch Tran Quang Hoan và Mai Anh

TẤU THƯ nằm trong chòm BÁC SĨ, đối diện có QUAN PHỦ xung. Tam hợp luôn luôn có ĐẠI HAO và LỰC SỸ. Ba sao này hình thành 1 nhóm là LỰC TẤU ĐẠI (LỰC SĨ , ĐẠI HAO, TẤU THƯ).

TAU THU belongs to BAC SI’s constellation, the opposite of TAU THU is QUAN PHU star. It is always in trine with ĐAI HAO, LUC SI. These three stars form a group which called LUC TAU DAI (LUC SI, TAU THU, DAI HAO)

Tính chất cơ bản.

The basic traits

v Viết Lách, Viết Thư, Ghi Chép, Biên Soạn, Viết Văn…

Sao TẤU THƯ chủ sự viết. Từ viết văn, làm thơ, biên soạn, ghi chép… đến viết đơn từ thưa kiện. Từ vị trí sao TẤU THƯ, luôn có bình đựng mực ĐÀ LA, và mực là sao HAO… Mực càng hao bao nhiêu, tác phẩm càng dày bấy nhiêu. Ngoài ra còn có cây bút KÌNH DƯƠNG luôn luôn chống lên để viết. Thư tịch biên chép là TẤU THƯ. Còn có LỰC SĨ là người miệt mài với sách vở. Đi với XƯƠNG KHÚC là văn bản, văn chương được viết ra. Đó là bộ văn phòng tứ bảo. Bất cứ ai mang nghiệp viết lách đều có.

Từ bộ sao kể trên. Đi với các bộ TUẾ PHƯỢNG được ngưỡng mộ, KHÔI VIỆT vượt trội hơn người, HOÁ KHOA có tính chuyên ngành. Nếu có HOÁ LỘC là thành công về tiền bạc. Có HOÁ QUYỀN chủ uy tín.

v Writing, write letters, to take notes, compilation, creative writing…

TAU THU denotes writing, from writing a piece of story to poetry, editing, inscribing, and filing a complaint to the court. From TAU THU position, it always sees DA LA the ink pot, and the ink is the HAO star. The more ink there is, the thicker the book is going to be. Besides, there is also the pen KINH DUONG always pucker up to write. Inscribing is TAU THU. We also have LUC SI is the person who devote with books, when accompanying XUONG KHUC we have the documents, the piece of literature being written. This group is called “VAN PHONG TU BAO” a group which anyone who earn a living by writing has.

When a person have the above star group accompanying with “TUE PHUONG” group (THAI TUE, PHUONG CAC), then he/she is admired. In addition, when accompanying with THIEN KHOI, THIEN VIET then he/she is outstanding, if combining with HOA KHOA then he/she is expert, if combine with HOA LOC, he/she is successful about money. And with HOA QUYEN denotes prestigious.

v Nơi Gởi TẤU THƯ. Nơi Nhận QUAN PHỦ.

Không phải mọi người có TẤU THƯ đều trở thành văn sĩ vì không đạt chuẩn. Biên chép, viết thư trao đổi là nghiệp dĩ của những người có học. Việc biên chép là TẤU THƯ, trao đổi tin tức là ĐẠI HAO. Nơi gởi đến là QUAN PHỦ ở đối cung. Cuối cùng làm LỰC SĨ để đợi chờ.

Not everybody whose TAU THU is in Menh could become writer because it doesn’t satisfy the standard. Writing, compiling and exchanging words are the work of the educated people. Compiling is TAU THU, exchanging the news is DAI HAO. The destination of TAU THU is QUAN PHU which stands in the opposite section. And LUC SI is a place that waiting the news.

v Thư Tịch, Thư Tín… và Đơn Từ.

Không phải bao giờ TẤU THƯ cũng gởi đi những tin tức bày tỏ niềm thương nhớ. TẤU THƯ còn là những thư tín mang nhiều nội dung. Từ báo tin vui buồn, xúc phạm, lừa đảo đến những tin nhắn giả dối. TẤU THƯ còn là đơn thư nhờ cậy chính quyền qua các thủ tục hành chính, đến tố cáo, kiện cáo, khiếu nại…

Vậy, nội dung của TẤU THƯ cực kỳ quan trọng. Những con chữ nhảy múa, có khi còn nguy hiểm hơn cái miệng đang phùng mang trợn mắt nói những điều bỉ ổi.

Nếu có những áng văn chương tuyệt vời để lại cho đời. Cũng có những loại văn chương vô cùng tai hại làm xấu đi thế hệ về sau.

Một khi khả năng viết không có. TẤU THƯ chuyển qua tâu bày bằng mồm. Chúng ta lại trường hợp nói tràng giang đại hải. Đến khi đọc lại rặn từng từ một.

v Letter, Mail…Petitions

TAU THU does not always send the feeling or the longing and nostalgia. TAU THU also is a letter that contains many contents. From good/bad news, insolent news, scams and lies. TAU THU also is petitions that people need to send to authority: from “processing administrative procedures” to “denouncing”, “suing”, “complaining”….

So, the content of TAU THU is very important, sometimes the “dancing letters” are more lethal than the vulgar words from a big mouth.

If there are wonderful work of literature that inspire the future generations then there certainly are literature that affect gravely which worsen the latter generations.

When the writing ability is missing, TAU THU turns to reporting by speaking. We then have the case when a person is talking nonsense non-stop but could not make out a word when being told to read.

v Giao Du.

Từ TẤU THƯ, việc viết vài dòng tin nhắn để trao đổi với người khác, trở nên vô cùng dễ dàng của thời đại thông tin. Việc giao du qua mạng đã không còn xa lạ với nhiều người.

Lợi dụng tính chất này, người ta tuyên truyền, kêu gào, quảng cáo, quảng bá, dụ dỗ… với mọi hình thức. Thật có, giả có bị lừa gạt cũng từ chỗ giao du mà ra.

Với những nickname xa lạ, người giấu mặt tha hồ viết.

Với người thân quen qua thư tín, họ cũng giấu đi khoảng 40 % sự thật.

Với người thân quen gặp gỡ trò chuyện, họ cũng không thể nói hết sự thật.

Vậy thì, không có lý do gì kết giao với người không biết tên thật, không biết tuổi, giới tính, không biết địa chỉ. để nghe lời nói hão huyền.

v Socializing

From TAU THU, the act of writing a few lines to exchange information becomes very easy in this era of information technology. The act of socializing through internet is not unfamiliar to the public.

Exploiting this technology, people use it to spread propagandas, to scream, to advertise, to lure… under all forms. Truth and lies and get cheated all thanks to socializing.

Under a strange nick name, the anonymous writer is free to write whatever he/she pleases.

Even for people who are close to us, 40% of the truth is hidden in letter.

With close friends who we could meet and talk, it is not likely that they could tell the whole truth.

So, there is no reason to become friend with someone we do not know the real names, the real age, the real gender, address just to listen to words of no meaning.

v Tụ Tập, Nhóm Họp… Ngôi Sao Đoàn Kết.

Sau khi thư tín gởi đi báo tin, mọi người tụ tập lại. Tuỳ vai trò của mỗi người. Ta lại có đại hội, hội nghị thảo luận, cuộc gặp mặt bạn bè, tham dự lễ thành hôn…. Đến, cuộc họp bí mật chi bộ chỉ có 2 người, một nam và 1 nữ…. Với rất nhiều tình huống xảy ra.

Ta lại thường nghe, hội nghị thành công tốt đẹp. Từ đó, TẤU THƯ hàm ý đoàn kết.

Nhưng nếu có những cuộc họp thành công tốt đẹp, tất nhiên cũng có những cuộc họp mặt thành công không tốt đẹp.

Chúng nó tụ tập bàn cãi, cuối cùng bàn ghế bay lung tung.

v Congregate, gathering…uniting star

After the email/letter being sent out as announcement, everybody gathers together. Depending on each one’s role, we also have congress, conference, friends meeting, wedding…Even secret meeting only two people, one male and one female in the section level… With so many possible situation could occur.

We often hear that, the congress summit is great success. From that, TAU THU implies solidarity.

If there are a successful congress summit, of course there are congress summit which is not entirely successful.

They gathered to exchange angry words, finally the furniture was flying around the room.

v Ngôi Sao Thong Thả, Thư Thả, Thong Dong, Rảnh Rỗi…

TẤU THƯ còn là ngôi sao thư thả, rảnh rỗi. Từ đó, viết thư, biên soạn, làm thơ, soạn nhạc, chơi đàn… thừa giấy vẽ voi sinh ra hoạ sĩ. Rỗi hơi ca hát sinh ra ca sĩ karaoke. TẤU THƯ ngôi sao rảnh rỗi rồi tụ tập, đàn đúm… với nhiều mục đích khác nhau. Sự thong dong đồng nghĩa với thất nghiệp. Vì từ vị trí TẤU THƯ luôn luôn có KÌNH ĐÀ, biểu tượng bút nghiên với người này nhưng nó lại là bộ sao khó khăn và cản trở với người khác. Vì thiếu Văn tinh, Khoa tinh. Do đấy, TẤU THƯ gặp trong đời thường là tụ tập, nhóm họp vui chơi, quậy phá hoặc cờ bạc, chè chén..

Vậy, TẤU THƯ, từ biên chép, qua thư tín, đến tụ tập nhóm họp cũng chỉ 1 sao này mà thôi. Và nó còn biến hoá vô cùng tận như vòng xoay cuộc đời.

v Unhurried, relaxed,leisure, unoccupied

TAU THU also is a leisure star. From it, he/she has time to compile, make poems, write music, play instrument… non-sense doodling could lead to a future painter. Too much time to sing along could become sing-along singer. TAU THU is a leisure star which denotes gathering together to have fun with different purposes. Leisure sometimes is because of unemployment because from TAU THU position we always see KINH DA which are the symbol for pen and ink pot for some but for others they are the obstacles because he/she lacks literature and diplomatic stars. So that, TAU THU who encounter many obstacles in life often gather around, sing and drink to have fun, or to make a mess.

So, TAU THU, from inscribing to writing letters, to partying is all but one star. It is also has boundless manifestation just like the cycle of life.

v Ngôi Sao Tiến Hành, Xúc Tiến…

Khi viết thư gởi đi, ngoài 1 số đề tài thăm viếng, báo tin… TẤU THƯ là ngôi sao giúp chúng ta tiến hành, xúc tiến, tiến tới, bước tới… một công việc nào đó. Tất nhiên có thể gặp những khó khăn cản trở … Mục đích báo tin để tiến hành công việc.

Ví dụ. Trong thương mại là xúc tiến việc mua bán. Nếu không hàng hoá bị tồn đọng.

Trong công việc cần phải tiến hành. Bằng không công việc vẫn trì trệ.

Trong quân sự, thể thao người ta dùng từ tiến công. TẤU THƯ đi với KÌNH DƯƠNG thiên về thế tấn công. TẤU THƯ đi với ĐÀ LA thiên về phòng thủ.

Ví dụ: Tiến độ thi công có nguy cơ trễ hạn. Công việc tiến hành không trôi chảy.

Cũng như mọi ngôi sao khác. TẤU THƯ tốt có, xấu có, vô hại cũng có. Đi với mỗi chính tinh mang mỗi ý khác nhau. Những điều ấy chỉ tìm thấy các sao tụ tập chung quanh sao này để kết luận.. Để biết mình là ai, không có gì khó khăn cả, nhìn đám bạn bè tụ tập quanh mình. Họ sao, chính ta cũng vậy.

v The star of proceeding, expediting

When writing a letter to send, besides from common topics about news exchange, asking about well-doing… TAU THU is also a star which helps in proceeding, expediting the process, advancing, upgrading some matter. Of course such process may encounter obstacles. The purpose of announcing is to proceed with the work.

For example, in commerce it is expediting the trade, if not, there shall be overstocking.

In work, we have to proceed with the task otherwise the work shall become stagnant.

In military, sport, they use the word: attack. TAU THU when accompanies KINH DUONG tends to attack whereas with DA LA they tend to defend.

For eg.: The construction procedure is at risk of not meeting deadline, the work flow is not smooth.

Just like any other star, TAU THU can either be good, bad, or harmless depends on which Major Star it tells a different story. It is to be decided by the surrounding stars. In other to know who we are, it is not difficult, just look at those who we socialize with. Whatever they are, we are the same.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button