Tử vi

Sao Thái Dương ở cung Tử Tức

Cha mẹ và con cái mỗi người một nơi. Thái Dương nhập miếu vượng, con cái vinh xướng, có Bát Tọa, tất sinh quý tử. Lạc hãm, con cái khó có thành tựu, có sự thất bại.

Thái Dương Thái Âm, nhiều con cái, cũng có con nuôi.

Thái Dương Cự Môn, thông minh, thích biện luận, sự nghiệp có sự phát triển tốt, hội nhiều cát tinh, phú quý.

Bạn đang xem: Sao Thái Dương ở cung Tử Tức

Thái Dương Thiên Lương, có thể thành danh.

Thái Dương nhập cung tử tức, nên miếu vượng, hợp người sinh ban ngày, không hợp lạc hãm và người sinh ban đêm. Hội Tứ sát Không Kiếp, có hình khắc, Hóa Kỵ, lắm bệnh tật tai nạn hay khắc con đầu.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thái Dương ở cung Tử Tức

Cha mẹ và con cái mỗi người một nơi. Thái Dương nhập miếu vượng, con cái vinh xướng, có Bát Tọa, tất sinh quý tử. Lạc hãm, con cái khó có thành tựu, có sự thất bại.

Thái Dương Thái Âm, nhiều con cái, cũng có con nuôi.

Thái Dương Cự Môn, thông minh, thích biện luận, sự nghiệp có sự phát triển tốt, hội nhiều cát tinh, phú quý.

Thái Dương Thiên Lương, có thể thành danh.

Thái Dương nhập cung tử tức, nên miếu vượng, hợp người sinh ban ngày, không hợp lạc hãm và người sinh ban đêm. Hội Tứ sát Không Kiếp, có hình khắc, Hóa Kỵ, lắm bệnh tật tai nạn hay khắc con đầu.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button