Tử vi

Sao thái dương tinh tình giản yếu

Rất

Dương

Bạn đang xem: Sao thái dương tinh tình giản yếu

Ngôi sao

 

 

Sao thái dương là thuộc bính hỏa, nam bắc đẩu giữa bầu trời ngôi sao, đại biểu hiền lành, bác ái. Làm quan lộc chủ, nam lấy nhựa vi phụ ngôi sao, nữ nhân lấy nhựa vi phu chủ. Nhập thân người mệnh, chủ nhân thông minh, từ ái, bất giác thị phi, nếu hội cát ngôi sao, thủ chiếu Quan lộc tới cung, tài Quan chiếu, nhân tuyển tốt nhất, văn võ giai nghi, cho dù thêm tứ sát cũng chủ ấm no, nhưng ánh mắt có thương tích. Thái dương hoan hỷ nhất sẽ lộc tồn hoặc tam hợp, bát tọa. Ở ngọ vi nhật lệ giữa bầu trời, chủ đại phú, đại quý, ở chưa thân, làm việc sẽ trước cần về sau lười, ở dậu vi mặt trời sắp lặn, quý là hiển, xuất sắc là thật, ở tuất, hợi, tử, xấu bốn cung vị, nhìn không tới thái dương, vi thất huy, cả đời lao lực bôn ba, lục thân không nơi nương tựa, nhiều tuyển thị phi, nếu lại cùng tứ sát hướng hợp, càng chủ thể nhược nhiều bệnh, nếu gặp lộc tồn đồng cung, mặc dù chủ có tài, cũng khó tránh khỏi lao lực, thân phùng thất cát, quý nhân môn hạ khách, nếu chưa gặp được ngôi sao may mắn, tạm biệt hung tinh, mặc dù phú quý cũng không lâu. Hóa kị tật ở mắt, nữ nhân vào miếu vượng phu ích tử, lạc hãm, lại gặp dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp, kị, nghèo hèn tàn tật, trăm không một là. Vô luận nam nữ mệnh, cũng không luận miếu cùng lạc hãm, có hay không đều nghe theo ngôi sao may mắn hoặc sát tinh, giai chủ còn nhỏ hình khắc cha thân, trung niên nam mệnh hình khắc chính mình, nữ mệnh hình khắc tiên sinh, lúc tuổi già hình khắc nhi tử.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thái dương tinh tình giản yếu

Rất

Dương

Ngôi sao

 

 

Sao thái dương là thuộc bính hỏa, nam bắc đẩu giữa bầu trời ngôi sao, đại biểu hiền lành, bác ái. Làm quan lộc chủ, nam lấy nhựa vi phụ ngôi sao, nữ nhân lấy nhựa vi phu chủ. Nhập thân người mệnh, chủ nhân thông minh, từ ái, bất giác thị phi, nếu hội cát ngôi sao, thủ chiếu Quan lộc tới cung, tài Quan chiếu, nhân tuyển tốt nhất, văn võ giai nghi, cho dù thêm tứ sát cũng chủ ấm no, nhưng ánh mắt có thương tích. Thái dương hoan hỷ nhất sẽ lộc tồn hoặc tam hợp, bát tọa. Ở ngọ vi nhật lệ giữa bầu trời, chủ đại phú, đại quý, ở chưa thân, làm việc sẽ trước cần về sau lười, ở dậu vi mặt trời sắp lặn, quý là hiển, xuất sắc là thật, ở tuất, hợi, tử, xấu bốn cung vị, nhìn không tới thái dương, vi thất huy, cả đời lao lực bôn ba, lục thân không nơi nương tựa, nhiều tuyển thị phi, nếu lại cùng tứ sát hướng hợp, càng chủ thể nhược nhiều bệnh, nếu gặp lộc tồn đồng cung, mặc dù chủ có tài, cũng khó tránh khỏi lao lực, thân phùng thất cát, quý nhân môn hạ khách, nếu chưa gặp được ngôi sao may mắn, tạm biệt hung tinh, mặc dù phú quý cũng không lâu. Hóa kị tật ở mắt, nữ nhân vào miếu vượng phu ích tử, lạc hãm, lại gặp dương, đà, hỏa, linh, khoảng không, kiếp, kị, nghèo hèn tàn tật, trăm không một là. Vô luận nam nữ mệnh, cũng không luận miếu cùng lạc hãm, có hay không đều nghe theo ngôi sao may mắn hoặc sát tinh, giai chủ còn nhỏ hình khắc cha thân, trung niên nam mệnh hình khắc chính mình, nữ mệnh hình khắc tiên sinh, lúc tuổi già hình khắc nhi tử.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button