Tử vi

Sao Thái Tuế

Thái Tuế chi tinh bất khả đương,

Thủ lâm quan hạn yếu thôi tường,

Nhược vô cát diệu lai tương trợ,

Bạn đang xem: Sao Thái Tuế

Vị miễn quan tai nháo nhất trường.

Thái Tuế là sao bất khả đương

Thủ lâm phải xét thật tận tường

Nếu không cát diệu vào tương trợ

Khó tránh quan tai chốn công đường.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thái Tuế

Thái Tuế chi tinh bất khả đương,

Thủ lâm quan hạn yếu thôi tường,

Nhược vô cát diệu lai tương trợ,

Vị miễn quan tai nháo nhất trường.

Thái Tuế là sao bất khả đương

Thủ lâm phải xét thật tận tường

Nếu không cát diệu vào tương trợ

Khó tránh quan tai chốn công đường.

(Chư tinh phú)

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button