Tử vi

Sao Tham Lang ở Cung Huynh Đệ

Tham Lang ở cung huynh đệ, ngoại trừ hai cung Tị hoặc Hợi là Tham Lang ở hãm địa, trong các tình hình thông thường đều chủ về anh em hòa mục, cũng chủ về giao du rộng rãi. Nhưng nếu không được cát hóa và có sao cát, phần nhiều là bạn bè chơi bời ăn nhậu.

Tham Lang ở hai cung Tị hoặc Hợi là hãm địa, sao đôi mà gặp lẻ, còn gặp sao đào hoa, phần nhiều chủ về có anh em khác mẹ; gặp sát tinh, thì giữa anh em hay bạn tri giao dễ xảy ra oán trách, hoặc ý kiến khác nhau. Nếu Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị gây phiền lụy.

Tham Lang thủ cung huynh đệ, nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, gặp Thiên Thọ, chủ về được anh em hoặc bạn hợp tác trợ lực, gặp các sao sát, kị, thì chủ vệ đột nhiên bị gây lụy, khi chuyện chưa xảy ra không có dấu hiệu gì báo trước.

Tham Lang ở cung huynh đệ hình thành cách cục “Phiếm thủy đào hoa”, bình sinh nhiều bạn bè tửu sắc, thường vì vậy mà bị gây lụy, thành cách cục “Phong lưu thái trượng ” cũng vậy.

Đối với Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Thiên Đồng, Cự Môn”, Phá Quân thủ cung huynh đệ.

Đối với Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ. Đối với Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên Thiên Lương, Thiên Cơ, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

Tham Lang ở cung huynh đệ, rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị và Tham Lang Hóa Kị tương chiếu, nếu lại gặp cách “Linh Xương Đà Vũ”, sẽ chủ về bị gây họa mà thất bại, hoặc dẫn đến tai nạn bất trắc.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Sao Tham Lang ở Cung Huynh Đệ

Xem thêm Sao Tham Lang ở Cung Huynh Đệ

Tham Lang ở cung huynh đệ, ngoại trừ hai cung Tị hoặc Hợi là Tham Lang ở hãm địa, trong các tình hình thông thường đều chủ về anh em hòa mục, cũng chủ về giao du rộng rãi. Nhưng nếu không được cát hóa và có sao cát, phần nhiều là bạn bè chơi bời ăn nhậu.

Tham Lang ở hai cung Tị hoặc Hợi là hãm địa, sao đôi mà gặp lẻ, còn gặp sao đào hoa, phần nhiều chủ về có anh em khác mẹ; gặp sát tinh, thì giữa anh em hay bạn tri giao dễ xảy ra oán trách, hoặc ý kiến khác nhau. Nếu Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị gây phiền lụy.

Tham Lang thủ cung huynh đệ, nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, gặp Thiên Thọ, chủ về được anh em hoặc bạn hợp tác trợ lực, gặp các sao sát, kị, thì chủ vệ đột nhiên bị gây lụy, khi chuyện chưa xảy ra không có dấu hiệu gì báo trước.

Tham Lang ở cung huynh đệ hình thành cách cục “Phiếm thủy đào hoa”, bình sinh nhiều bạn bè tửu sắc, thường vì vậy mà bị gây lụy, thành cách cục “Phong lưu thái trượng ” cũng vậy.

Đối với Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Thiên Đồng, Cự Môn”, Phá Quân thủ cung huynh đệ.

Đối với Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ. Đối với Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên Thiên Lương, Thiên Cơ, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

Tham Lang ở cung huynh đệ, rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị và Tham Lang Hóa Kị tương chiếu, nếu lại gặp cách “Linh Xương Đà Vũ”, sẽ chủ về bị gây họa mà thất bại, hoặc dẫn đến tai nạn bất trắc.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button