Tử vi

Sao Tham Lang ở cung Phụ Mẫu

Hay chủ cha mẹ không hòa thuận, có lúc bản thân đối lập với cha mẹ, tuy nhiên tình cảm vẫn sâu nặng. Tham Lang miếu vượng đối với cha mẹ cũng có hình khắc, nên cho người khác nuôi, hay ở rể. Tham Lang hãm địa hay hội sát tinh, chủ sớm rời xa cha mẹ, hoặc cha mẹ không toàn vẹn. Nhập miếu cát hóa hội cát tinh, sinh ra trong gia đình giàu có, không khắc phá, cha mẹ song toàn. Hội đào hoa tinh, hay hội Thiên Hình, Liêm Trinh là con vợ thứ, hay cha mẹ tái hôn, có tình nhân, không liêm khiết.

Tử Vi, Tham Lang ở Mão Dậu, cha mẹ song toàn, không hình khắc. Hội tứ sát có cha dượng, mẹ kế. Hội đào hồng hỉ diêu thì chủ có mẹ kế hay cha có vợ hai, hoặc hay ngoại tình.

Vũ Khúc, Tham Lang ở Sửu Mùi, khắc nhẹ. Hội sát tinh, khắc nặng.

Bạn đang xem: Sao Tham Lang ở cung Phụ Mẫu

Liêm Trinh, Tham Lang ở Tỵ Hợi, cha mẹ không hòa thuận, bản thân sớm khắc cha mẹ, hội sát tinh cha mẹ không toàn vẹn.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tham Lang ở cung Phụ Mẫu

Hay chủ cha mẹ không hòa thuận, có lúc bản thân đối lập với cha mẹ, tuy nhiên tình cảm vẫn sâu nặng. Tham Lang miếu vượng đối với cha mẹ cũng có hình khắc, nên cho người khác nuôi, hay ở rể. Tham Lang hãm địa hay hội sát tinh, chủ sớm rời xa cha mẹ, hoặc cha mẹ không toàn vẹn. Nhập miếu cát hóa hội cát tinh, sinh ra trong gia đình giàu có, không khắc phá, cha mẹ song toàn. Hội đào hoa tinh, hay hội Thiên Hình, Liêm Trinh là con vợ thứ, hay cha mẹ tái hôn, có tình nhân, không liêm khiết.

Tử Vi, Tham Lang ở Mão Dậu, cha mẹ song toàn, không hình khắc. Hội tứ sát có cha dượng, mẹ kế. Hội đào hồng hỉ diêu thì chủ có mẹ kế hay cha có vợ hai, hoặc hay ngoại tình.

Vũ Khúc, Tham Lang ở Sửu Mùi, khắc nhẹ. Hội sát tinh, khắc nặng.

Liêm Trinh, Tham Lang ở Tỵ Hợi, cha mẹ không hòa thuận, bản thân sớm khắc cha mẹ, hội sát tinh cha mẹ không toàn vẹn.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button