Tử vi

Sao Tham Lang tọa thủ mệnh hạn

Sao Tham Lang ngũ hành thuộc Mộc, tính chất chủ ôn hòa, có tham muốn lớn vì thế có chiều hướng theo khuynh hướng dục vọng nếu gặp các sao chủ dâm hoặc theo chiều hướng tham vọng về tiền bạc hay địa vị nếu kiến Sát Kỵ. Đặc biệt với Tham Lang bản thân không có tính Sát mà đa phần tham gia đóng góp, tham vấn không hành động nên bố cục tính Sát không mạnh như Sát Phá bằng hành động. Tuy nhiên khi xét chung toàn bộ tổ hợp vẫn có tính Sát của cách cục Sát Phá Tham. Sao Tham Lang chủ sử dụng lời nói, suy nghĩ hơn hành động nên dễ thành cách cục tốt đẹp. Ở đây có giá trị như Thiên Phủ và Cự Môn ở mặt lời nói.

“THAM LANG NGỘ LINH HOẢ TỨ MỘ CUNG, HÀO PHÚ GIA TƯ HẦU, BÁ QUÝ”.

Ở dây Tham Lang nhập cung vị Tứ Mộ là cách cục hay vì gặp được Vũ Khúc đồng độ hoặc xung chiếu. Ở cách cục Vũ Tham cư Sửu Mùi, sao Tham Lang tính chất chủ việc đưa ra chủ ý, lời khuyên, có Vũ Khúc là ngôi sao chủ hành động, cũng chủ sự đồng thuận nên cách Vũ Tham là cách cục nhất trí. Ngay cách Đồng Âm hòa thuận ở cung độ nhị hợp tác động khiến Vũ Tham không gặp phải tính Sát và chế hóa tính chất Tham Vọng ở mức ảo vọng của Tham Lang. Sao Tham Lang dễ gặp cách hư vọng vì vậy nếu biến đổi theo chiều hướng này kỵ gặp Xương Khúc.

Bạn đang xem: Sao Tham Lang tọa thủ mệnh hạn

Mặt khác, Tham Lang cũng do tính chất đào hoa, ưa việc tán tỉnh do khuynh hướng chiếm hữu vật chất và tinh thần lớn nên dễ phá cách chơi bời sa đọa. Nếu có Hỏa Linh dù vẫn còn tính chất này nhưng mệnh tạo có khuynh hướng gây dựng công danh sự nghiệp hay tiền bạc trước mới tham muốn sau.

“THAM LANG NÃI LÃNG ĐÃNG CHI TÍNH, NGỘ KHOA QUYỀN NHI HỌC NGHIỆP TINH THÔNG”.

Tham Lang ít gặp tai họa vì là ngôi sao biết cảnh giác trước nguy hiểm, suy nghĩ trước các việc tai họa. Như tính chất của Hỏa Tinh là tính nóng, hỏa vượng đương số dễ mất kiềm chế mà gây tai họa thương tích nếu phá cách. Tuy nhiên khi đi với các Chính Tinh khác nhau thì Hỏa Tinh có tính chất khác. Nếu gặp Thiên Cơ thì dễ thiên về bệnh tâm thần. Nếu gặp Sát Phá thì gây thương tích, tai họa do sát. Khi gặp Tham Lang thì là cách tham vọng lớn và mạnh, chế hóa được tính giải đãi của Tham Lang lại là bố cục mang ý nghĩa hay. Tham Lang là ngôi sao dễ bị những cám dỗ khiến đương số không thể thành tựu được sự nghiệp. Khi gặp Khoa Quyền tức đây là hai hóa khí chủ kết quả của chính tinh. Như Tham Lang hóa thành Quyền do tính tham vọng của bản thân mà thành quyền lực, uy tín. Vì vậy Khoa Quyền hóa khí biến đổi chính tinh với tính chất thành kết quả tốt. Hóa Khoa là văn tinh hướng Tham Lang tới văn cách hợp với tính chất của sao này. Xét toàn cục Sát Phá Tham ngộ Khoa Quyền tính chất cát hóa khiến cách cục hóa Sát thành cách khám phá, tìm hiểu sâu một vấn đề nên luận học nghiệp tinh thông.

Tham Lang là ngôi sao chủ thọ, đặc biệt khi gặp Trường Sinh khí vượng khiến Tham Lang tăng tính chất cẩn thận, tham muốn sống và cẩn thận với việc làm. Bố cục này cũng khiến Thất Sát từ chữ thất, mất, tuyệt vọng khi xâu biến đổi thành tinh tường cũng bổ trợ tốt cho Tham Lang. Hiện nay trên một số báo ta hay đọc các nội dung có viết về những việc tai nạn trước khi tuyệt mạng khi tai nạn có điềm báo sự chán chường, cảm giác bất an, tuyệt vọng là thời điểm Sát Tinh tác họa và cách Tuyệt Mệnh xuất hiện ở tai họa bất ngờ như tai nạn giao thông khi đương số không còn những suy tưởng nắm giữ, gắn bó với cuộc sống. Điều này viết ra khó có thể mô tả. Ở ngay cách cục bệnh ung thư hay nan y cũng rất rõ ràng việc này. Bệnh nhân thường buông xuôi và cái chết sẽ đến nhanh hơn. Nhiều người luận tới yếu tố tâm linh khi bệnh nhân ra nghĩa địa sẽ dễ phát bệnh mà tử vong nhưng thực chất do tư tưởng mà ra. Vì vậy cũng nhiều trường hợp có niềm tin mãnh liệt về sự sống thì đương số vượt qua. Ta hay gặp mệnh Thiên Lương luôn có niềm tin may mắn vì lương tâm của bản thân, trong trường hợp đắc cách thì bố cục Đồng Lương rất mạnh bất phạ tai ương vì lý do này. Những dấu hiệu báo trước của Tuyệt Khí là phần hay gặp trong cuộc đời mỗi người. Khi Sát Tinh nắm lệnh gây họa và bản thân bị động. Tham Lang ngộ Trường Sinh thọ khảo như Bành Tổ do Phá Quân chủ nắm giữ, sợ hãi việc chết.

Thất Sát tinh tường và Tham Lang suy nghĩ trước khi thực hiện việc làm, tham muốn sống. Người luận tử vi nghiên cứu kỹ khí hình và khả năng chế hóa tức lực cát hóa đối với hung cách của bản thân thì xem năm tuyệt mệnh của bản thân thì mới nên luận cho người khác vì đây là điều quan trọng hơn tất cả. Tới năm vậy có thể tránh được hay không tùy thuộc vào cách hiểu biết của bản thân về mức chế hóa bằng trợ cách của bản thân. Nhưng bản người viết nghiệm lý thì tới năm tuyệt khí cách cục xác định khó tránh khỏi mạng vong. Tháng này thuộc tháng Mậu Thân có Lưu Hóa Kỵ nhập cung Mệnh. Bản thân mệnh tạo nguyên cục Hóa Kỵ. Tiểu vận nhập cung Mệnh. Ở đây hình thành bố cục Lưỡng Tang Hổ, Lưỡng Kỵ Hình, với cách Cự Kỵ nên rất xấu mặc dù cung đại vận hiện hành tốt đẹp. Những điều tai họa đến dồn dập, một chữ họa vô đơn chí, đến mức khó có thể tin nhưng không phải họa lớn nên vẫn còn mạng. Ở đây do Lưỡng Tang Kỵ Hình nên tối tăm, bế tắc. Một chữ Khoa đệ nhất giải thần giải họa kết hợp cung đại vận tốt đẹp nhưng vẫn không đủ để chế hóa cách cục này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tham Lang tọa thủ mệnh hạn

Sao Tham Lang ngũ hành thuộc Mộc, tính chất chủ ôn hòa, có tham muốn lớn vì thế có chiều hướng theo khuynh hướng dục vọng nếu gặp các sao chủ dâm hoặc theo chiều hướng tham vọng về tiền bạc hay địa vị nếu kiến Sát Kỵ. Đặc biệt với Tham Lang bản thân không có tính Sát mà đa phần tham gia đóng góp, tham vấn không hành động nên bố cục tính Sát không mạnh như Sát Phá bằng hành động. Tuy nhiên khi xét chung toàn bộ tổ hợp vẫn có tính Sát của cách cục Sát Phá Tham. Sao Tham Lang chủ sử dụng lời nói, suy nghĩ hơn hành động nên dễ thành cách cục tốt đẹp. Ở đây có giá trị như Thiên Phủ và Cự Môn ở mặt lời nói.

“THAM LANG NGỘ LINH HOẢ TỨ MỘ CUNG, HÀO PHÚ GIA TƯ HẦU, BÁ QUÝ”.

Ở dây Tham Lang nhập cung vị Tứ Mộ là cách cục hay vì gặp được Vũ Khúc đồng độ hoặc xung chiếu. Ở cách cục Vũ Tham cư Sửu Mùi, sao Tham Lang tính chất chủ việc đưa ra chủ ý, lời khuyên, có Vũ Khúc là ngôi sao chủ hành động, cũng chủ sự đồng thuận nên cách Vũ Tham là cách cục nhất trí. Ngay cách Đồng Âm hòa thuận ở cung độ nhị hợp tác động khiến Vũ Tham không gặp phải tính Sát và chế hóa tính chất Tham Vọng ở mức ảo vọng của Tham Lang. Sao Tham Lang dễ gặp cách hư vọng vì vậy nếu biến đổi theo chiều hướng này kỵ gặp Xương Khúc.

Mặt khác, Tham Lang cũng do tính chất đào hoa, ưa việc tán tỉnh do khuynh hướng chiếm hữu vật chất và tinh thần lớn nên dễ phá cách chơi bời sa đọa. Nếu có Hỏa Linh dù vẫn còn tính chất này nhưng mệnh tạo có khuynh hướng gây dựng công danh sự nghiệp hay tiền bạc trước mới tham muốn sau.

“THAM LANG NÃI LÃNG ĐÃNG CHI TÍNH, NGỘ KHOA QUYỀN NHI HỌC NGHIỆP TINH THÔNG”.

Tham Lang ít gặp tai họa vì là ngôi sao biết cảnh giác trước nguy hiểm, suy nghĩ trước các việc tai họa. Như tính chất của Hỏa Tinh là tính nóng, hỏa vượng đương số dễ mất kiềm chế mà gây tai họa thương tích nếu phá cách. Tuy nhiên khi đi với các Chính Tinh khác nhau thì Hỏa Tinh có tính chất khác. Nếu gặp Thiên Cơ thì dễ thiên về bệnh tâm thần. Nếu gặp Sát Phá thì gây thương tích, tai họa do sát. Khi gặp Tham Lang thì là cách tham vọng lớn và mạnh, chế hóa được tính giải đãi của Tham Lang lại là bố cục mang ý nghĩa hay. Tham Lang là ngôi sao dễ bị những cám dỗ khiến đương số không thể thành tựu được sự nghiệp. Khi gặp Khoa Quyền tức đây là hai hóa khí chủ kết quả của chính tinh. Như Tham Lang hóa thành Quyền do tính tham vọng của bản thân mà thành quyền lực, uy tín. Vì vậy Khoa Quyền hóa khí biến đổi chính tinh với tính chất thành kết quả tốt. Hóa Khoa là văn tinh hướng Tham Lang tới văn cách hợp với tính chất của sao này. Xét toàn cục Sát Phá Tham ngộ Khoa Quyền tính chất cát hóa khiến cách cục hóa Sát thành cách khám phá, tìm hiểu sâu một vấn đề nên luận học nghiệp tinh thông.

Tham Lang là ngôi sao chủ thọ, đặc biệt khi gặp Trường Sinh khí vượng khiến Tham Lang tăng tính chất cẩn thận, tham muốn sống và cẩn thận với việc làm. Bố cục này cũng khiến Thất Sát từ chữ thất, mất, tuyệt vọng khi xâu biến đổi thành tinh tường cũng bổ trợ tốt cho Tham Lang. Hiện nay trên một số báo ta hay đọc các nội dung có viết về những việc tai nạn trước khi tuyệt mạng khi tai nạn có điềm báo sự chán chường, cảm giác bất an, tuyệt vọng là thời điểm Sát Tinh tác họa và cách Tuyệt Mệnh xuất hiện ở tai họa bất ngờ như tai nạn giao thông khi đương số không còn những suy tưởng nắm giữ, gắn bó với cuộc sống. Điều này viết ra khó có thể mô tả. Ở ngay cách cục bệnh ung thư hay nan y cũng rất rõ ràng việc này. Bệnh nhân thường buông xuôi và cái chết sẽ đến nhanh hơn. Nhiều người luận tới yếu tố tâm linh khi bệnh nhân ra nghĩa địa sẽ dễ phát bệnh mà tử vong nhưng thực chất do tư tưởng mà ra. Vì vậy cũng nhiều trường hợp có niềm tin mãnh liệt về sự sống thì đương số vượt qua. Ta hay gặp mệnh Thiên Lương luôn có niềm tin may mắn vì lương tâm của bản thân, trong trường hợp đắc cách thì bố cục Đồng Lương rất mạnh bất phạ tai ương vì lý do này. Những dấu hiệu báo trước của Tuyệt Khí là phần hay gặp trong cuộc đời mỗi người. Khi Sát Tinh nắm lệnh gây họa và bản thân bị động. Tham Lang ngộ Trường Sinh thọ khảo như Bành Tổ do Phá Quân chủ nắm giữ, sợ hãi việc chết.

Thất Sát tinh tường và Tham Lang suy nghĩ trước khi thực hiện việc làm, tham muốn sống. Người luận tử vi nghiên cứu kỹ khí hình và khả năng chế hóa tức lực cát hóa đối với hung cách của bản thân thì xem năm tuyệt mệnh của bản thân thì mới nên luận cho người khác vì đây là điều quan trọng hơn tất cả. Tới năm vậy có thể tránh được hay không tùy thuộc vào cách hiểu biết của bản thân về mức chế hóa bằng trợ cách của bản thân. Nhưng bản người viết nghiệm lý thì tới năm tuyệt khí cách cục xác định khó tránh khỏi mạng vong. Tháng này thuộc tháng Mậu Thân có Lưu Hóa Kỵ nhập cung Mệnh. Bản thân mệnh tạo nguyên cục Hóa Kỵ. Tiểu vận nhập cung Mệnh. Ở đây hình thành bố cục Lưỡng Tang Hổ, Lưỡng Kỵ Hình, với cách Cự Kỵ nên rất xấu mặc dù cung đại vận hiện hành tốt đẹp. Những điều tai họa đến dồn dập, một chữ họa vô đơn chí, đến mức khó có thể tin nhưng không phải họa lớn nên vẫn còn mạng. Ở đây do Lưỡng Tang Kỵ Hình nên tối tăm, bế tắc. Một chữ Khoa đệ nhất giải thần giải họa kết hợp cung đại vận tốt đẹp nhưng vẫn không đủ để chế hóa cách cục này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button