Tử vi

Sao Tham lang – Vương Đình Chi

Tham lang miếu ở Thìn Tuất Sửu Mùi, hãm ở Tị Hợi

Trong Đẩu Số, thì Tham lang và Liêm trinh là cặp”sao đôi“, tính chất của hai sao có chỗ tương đồng mà cũng có chỗ tương dị. Vì vậy cũng là sao đào hoa, nhưng Tham lang theo khuynh hướng dương cương, còn Liêm trinh thì có khuynh hướng âm nhu. Cũng có thể nói, đào hoa của Tham lang rõ nét sở tính đam mê tửu sắc, còn Liêm trinh sở tính ham thích thanh sắc và còn biết tự kiềm chế.

Tham lang ở cung Mệnh hay cung Thân, chủ về có sở trường giao tế, còn có thêm tài nghệ ở nhiều phương diện. hiếu động, khéo ăn khéo ở, nhưng lại dễ chìm đắm trong tính dục như: thị hiếu, sở thích, … 

Bạn đang xem: Sao Tham lang – Vương Đình Chi

Nếu hội hợp với Xương Khúc, thì có sở thích cầm kỳ thi tửu, xét về phương diện vật dục là đam mê tửu sắc, nếu gặp thêm Hoa cái chủ về ưa thích khoa học huyền bí, xét về phương diện vật dục là ưa thích sự vật thần bí.

Có điều, nếu Tham lang hội hợp với Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la và Hóa Kị, thì tính vật dục rất sau nặng, dễ thành đam mê tửu sắc, cơ bạc, hút sách.

Cổ nhân đối với Tham lang, có thuyết”Tham lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột“(Tham cư vượng cung, chung thân thử thiết), gọi là Tham cư vượng cungtức là:

– Người sinh năm Thân Tý Thìn, có Tham lang cư Tý

– Người sinh năm Dần Ngọ Tuất, có Tham lang cư Ngọ

– Người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang cư Dậu

– Người sinh năm Hợi Mão Mùi có Tham lang cư Mão

Đây là bí truyền của Trung Châu phái; người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang cư Dậu không phải là cung vượng, đây là điều chưa có sách nào ghi chép, các phái cũng không lưu truyền.

Thuyết của cổ nhân là do tâm lý chấp trước vào câu”Tham cư vượng cung”suy diễn dễ phát triển thành dục vọng, chiếm hữu quá sâu, nên có luận đoán”suốt đời trộm cắp như chuột”. Đối với thuyết này cần phải xử lý thật cẩn thận, nhất là đối với người có cung Phúc đức hội hợp sao cát, không được khư khư luận là”suốt đời trộm cắp như chuột”. Nếu mà cung mệnh của con gái mà gặp cách cục này thì phải quản giáo cho khéo, để giảm bớt dục vọng chiếm hữu của nó.

Tham lang hội sao Cát, chủ về vinh hoa phú quý, thậm chí có thể nắm đại quyền trong quân đội hay cảnh sát.

Tham lang gặp Hỏa tinh hay Linh tinh, là”Hỏa Tham cách”hoặc Linh Tham cách”, đều chủ về tài lộc dồi dào, phát triển có tính đột phá. Lấy Hỏa Tham làm thượng cách, Linh Tham làm kế đó. Lại còn lấy ở Thìn, Tuất làm thượng cách, hai cung Sửu Mùi là kế đó, các cung khác là sau nữa. Nhưng nếu gặp thêm Kình dương hoặc Đà la thì không hợp cách. Hợp cách là gặp Lộc tồn hoặc Hóa Lộc, đặc biệt sẽ có nguồn tiền tài bất ngờ, có thể giầu đột ngột.

Tham lang rất ghét Kình dương, Đà la, cũng sợ Hóa Kị, nhưng gặp Địa không, Địa kiếp thì trái lại, có thể thành người có hành động thiết thực. Cho nên, gặp Không Kiếp phần nhiều chủ về có nghề chuyên môn, nếu không gặp Hóa Kị thì có thể theo ngành nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nếu gặp Hóa Kị thì nên làm thợ.

Tham lang gặp Kình dương, Đà la, làm tăng sự trắc trở gập gềnh, bất đắc chí và vất vả trong đời người. Ở Hợi và Tý thì gọi là”Phiếm thủy đào hoa”, chủ về phong lưu vì sắc tình mà chuốc họa, có sao cát thì có thể chuyển hóa thành nho nhã thanh tao. Tham lang gặp Đà la ở cung Dần, gọi là”Phong lưu thái trượng”chủ về vì ham sắc mà gặp họa.

Nữ mệnh Tham lang, đặc điểm lớn nhất là có sở thích riêng, đồng thời thích chuyện thần bí, có khuynh hướng sùng, tín ngưỡng bái tôn giáo. Thời Đường Tống, phụ nữ có mệnh này dễ làm”nữ đạo sĩ”,”nữ đạo sĩ”thời ấy tương đương với kỹ nữ cao cấp. Ở thời hiện đại, có thể thành người làm công việc giao tế, quan hệ công cộng, nhất là có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Thiên phúc, Thiên quan, Thiên quý họi hợp, nữ mệnh cũng có thể sang quý hoặc có địa vị xã hội. Nếu hội các sao Lộc, mà còn được Hỏa tinh, Linh tinh củng chiếu, đều chủ về giầu có. Mệnh tạo tính tình cương nghị, vương phu ích tử.

Cung Mệnh hoặc cung Phúc có Tham lang và Liêm trinh hội hợp, chủ về nhạy cảm với cái đẹp, cũng chủ về yêu thích nghệ thuật, nhất là ưa vận động hoặc khiêu vũ. Nếu Tham lang độc tọa, thì có khuynh hướng yêu thích vận động.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Tham lang - Vương Đình Chi

Tham lang miếu ở Thìn Tuất Sửu Mùi, hãm ở Tị Hợi

Trong Đẩu Số, thì Tham lang và Liêm trinh là cặp”sao đôi“, tính chất của hai sao có chỗ tương đồng mà cũng có chỗ tương dị. Vì vậy cũng là sao đào hoa, nhưng Tham lang theo khuynh hướng dương cương, còn Liêm trinh thì có khuynh hướng âm nhu. Cũng có thể nói, đào hoa của Tham lang rõ nét sở tính đam mê tửu sắc, còn Liêm trinh sở tính ham thích thanh sắc và còn biết tự kiềm chế.

Tham lang ở cung Mệnh hay cung Thân, chủ về có sở trường giao tế, còn có thêm tài nghệ ở nhiều phương diện. hiếu động, khéo ăn khéo ở, nhưng lại dễ chìm đắm trong tính dục như: thị hiếu, sở thích, … 

Nếu hội hợp với Xương Khúc, thì có sở thích cầm kỳ thi tửu, xét về phương diện vật dục là đam mê tửu sắc, nếu gặp thêm Hoa cái chủ về ưa thích khoa học huyền bí, xét về phương diện vật dục là ưa thích sự vật thần bí.

Có điều, nếu Tham lang hội hợp với Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la và Hóa Kị, thì tính vật dục rất sau nặng, dễ thành đam mê tửu sắc, cơ bạc, hút sách.

Cổ nhân đối với Tham lang, có thuyết”Tham lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột“(Tham cư vượng cung, chung thân thử thiết), gọi là Tham cư vượng cungtức là:

– Người sinh năm Thân Tý Thìn, có Tham lang cư Tý

– Người sinh năm Dần Ngọ Tuất, có Tham lang cư Ngọ

– Người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang cư Dậu

– Người sinh năm Hợi Mão Mùi có Tham lang cư Mão

Đây là bí truyền của Trung Châu phái; người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang cư Dậu không phải là cung vượng, đây là điều chưa có sách nào ghi chép, các phái cũng không lưu truyền.

Thuyết của cổ nhân là do tâm lý chấp trước vào câu”Tham cư vượng cung”suy diễn dễ phát triển thành dục vọng, chiếm hữu quá sâu, nên có luận đoán”suốt đời trộm cắp như chuột”. Đối với thuyết này cần phải xử lý thật cẩn thận, nhất là đối với người có cung Phúc đức hội hợp sao cát, không được khư khư luận là”suốt đời trộm cắp như chuột”. Nếu mà cung mệnh của con gái mà gặp cách cục này thì phải quản giáo cho khéo, để giảm bớt dục vọng chiếm hữu của nó.

Tham lang hội sao Cát, chủ về vinh hoa phú quý, thậm chí có thể nắm đại quyền trong quân đội hay cảnh sát.

Tham lang gặp Hỏa tinh hay Linh tinh, là”Hỏa Tham cách”hoặc Linh Tham cách”, đều chủ về tài lộc dồi dào, phát triển có tính đột phá. Lấy Hỏa Tham làm thượng cách, Linh Tham làm kế đó. Lại còn lấy ở Thìn, Tuất làm thượng cách, hai cung Sửu Mùi là kế đó, các cung khác là sau nữa. Nhưng nếu gặp thêm Kình dương hoặc Đà la thì không hợp cách. Hợp cách là gặp Lộc tồn hoặc Hóa Lộc, đặc biệt sẽ có nguồn tiền tài bất ngờ, có thể giầu đột ngột.

Tham lang rất ghét Kình dương, Đà la, cũng sợ Hóa Kị, nhưng gặp Địa không, Địa kiếp thì trái lại, có thể thành người có hành động thiết thực. Cho nên, gặp Không Kiếp phần nhiều chủ về có nghề chuyên môn, nếu không gặp Hóa Kị thì có thể theo ngành nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nếu gặp Hóa Kị thì nên làm thợ.

Tham lang gặp Kình dương, Đà la, làm tăng sự trắc trở gập gềnh, bất đắc chí và vất vả trong đời người. Ở Hợi và Tý thì gọi là”Phiếm thủy đào hoa”, chủ về phong lưu vì sắc tình mà chuốc họa, có sao cát thì có thể chuyển hóa thành nho nhã thanh tao. Tham lang gặp Đà la ở cung Dần, gọi là”Phong lưu thái trượng”chủ về vì ham sắc mà gặp họa.

Nữ mệnh Tham lang, đặc điểm lớn nhất là có sở thích riêng, đồng thời thích chuyện thần bí, có khuynh hướng sùng, tín ngưỡng bái tôn giáo. Thời Đường Tống, phụ nữ có mệnh này dễ làm”nữ đạo sĩ”,”nữ đạo sĩ”thời ấy tương đương với kỹ nữ cao cấp. Ở thời hiện đại, có thể thành người làm công việc giao tế, quan hệ công cộng, nhất là có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Thiên phúc, Thiên quan, Thiên quý họi hợp, nữ mệnh cũng có thể sang quý hoặc có địa vị xã hội. Nếu hội các sao Lộc, mà còn được Hỏa tinh, Linh tinh củng chiếu, đều chủ về giầu có. Mệnh tạo tính tình cương nghị, vương phu ích tử.

Cung Mệnh hoặc cung Phúc có Tham lang và Liêm trinh hội hợp, chủ về nhạy cảm với cái đẹp, cũng chủ về yêu thích nghệ thuật, nhất là ưa vận động hoặc khiêu vũ. Nếu Tham lang độc tọa, thì có khuynh hướng yêu thích vận động.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button