Tử vi

Sao Thanh Long giải tam ám riêu đà kỵ (minhgiac)

Giải tam ám tốt nhất chỉ có rồng xanh mà thôi,nếu không thì cũng phải đựoc con hóa khoa ở bản cung.

Thanh long… mà ở thân mình

Phải tường một nhẽ Là dòng danh gia.

Bạn đang xem: Sao Thanh Long giải tam ám riêu đà kỵ (minhgiac)

Thanh long, long, phượng giải được thiên không hay tam ám

Bản tính của thanh long bản chất thì có sợ tuần triệt chứ sao lại không? nhưng vì thanh long là một sao chủ cơ biển và hỉ sự lên thường vươn lên trong khó khăn, xoay sở tốt, lại hay gặp may mắn lên có thể nói là sao vượt qua khó khăn hoàn cảnh vậy. nói sâu hơn nguời xưa nói thanh long hãm địa thì vô lực, chẳng khác gì có rắn đất cả. 

Nên muốn sử dụng câu phú ngộ thanh long hóa cát thì ít nhất thanh long cũng phải đắc địa, hoặc có môi trường để mà vùng vẫy như lưu hà, hay hóa kỵ chẳng hạn.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thanh Long giải tam ám riêu đà kỵ (minhgiac)

Giải tam ám tốt nhất chỉ có rồng xanh mà thôi,nếu không thì cũng phải đựoc con hóa khoa ở bản cung.

Thanh long… mà ở thân mình

Phải tường một nhẽ Là dòng danh gia.

Thanh long, long, phượng giải được thiên không hay tam ám

Bản tính của thanh long bản chất thì có sợ tuần triệt chứ sao lại không? nhưng vì thanh long là một sao chủ cơ biển và hỉ sự lên thường vươn lên trong khó khăn, xoay sở tốt, lại hay gặp may mắn lên có thể nói là sao vượt qua khó khăn hoàn cảnh vậy. nói sâu hơn nguời xưa nói thanh long hãm địa thì vô lực, chẳng khác gì có rắn đất cả. 

Nên muốn sử dụng câu phú ngộ thanh long hóa cát thì ít nhất thanh long cũng phải đắc địa, hoặc có môi trường để mà vùng vẫy như lưu hà, hay hóa kỵ chẳng hạn.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button