Tử vi

Sao Thanh Long

THANH LONG

V: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Quý tinh. chủ sự tiến phát

Bạn đang xem: Sao Thanh Long

CUNG MỆNH

– có Thanh Long: mọi sự đều phát đạt.

– Long, Liêm, Sát, Phá tam phương thủ chiếu: phú quý

– Thanh Long, Hóa Kỵ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ở Mệnh hay Quan, Di, Tài: tiến phát lớn.

– Loan, Long, Hỷ: tai họa nhiều.

CUNG BÀO

– Long, Phủ, Tả, Hữu, Xương, Khúc: anh chị em có nhiều người khá giả và giúp đỡ mình.

CUNG QUAN

– Long, Mã giáp 2 bên: rất tốt hiển đạt, thịnh vượng.

CUNG GIẢI

– Long tam Hóa: vô tai nạn, rủi hóa may.

CUNG TÀI

– Long tam Hóa hay Long, Hỏa: làm ăn tiến phát.

CUNG ĐIỀN

– Long, Phủ, Lộc tồn hay Long, Sát, Lộc tồn: nhiều ruộng đất.

CUNG PHÚC

– Long, Hổ hai bên: mã phát.

– Long: có nước mạch chảy vào mả.

HẠN gặp Thanh Long:

– cơ hội tiến phát và tránh được hạn xấu

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thanh Long

THANH LONG

V: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Quý tinh. chủ sự tiến phát

CUNG MỆNH

– có Thanh Long: mọi sự đều phát đạt.

– Long, Liêm, Sát, Phá tam phương thủ chiếu: phú quý

– Thanh Long, Hóa Kỵ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ở Mệnh hay Quan, Di, Tài: tiến phát lớn.

– Loan, Long, Hỷ: tai họa nhiều.

CUNG BÀO

– Long, Phủ, Tả, Hữu, Xương, Khúc: anh chị em có nhiều người khá giả và giúp đỡ mình.

CUNG QUAN

– Long, Mã giáp 2 bên: rất tốt hiển đạt, thịnh vượng.

CUNG GIẢI

– Long tam Hóa: vô tai nạn, rủi hóa may.

CUNG TÀI

– Long tam Hóa hay Long, Hỏa: làm ăn tiến phát.

CUNG ĐIỀN

– Long, Phủ, Lộc tồn hay Long, Sát, Lộc tồn: nhiều ruộng đất.

CUNG PHÚC

– Long, Hổ hai bên: mã phát.

– Long: có nước mạch chảy vào mả.

HẠN gặp Thanh Long:

– cơ hội tiến phát và tránh được hạn xấu

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button