Tử vi

Sao Thất Sát ở cung Huynh Đệ

Phải nhìn mệnh cung để đoán định số lượng, thường ít anh em, có khắc, mỗi người một phương, ít được giúp đỡ. Hội Tả Hữu Khoa Quyền Lộc, nhiều anh em, kiến Tứ sát Thiên Hình, khó tránh được hình khắc, ít anh em, thậm chí không có. Hỏa Linh Kình Đà, anh em có tai nạn thương tật. Thất Sát cư Thìn Tuất, anh em phú quý. Thất Sát cư Dần Thân, anh em mỗi người một phương, có tài năng.

Đồng cung với Tử Vi, anh chị em cứng rắn, có quyền thế.

Đồng cung với Vũ Khúc, anh chị em tính tình bạo ngược kì quái, hoặc bệnh tật, không hòa thuận, xung đột về tiền bạc.

Bạn đang xem: Sao Thất Sát ở cung Huynh Đệ

Đồng cung Liêm Trinh, dũng cảm, sức khỏe không tốt, có sự giúp đỡ, thiếu hòa thuận.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thất Sát ở cung Huynh Đệ

Phải nhìn mệnh cung để đoán định số lượng, thường ít anh em, có khắc, mỗi người một phương, ít được giúp đỡ. Hội Tả Hữu Khoa Quyền Lộc, nhiều anh em, kiến Tứ sát Thiên Hình, khó tránh được hình khắc, ít anh em, thậm chí không có. Hỏa Linh Kình Đà, anh em có tai nạn thương tật. Thất Sát cư Thìn Tuất, anh em phú quý. Thất Sát cư Dần Thân, anh em mỗi người một phương, có tài năng.

Đồng cung với Tử Vi, anh chị em cứng rắn, có quyền thế.

Đồng cung với Vũ Khúc, anh chị em tính tình bạo ngược kì quái, hoặc bệnh tật, không hòa thuận, xung đột về tiền bạc.

Đồng cung Liêm Trinh, dũng cảm, sức khỏe không tốt, có sự giúp đỡ, thiếu hòa thuận.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button