Tử vi

Sao thiên cơ nhập mệnh cungThiên cơ

Thiên cơ chúc mộc, mặt chủ nhân mầu xanh trắng, tuổi già lúc hơi màu vàng, vào miếu tắc chiều cao mập mạp. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc lạc hãm, chủ gầy, ở bên trong cao thân hình. Mặt dài gầy hơi hình tròn. Cũng có bầu dục hình. Gấp gáp mềm lòng, cơ mưu hay thay đổi. Cơ lương giỏi nói chuyện lính, mừng đến Khôi Việt. Nếu lại thấy hai bên khúc xương Thái Âm, quyền lộc không nhỏ, cực phẩm đại quý. Thiên cơ nếu nhập thân, chủ chân chính trí nhớ hoạt động, hoặc cả đời thêm cùng máy móc giao tiếp, cũng chủ cả đời hối hả, gặp cát chủ không rỗi rãnh, gặp hung chủ không ổn định, làm lụng vất vả. Sao thiên cơ ở ngũ hành thuần âm mộc, ở trên trời thuộc nam nhóm sao, hóa thành hòa hợp ngôi sao. Hiếu động, tốt cần, hiếu học, nhưng cũng có đứng núi này trông núi nọ, nhiều mà không tinh, dục vọng quá cao, bạng châu sự thật thường không thể đuổi kịp kỳ lý nghĩ, cho nên nhiều quan tâm làm lụng vất vả, nhưng xử sự mỗi lần nhiều nhất có trật tự.

Bạn đang xem: Sao thiên cơ nhập mệnh cung

Nam mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ. Cùng thiên lương ngôi sao hội hợp, vệt dài mới, thiện biện giỏi nói chuyện, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến. Cùng thái âm tinh đồng độ có thể hợp, có bên trong phẩm, có quyền thuật, trọng tình cảm giác, nhân cơ âm có mưu kế ý. Ở cung thân, tắc tử vi thiên phủ giáp mệnh, cả đời quyền trọng lộc thấu. Ở cung Tý Ngọ tắc cánh cửa cực lớn đối cung, thành quyền phú. Thiên cơ vào miếu, tối giỏi nói chuyện lính. Sao hóa kị, tắc dao động hay thay đổi, tư nghiêng không quyết, lo lắng nhiều lo ngại. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, mặc dù có thể mang lại giàu sang cho, nhưng không lâu dài. Sẽ có sát tinh, lấy kinh thương vi nên, nhưng nhiều biến động.

Nếu như có ngôi sao may mắn đến đỡ, chủ thân kiêm mấy chức, chắc có chuyên môn kỹ năng, nghệ thuật thành công người này. Thiên cơ, thiên lương đồng cung, có ngôi sao may mắn đều nghe theo, mặc dù có thể phát nhưng không lâu dài, mặc dù có thể quý đồ phụ hư danh. Thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân hướng sẽ, nãi không môn đàm thiền tới khách. Thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái Âm đều nghe theo, nên ở cơ quan chánh phủ hoặc tại công chúng sự nghiệp ở bên trong mưu phát triển. Như sẽ văn xương, văn khúc, thích hợp với đại chúng văn hóa sự nghiệp ở bên trong phục vụ. Thiên cơ, thiên lương, Thái Âm đều nghe theo, mà tham lang tại thân cung, chủ người ngày đêm hối hả, lao lực dị thường chắc có rượu đổ các loại ham mê. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đều nghe theo, nhiều tai nạn, hoặc sau khi hạ xuống tức hắn thiên, hoặc tự ra, nếu không gặp được sợ bóng sợ gió. Ở dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ngoài ý muốn bất trắc máu tai họa. Phàm hội hợp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, gặp lại hóa kị người, thọ yểu.

Nếu gặp thiên cơ hóa kị, hãm địa nam mệnh tắc cả đời không quang vinh. Nữ mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, chủ tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ phu ích tử, công việc quản gia hữu lực, lo liệu quá trượng phu, cơ âm chủ tinh khí dâm đãng, hoa đào nhiều. Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, lắm lời lưỡi. Thiên cơ sao hóa kị, lo lắng nhiều hòa hợp lo, tâm tư mẫn cảm.

Cung Tý Ngọ vào miếu, đinh mình quý giáp canh nhâm sinh ra tài quan cách.

Cung Mão Dậu vượng địa cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, ất tân mậu quý sinh ra tài quan cách.

Cung Dần Thân được cùng Thái Âm đồng độ, đinh mình quý giáp canh nhâm sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hòa bình, bính nhâm mậu sinh ra hợp cục không bền.

Thìn tuất cung ích lợi cùng thiên lương đồng độ, nhâm canh người sinh năm đinh thành phúc.

Cung Sửu Mùi hãm địa, bính mậu đinh nhâm sinh ra tài quan cách, ất nhâm sinh ra lộc đủ tư cách.

Thiên cơ nhập hạn, được khoa quyền lộc cát hóa, chủ kinh doanh gặp quý, phát tài mập ra.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên cơ nhập mệnh cungThiên cơ

Thiên cơ chúc mộc, mặt chủ nhân mầu xanh trắng, tuổi già lúc hơi màu vàng, vào miếu tắc chiều cao mập mạp. Cùng cánh cửa cực lớn đồng độ hoặc lạc hãm, chủ gầy, ở bên trong cao thân hình. Mặt dài gầy hơi hình tròn. Cũng có bầu dục hình. Gấp gáp mềm lòng, cơ mưu hay thay đổi. Cơ lương giỏi nói chuyện lính, mừng đến Khôi Việt. Nếu lại thấy hai bên khúc xương Thái Âm, quyền lộc không nhỏ, cực phẩm đại quý. Thiên cơ nếu nhập thân, chủ chân chính trí nhớ hoạt động, hoặc cả đời thêm cùng máy móc giao tiếp, cũng chủ cả đời hối hả, gặp cát chủ không rỗi rãnh, gặp hung chủ không ổn định, làm lụng vất vả. Sao thiên cơ ở ngũ hành thuần âm mộc, ở trên trời thuộc nam nhóm sao, hóa thành hòa hợp ngôi sao. Hiếu động, tốt cần, hiếu học, nhưng cũng có đứng núi này trông núi nọ, nhiều mà không tinh, dục vọng quá cao, bạng châu sự thật thường không thể đuổi kịp kỳ lý nghĩ, cho nên nhiều quan tâm làm lụng vất vả, nhưng xử sự mỗi lần nhiều nhất có trật tự.

Nam mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ. Cùng thiên lương ngôi sao hội hợp, vệt dài mới, thiện biện giỏi nói chuyện, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến. Cùng thái âm tinh đồng độ có thể hợp, có bên trong phẩm, có quyền thuật, trọng tình cảm giác, nhân cơ âm có mưu kế ý. Ở cung thân, tắc tử vi thiên phủ giáp mệnh, cả đời quyền trọng lộc thấu. Ở cung Tý Ngọ tắc cánh cửa cực lớn đối cung, thành quyền phú. Thiên cơ vào miếu, tối giỏi nói chuyện lính. Sao hóa kị, tắc dao động hay thay đổi, tư nghiêng không quyết, lo lắng nhiều lo ngại. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng độ, mặc dù có thể mang lại giàu sang cho, nhưng không lâu dài. Sẽ có sát tinh, lấy kinh thương vi nên, nhưng nhiều biến động.

Nếu như có ngôi sao may mắn đến đỡ, chủ thân kiêm mấy chức, chắc có chuyên môn kỹ năng, nghệ thuật thành công người này. Thiên cơ, thiên lương đồng cung, có ngôi sao may mắn đều nghe theo, mặc dù có thể phát nhưng không lâu dài, mặc dù có thể quý đồ phụ hư danh. Thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân hướng sẽ, nãi không môn đàm thiền tới khách. Thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái Âm đều nghe theo, nên ở cơ quan chánh phủ hoặc tại công chúng sự nghiệp ở bên trong mưu phát triển. Như sẽ văn xương, văn khúc, thích hợp với đại chúng văn hóa sự nghiệp ở bên trong phục vụ. Thiên cơ, thiên lương, Thái Âm đều nghe theo, mà tham lang tại thân cung, chủ người ngày đêm hối hả, lao lực dị thường chắc có rượu đổ các loại ham mê. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đều nghe theo, nhiều tai nạn, hoặc sau khi hạ xuống tức hắn thiên, hoặc tự ra, nếu không gặp được sợ bóng sợ gió. Ở dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ngoài ý muốn bất trắc máu tai họa. Phàm hội hợp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình, gặp lại hóa kị người, thọ yểu.

Nếu gặp thiên cơ hóa kị, hãm địa nam mệnh tắc cả đời không quang vinh. Nữ mệnh sao thiên cơ ở cung mệnh, chủ tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ phu ích tử, công việc quản gia hữu lực, lo liệu quá trượng phu, cơ âm chủ tinh khí dâm đãng, hoa đào nhiều. Cánh cửa cực lớn đều nghe theo, lắm lời lưỡi. Thiên cơ sao hóa kị, lo lắng nhiều hòa hợp lo, tâm tư mẫn cảm.

Cung Tý Ngọ vào miếu, đinh mình quý giáp canh nhâm sinh ra tài quan cách.

Cung Mão Dậu vượng địa cùng cánh cửa cực lớn đồng độ, ất tân mậu quý sinh ra tài quan cách.

Cung Dần Thân được cùng Thái Âm đồng độ, đinh mình quý giáp canh nhâm sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hòa bình, bính nhâm mậu sinh ra hợp cục không bền.

Thìn tuất cung ích lợi cùng thiên lương đồng độ, nhâm canh người sinh năm đinh thành phúc.

Cung Sửu Mùi hãm địa, bính mậu đinh nhâm sinh ra tài quan cách, ất nhâm sinh ra lộc đủ tư cách.

Thiên cơ nhập hạn, được khoa quyền lộc cát hóa, chủ kinh doanh gặp quý, phát tài mập ra.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button